Frivillig

Gør livet lettere for Kroniske Smertepatienter – støt vores arbejde

Help desk service
Pretty young woman thinking and looking to sideways in the park.

Hos FAKS er de frivillige vores allervigtigste ressource, og vi byder altid nye kræfter velkommen i vores organisation. Det giver os mulighed for at hjælpe endnu flere smerteramte og deres pårørende – hvilket er vores hovedformål.

Vi arbejder primært digitalt, så du skal have egen computer og telefon. Arbejdstidspunkt vil i vid udstrækning være fleksibel og op til dig selv at planlægge sammen med en repræsentant fra bestyrelsen.

Vi afholder videomøder men sørger også for at mødes fysisk, når muligheden byder sig. Omkostninger mv. bliver naturligvis dækket.
Har du spørgsmål til en konkret stilling eller af mere generel karakter, er du altid velkommen til at kontakte os på faks@faks.dk eller kontakt vores formand (link til Bestyrelsen)

Er du studerende, så styrk dine kompetencer og udvid dit netværk, mens du hjælper andre!

Hvis du har eller er i gang med en relevant uddannelse (kommunikation, multimediedesign, sygeplejerske mv.) og har lyst til at give en hånd med, så tag et kig på de områder, som du kan arbejde med. Vi garanterer, at du får en masse erfaring med i bagagen.

Som praktikant vil du opleve, at du hurtigt får stort ansvar, og at du vokser med opgaven. Samtidig er der altid rig mulighed for at sparre med vores andre engagerede frivillige. Tilsammen giver det dig de optimale muligheder for at udvikle dig selv og din faglighed, samtidig med, at du direkte eller indirekte er med til at hjælpe vores medlemmer og støtte FAKS initiativer og tiltag.

Er du ledig, efterlønner, udredning mv. – er der også muligheder

Vi har haft flere praktikanter igennem hos os. Det kan være job prøvning, udredning, omskoling mv. Kontakt os for at høre nærmere. Bemærk dog at der skal oprettes en kontrakt med kommunen såfremt det skal være et officielt forløb. Som ledig eller efterlønner må man gerne være frivillig. Der er dog nogle regler, som man skal være klar over. Du kan læse mere om disse her (link til side med regler).
Du kan altid spørge din sagsbehandler eller A-kasse såfremt du er i tvivl. 

Har du lyst til at give en hånd i foreningsarbejdet men er bange for at ”binde dig”

Vi har mange forskellige opgaver, som man sagtens kan påtage sig uden at man binder sig til flere timer om ugen. Det kunne f.eks. være korrekturlæsning, boganmeldelser, hjælpe til ved arrangementer mv. Du kan læse mere om de forskellige projekter og opgaver nedenfor. Mulighederne er mange.

Du kan tilmelde dig vores ressourcebank ved at sende en mail til faks@faks.dk eller udfylde vores kontaktformular (link til kontakt). Så bliver du kontaktet for en snak om dine interesser og muligheder.

Projekter og opgaver

 • Varetage vores SoMe kommunikation
 • Sørge for at foreningen har en sund økonomi
 • Korrekturlæsning af artikler til medlemsbladet, pjecer eller hjemmesiden
 • Skrive artikler til hjemmesiden eller medlemsbladet
 • Skrive ansøgninger til sponsorer, fonde, legater og SUM, så FAKS forsat kan afholde arrangementer mv.
 • Rådgivere til SmerteLinjen (psykologistuderende, smertesygeplejersker, socialrådgivere, smerteramte eller pårørende)
 • Etabler eller støt en af vores lokalafdelinger
 • Boganmeldelser
 • Stå for afholdelse af vores online foredrag (vi bruger zoom)
 • Hjælp os med at organisere vores medlemsarrangementer
 • Registrering af kontingentindbetalinger (en gang om året)
 • Pakning og forsendelse af vores medlemsblad (ca. 3. gange om året)
 • Deltage i politiske initiativer og diskussioner
 • Deltage i samarbejdet med andre foreninger
 • Deltage i samarbejdet med f.eks. smerteklinikker og andre sundhedsfaglige instanser
 

Du kan også læse om specifikke opslag her 

Skulle du have mod på at høre mere om at være del af en bestyrelse, så hører vi da gerne fra dig.

Har du lyst til at give en hånd i foreningsarbejdet men er bange for at ”binde dig”

Headphones and laptop
handsome mature businessman with laptop looking away
Help for the convalescent.

At være frivillig forpligter dog

 • Hvis man påtager sig en opgave, så ser vi gerne, at man også fuldfører opgaven
 • Opgaverne er meget varierende, og derfor er tidsforbruget også vekslende. Vi kan dog altid angive et cirka antal, som man skal forvente at bruge på opgaven eller projektet.
 • Det forventes, at man deltager i aftalte møder