Successful corporation of young business team
Office building

Erhvervsmedlemskab

Skulle du være interesseret i at høre mere om de forskellige samarbejdsmuligheder med FAKS, så tag endelig kontakt til os.
Du kan udfylde formularen nedenfor eller kontakt vores formand Iben Rohde på tlf. 25261863 eller via mail iben_rohde@faks.dk

Students
Creative man

Der er forskellige muligheder for at støtte FAKS virke, vores medlemmer, projekter og indsatser. Som forening eller virksomhed kan man yde et stort bidrag til vores arbejde via forskellige ordninger.

 • Erhvervsmedlemskab
 • Foreningsmedlemskab
 • Sponsorater (økonomisk, faglig viden eller produkter)

 
Foreningsmedlemskab

Vi siger altid velkommen til samarbejde med andre frivillige foreninger, og der er mulighed for at oprette et foreningsmedlemskab. Man støtter derved FAKS formål og indsatser i hele foreningen.

Mulighed for at tilmelde medarbejdere til medlemsarrangementer – omkostninger per deltager skal dog betales af virksomheden.

Efter ønske promoveres foreningens logo på følgende måder:

 • Facebook side og lukkede gruppe
 • FAKS’ hjemmeside
 • Notits i SmerteLiv og nyhedsmails
 • Reklame ved vores arrangementer
 • Mulighed for samarbejde omkring arrangementer, tilbud m.m.


Betingelser for at kunne oprette et foreningsmedlemsskab er, at det er en frivillig forening.

Foreningsmedlemskab koster 250 kr. per kalenderår.

Erhvervsmedlem

Som virksomheden/institution kan man vælge at oprette et erhvervsmedlemsskab. Man støtter derved FAKS formål og indsatser i hele foreningen.

Efter ønske promoveres firmalogo på følgende måder:

 • Facebook side og lukkede gruppe
 • FAKS’ hjemmeside
 • Notits i SmerteLiv og nyhedsmails
 • Reklame ved arrangementer
 • Med videre


Vi tilbyder 3 forskellige typer af erhvervsmedlemskab:

Erhvervsmedlemskab – Bronze
Mulighed for at tilmelde medarbejdere til medlemsarrangementer – omkostninger per deltager skal dog betales af virksomheden.

Ret til publikationer og materiale gratis i op til 1 eksemplarer (efter ønske).
Dette koster 1000 kr. per kalenderår. Ved indmeldelse efter 1. oktober dækker kontingentet medlemskab i det følgende kalenderår.

Erhvervsmedlemskab – Sølv

1 medarbejder kan deltage i medlemsarrangementer til medlemspris
Ret til publikationer og materiale gratis i op til 3 eksemplarer (efter ønske).

Dette koster 3000 kr. per kalenderår.

Erhvervsmedlemskab – Guld

3 medarbejdere kan deltage i medlemsarrangementer til medlemspris
Ret til publikationer og materiale gratis i op til 5 eksemplarer (efter ønske).
Dette koster 5000 kr. per kalenderår.

Erhvervsmedlemskab – Sponsor
Skulle din forening/virksomhed/institution have mulighed for at støtte FAKS, så hører vi meget gerne fra dig. Vi har allerede flere sponsorer, og det er en stor hjælp for en frivillig forening som FAKS, hvor vi skal være omhyggelig med økonomien og prioriteringen af midler.

Som sponsor kan man f.eks. donere materialer til administration, støtte/bidrag til udgivelse af materiale, bidrage til annoncering i forskellige medier, bidrag til f.eks. arrangementer, stille fagkundskab og ekspertise til rådighed, tilskud til IT-udstyr, generelt materiel osv.

Der oprettes kontrakter for sponsoraftaler for at sikre synlighed. Ved økonomisk tilskud følger vi vores etiske retningslinjer vedr. sponsorering – læs mere
(link til side med principper)

Ved henvendelse vedr. samarbejde, foreningsmedlem, erhvervsmedlem eller sponsoraftaler kontakt gerne vores formand Iben Rohde på tlf. 25261863 eller via mail
iben_rohde@faks.dk