young man in pajamas sitting on bed and looking away while suffering from knee pain at home
Kroniske Smerter

Ring SmerteLinjen

Kroniske smerter

Kroniske Smerter

Hvis du har haft smerter i mere end 6 måneder, taler vi om, at du har kroniske smerter. Det betyder ikke, at du skal have smerter resten af dit liv, men at du må forvente, at smerterne varer længe, for nogle i mange år.

Kroniske smerter adskiller sig fra akutte smerter. Hvis du brænder dig på kogepladen, brækker et ben eller har tandpine, oplever du akutte smerter som en reaktion i kroppen og hjernen om, at der er fare på færde i kroppen. Smerten udløser et behov for at handle. Men hvis smerterne bliver ved i måneder og år efter, den akutte skade er helet op, ændrer billedet sig. De kroniske smerter har ikke længere nogen klar advarselsfunktion. De er blevet røgalarmen uden røg. Smerterne burde forsvinde.

Der er hjælp at hente!

FAKS oplever desværre, at ventetiden er rigtig lang og ikke alle forløb er uden dets udfordringer. Vi arbejder målrettet på at få forbedret forløbende, således smertepatienter kan få en grundig udredning og plan for vejen frem.

Det vigtigt at understrege, at smertebehandling er individuel og afhænger af en faglig vurdering, der foretages i samarbejde mellem patient og læge. Der er ikke én rigtig plan!

Det kan være svært at finde frem til den rette behandler, når man lever med så kompleks en tilstand som kroniske smerter.

Egen læge

Egen læge kan selv behandle de mere ukomplicerede kroniske smerter, fx med medicin eller samtaler. Nogle gange er grundig information nok.

Egen læge kan også foreslå henvisning til andre behandlere eller evt. til et Smertecenter.

Det gælder også ved behandlingen af kroniske smerter. Her har egen læge en yderst vigtig rolle som tovholder for både udredningen og behandlingen. Det vil ofte være egen læge, der sammen med det menneske der har kroniske smerter, skal trække en streg i sandet, når der ikke er behov for mere udredning.

Smertecentre

Smertecentrene er for de mennesker, der er hårdest ramt af kroniske smerter. Det vil typisk være mennesker, hvor de kroniske smerter er gået hårdt ud over enten arbejdsevne eller livskvalitet.

Den helt store forskel på Smertecentre og andre tilbud er, at man i Smertecentrene arbejder tværfagligt. Dvs. at der er ansat specialuddannede læger, sygeplejersker, psykologer, fysioterapeuter og socialrådgivere, der arbejder sammen om at behandle mennesker med kroniske smerter.

Behandlingen kan derfor både bestå af medicin, rådgivning, uddannelse i smerter, træning og terapi. Her er vægten lagt på at give viden om kroniske smerter og på hjælp-til-selvhjælp.

Kommunale tilbud

Tilbud til mennesker med kroniske smerter varierer noget i de enkelte kommuner. Nogle kommuner tilbyder afklarende sundhedssamtaler, der inddrager hele din livssituation. Ofte er der tilbud om bevægelse eller genoptræning. Disse tilbud kan være relevante, hvis du er sygemeldt på grund af dine smerter, eller hvis der er brug for at afklare, hvad du kan på arbejdsmarkedet. Det kan du tale mere om med din sagsbehandler eller fastholdelseskonsulent.

Patientforeninger og frivillige organisationer

Der findes rigtig mange dygtige ildsjæle, der har organiseret sig i forskellige foreninger og grupper. 

Hver især har de deres plads i at rådgive og støtte dem, der lever med kroniske smerter på nært hold. Mange arrangerer gode foredrag og udgiver medlemsblade med nyttig information. En del har rådgivningslinjer. 

Her kan vi særligt fremhæve SmerteLinjen, når det gælder råd om livet med kroniske komplekse smerter.

Andre sundhedsfaglige behandlere

Afhængigt af din smerteproblematik kan det være relevant at få behandling hos andre sundhedsfaglige behandlere:

  • privatpraktiserende speciallæger (fx reumatologer, neurologer)
  • specialafdelinger (fx reumatologisk, ortopædkirurgisk)
  • fysioterapeuter
  • kiropraktorer
  • psykologer
 

Behandlingen her kan fx omfatte medicin, blokader, samtaler og træning. En del af disse behandlere vil du blive henvist til fra egen læge, en del kan du selv gå til. Hvis du selv skal vælge behandler, kan det være en fordel at undersøge, om de har erfaring med behandlingen af kroniske smerter

Alternativer

Der er et væld af andre muligheder, som man skal lære at navigere i, når man lever med kroniske smerter. Google, alternative behandlere, coaches, naboers råd… Listen er lang. Det bedste du kan gøre er at forsøge at bevare en sund skepsis, og rådføre dig med behandlere du stoler på.

Under Nyheder kan du finde artikler med gode råd og information omkring kroniske smerter inkl. forskellige tiltag og projekter omkring kroniske smerter.

 

STØT FAKS

Støt FAKS og vores indsats for at bedre forhold for smerteramte – læs mere om mulighederne her”
STØT OS
Heart shape flying sugar cookies with pink glaze for Valentine's

Vi samler Cookies og data

Gennem at besøge faks.dk så accepterer du vores cookie & privatlivspolitik samt persondatapolitik