Successful corporation of young business team
Business people at airport hall

Støt os som ervhvervspartner

Har din forening, organisation, virksomhed eller institution mulighed for at støtte FAKS? Støtte fra vores sponsorer er en stor hjælp for vores forenings arbejde for kroniske smerteramte og deres pårørende. 

Som sponsor kan du f.eks. donere materialer til administration, støtte/bidrag til udgivelse af materiale, bidrage til annoncering i forskellige medier, bidrag til f.eks. arrangementer, stille fagkundskab og ekspertise til rådighed, tilskud til IT-udstyr, generelt materiel osv.

Der oprettes kontrakter for sponsoraftaler for at sikre synlighed. Ved økonomisk tilskud følger vi vores etiske retningslinjer vedr. sponsorering – læs mere 

Ved henvendelse vedr. samarbejde, foreningsmedlem, erhvervsmedlem eller sponsoraftaler kontakt gerne vores formand Iben Rohde på tlf. 25261863 eller via mail iben_rohde@faks.dk

Download FAKS informationsbrochure her.

STØT FAKS

Støt FAKS og vores indsats for at bedre forhold for smerteramte – læs mere om mulighederne her”
STØT OS