Lovgivning og regler
frivillige hænder

Kontakt os, hvis du er interesseret i at høre mere om at være frivillig i foreningen

 

 

Regler

Det kan være svært at vide, hvad man må og ikke må som frivillig eller efterløn. Nedenfor er der en kort beskrivelse af de gældende regler.
Du må gerne udføre frivilligt, ulønnet arbejde i en idrætsforening, når du er på dagpenge eller efterløn,

1. januar 2018 trådte nye regler i kraft om frivilligt arbejde for folk på dagpenge eller efterløn.

Du skal særligt være opmærksom på den type frivillig indsats, som du lægger. Der skelnes mellem:

  1. Frivillig aktivitet (frivillig uden begrænsning) – kendetegnet ved at arbejdet skal være ulønnet, men der må gerne gives skattefri omkostningsgodtgørelse.
  2. Frivillig ulønnet arbejde (op til 65/44 timer om måneden) – kendetegnet ved at være arbejde, som udføres frivilligt og ulønnet i en almennyttig organisation og kunne i princippet udbydes som almindeligt lønarbejde som fx jurist i en retshjælp.
  3. Frivilligt ulønnet arbejde angående primær drift og vedligeholdelse – som eksempler på primære driftsopgaver kan nævnes, centrale organisatoriske og ledelsesmæssige funktioner som f.eks. personaleadministration, økonomi- og organisationsstyring, administrationsopgaver, bogholder/bogføring, kontorassistent, revisor.
 

Du skal være opmærksom på følgende forhold

Hvis du får folkepension eller SU, er der ingen begrænsninger for, hvilken form for frivilligt arbejde du må lave og i hvilket omfang.

Det er vigtigt, at du afklarer med din a-kasse, hvordan de vil kategorisere din frivillige indsats, da der skelnes mellem frivillig aktivitet og frivilligt ulønnet arbejde. Frivillige indsatser kategoriseret som frivillige aktiviteter er der som udgangspunkt ikke timebegrænsning på, men du skal være anderledes opmærksom, hvis indsatsen kategoriseres som frivilligt ulønnet arbejde; her er der en timebegrænsning på gennemsnitligt 10 timer om ugen for dagpengemodtagere og 15 timer for efterlønnere (vær opmærksom på månedligt timeloft).

Det har samtidig indflydelse, hvor og under hvilke omstændigheder det frivillige, ulønnede arbejde udføres, da frivilligt, ulønnet arbejde inden for drift og vedligeholdelse medfører fradrag i ydelsen, hvis den frivillige organisation har lønnede ansatte, er af en vis størrelse og opgaverne, du udfører, ellers ville være udført af lønnede medarbejdere.

Men inden du kan starte din frivillige indsats, skal du udfylde en blanket gennem din a-kasse, som de skal godkende – på den måde har du også et bevis for, at du har overholdt reglerne. Hvis du ikke overholder reglerne og ikke informerer din a-kasse, kan du risikere at få nedsat din offentlige ydelse

Hvis du modtager på kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse og gerne vil lave frivilligt arbejde, er der som udgangspunkt kun ét krav i lovgivningen: Det frivillige arbejde må ikke forhindre dig i at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Derfor er det altid en god idé at informere din kommune/sagsbehandler om dit frivillige arbejde og også løbende holde dem orienteret om din indsats, da det kan have indflydelse på dit videre forløb.
Når du modtager sygedagpenge, er der som udgangspunkt ingen begrænsninger for, hvad du må udføre af frivilligt arbejde. Du skal være opmærksom på, hvilken form for frivilligt arbejde du laver, da kommunen kan vurdere, at du ikke længere er berettiget til sygedagpenge, hvis du kan varetage et omfattende og krævende frivilligt arbejde. Vi anbefaler, at du orienterer din sagsbehandler og får den frivillige aktivitet godkendt for at være sikker på, at du ikke bryder reglerne og mister retten til sygedagpenge.
Som udgangspunkt er der ingen begrænsninger for din ret til at yde en frivillig indsats. Du skal dog være opmærksom på, at frivilligt arbejde kan indgå i vurderingen af, om der er sket en forbedring af din arbejdsevne. Hvis det frivillige arbejde får et omfang og en karakter, der begynder at ligne et ordinært job, kan der opstå tvivl om graden af din nedsatte arbejdsevne. Vi anbefaler, at du kontakter din sagsbehandler og får den frivillige aktivitet godkendt for at undgå, at der opstår tvivl.
Hvis du er ansat i et fleksjob og dermed får fleksjobløn, anbefales det, at du altid kontakter din sagsbehandler, før du begynder at arbejde som frivillig. Selvom du er i fleksjob, er fleksjoblønnen en offentlig støtte, og kommunen skal derfor være indforstået med dit frivillige arbejde, ellers risikerer du at blive trukket i din støtte eller få din situation/arbejdsevne revurderet.

Hvis du er interesseret i at høre mere om at være frivillig i foreningen, så tag endelig kontakt til os!

 

STØT FAKS

Støt FAKS og vores indsats for at bedre forhold for smerteramte – læs mere om mulighederne her”
STØT OS