Bliv klogere på natur terapi

Terapihaven Nacadia er indrettet som en 'skovhave' med levende byggemateriale, der skal give dens gæster en følelse af at være en del af naturen. (Foto: Nacadia/Københavns Universitet)

Naturterapi foregår helt praktisk ude i naturen, for eksempel i en skov, en park, ved havet eller andet naturområde. Naturterapi indebærer ofte en vekslen mellem konkrete øvelser, refleksioner, meditation, sansninger, undervisning, samtale og samvær.

I naturassisteret terapi kan denne proces dog gå fra det mere samtalebaseret og kognitive niveau, til også at arbejde på det følelsesmæssige og kropslige plan. Dvs. at naturens repræsentation af symboler og sansestimuli fordrer, at processen kan foregå på en måde, som åbner borgerens eller klientens ubevidste sind og det ikke-viljestyrede neurologiske system.

 

FAKS tilbyder følgende arrangementer – med følgeskab af en naturterapeutisk guide:

  • Rute til Ro – skab ro i dig selv med naturens hjælp (torsdag d. 10. august 2023, Amager Fælled, København) læs mere
  • Rute til Ro – skab ro i dig selv med naturens hjælp (mandag 25 september 2023, Amager Fælled, København) læs mere

 

Hvad sker der med os ude i naturen?

Vores nervesystem og opmærksomhed falder til ro i naturen, og ved forskellige opmærksomhedsøvelser kan vi træne og hjælpe vores hjerne til at give slip på bekymringer og tankemylder. Vi er i naturen afskåret fra dagligdagens stimuli og larm, fra sociale medier og mange gøremål, hvilket positionerer os til i højere grad at træne et bevidst nærvær i nuet samt finde mere ro og restitution.

Med naturen som samtalepartner kan man finde både dyb indre ro, indsigt i hvad man må gøre, og styrken til at gøre det, der skal til for at komme til at leve igen. Det kan være et hvilket som helst emne, som i en hver anden terapeutisk proces – bla. accept af kroniske smerter nu er ens følgesvend.

 

Virker naturterapi?

Den følelse du kender, hvor man får ro i krop og sjæl efter at have været i skoven eller ved havet – den følelse kan måles i hele din krop. Forskning viser, at stresshormonerne falder, blodtrykket stabiliseres – ja, det kan faktisk måles på hjerneskanninger. Mennesker bliver bedre til at håndtere livets udfordringer og være nærværende.

Det kommer dog ikke nødvendigvis af sig selv, bare man træder ud i en skov. Var det så enkelt, ville vi jo ikke have så massive problemer med stress verden over.

Man kan nemlig sagtens være i naturen, uden at have været der mentalt. Særligt hvis man er ramt på det mentale plan, kan man have brug for hjælp til at opnå det fulde udbytte af naturens muligheder.

Naturterapi er ikke en ny opfindelse. I Japan har man eksempelvis praktiseret skovbadning og naturterapi gennem århundreder. Her er der en kulturel forståelse for og almen accept af, at mennesker og natur ikke skilt ad, og at menneskets bånd til naturen er af afgørende betydning for vores helbred. For Japanerne er kontakten til naturen lige så vigtig og betydningsfuld for vores velvære som regelmæssig motion og sund kost.

 

Hvorfor er naturterapi vigtigt?

I løbet af de seneste årtier har vi i højere grad forsamler os i storbyerne. Derudover opholder vi os i stigende grad indendørs. Statistikker viser, at vi i gennemsnit bruger mere end 90% af vores tid indendørs, hvilket svare til at vi kun tilbringer en halv dag om ugen ude i det fri.

Storbyer er vidunderlige, men storbyer kan også være store stressfaktorer. Forskning peger på, at jo længere tid vi bor i en storby, jo mere stressede og syge bliver vi. Vi får hyppigere hjertestop, slagtilfælde og kræft. Vi lider også oftere af psykiske sygdomme, misbrugsproblemer, ensomhed, depression og angst.

 

Terapihaven Møllebæk (Kolding)

Terapihaven Møllebæk er opstået i et samarbejde mellem Københavns Universitet og Kolding Kommune. Haven er et tilbud til borgere i Kolding Kommune med stress og stressrelaterede udfordringer. Forløbene er baseret på viden fra Københavns Universitet om at bruge naturen til at give mennesker redskaber til at forebygge, håndtere og reducerer stress og få bedre livskvalitet. 

Terapihavens tilbud er forbeholdt dem, som er henvist dertil. Men selve skoven er åben for alle, når der ikke er undervisning. Du kan få flere oplysninger om terapihaven på Sundhedscenter Kolding – læs mere 

 

Forskning

Forskning viser, at naturen har en positiv indvirkning på vores helbred, velvære og trivsel. Naturen er blandt andet med til at sænke vores blodtryk, nedbringe stress, forbedre vores koncentrationsevne og hukommelse, lette depression, øge smertetærsklen, give os mere energi, øge vores humør og virker beroligende på vores nervesystem.

Det er dog først inden for de seneste årtier, at der er blevet igangsat forskning af naturens effekt på vores helbred og trivsel. Forskningen har været en afgørende faktor for, at naturterapi i dag i langt højere grad bliver betragtet som en anerkendt behandlingsform.

  • Et nyt forskningsstudie fra University of Michigan viser blandt andet, at du blot skal opholde dig i naturen i 20 minutter tre gange om ugen, for at opleve et markant fald i stress symptomer.
  • Undersøgelser fra Sverige og England viser, at naturen bidrager til at mindske psykiske symptomer relateret til depression, stress og angst samt at styrke vores opmærksomhed og koncentration, forbedre vores livskvalitet samt øge vores selvværd.
  • Forskning fra Japan påpeger, at en tur i skoven kan hjælpe til at sænke niveauer af kortisol og adrenalin og samtidig styrke vores parasympatiske nervesystem. Sagt med andre ord kan naturen hjælpe os ud af en alarmberedskabstilstand og i stedet aktivere vores ro-hvile system – det system, der blandt andet hjælper os med at restituere, genoplade og genopbygge os selv på både et kognitivt, kropsligt og emotionelt plan.

 

Kilder

  • https://psykologerne.dk/
  • https://natur-terapeut.dk/
  • https://naturterapinord.dk/
  • https://videnskab.dk/

Stress: Virker naturterapi lige så godt som traditionel behandling? Det tyder to danske studier på.

I et videnskabeligt studie har hun sammen med sine kollegaer de seneste år undersøgt, hvordan den naturbaserede terapi virker mod stress, og ifølge resultaterne fører den naturbaserede terapi til større psykisk velbefindende og mindre udbrændte patienter, samt færre sygedage og lægebesøg.

Når deltagerne har fået de første redskaber til at slappe af rent kropsligt, taler terapeuterne også med dem om deres oplevelser med stress, på samme måde som man kender det fra klassisk kognitiv adfærdsterapi.

»Vi taler med dem om, hvad der er vigtigt i deres liv, og hvad det har betydet for dem at blive ramt af stress. Men vi gør det, mens vi går en tur i haven, og derfor bliver forholdet mellem behandler og patient mere jævnbyrdigt, da vi er fælles om oplevelserne i naturen. For mange kan det virke angstprovokerende i sig selv at skulle ind på et kontor hos en psykolog,« siger Sus Sola Corazon.

Metaforer inddrages også i behandlingen for at skabe bindeled mellem det abstrakte og konkrete. Det gælder for eksempel egetræets måde at håndtere kriser på:

»Egetræet har en særlig egenskab. Når det stormer, smider den nogle af sine grene for at holde sig rodfæstet. Det er en god indgang til at lade deltagerne reflektere over, hvilke ting de har mistet på grund af stress, samt hvilke nye grene de gerne vil have til at vokse frem, og hvordan de kan hjælpe dette på vej,« 

Du kan læse den fulde artikel her

Picture of FAKS

FAKS

Artikel er skrevet af Lars Bye Møller.

Lars har i 15 år arbejdet med sundhedsvidenskab, sundhedspolitik og internationale kontakter i foreningen. Lars har levet med smerter og fibromyalgi i 25 år.

STØT FAKS

Støt FAKS og vores indsats for at bedre forhold for smerteramte – læs mere om mulighederne her”
STØT OS
Heart shape flying sugar cookies with pink glaze for Valentine's

Vi samler Cookies og data

Gennem at besøge faks.dk så accepterer du vores cookie & privatlivspolitik samt persondatapolitik