Medlemsweekend

Sådan gavner et medlemskab både dig og andre

FAKS arbejder for synliggørelse og anerkendelse af kroniske smerter som en alvorlig og invaliderende lidelse, som ikke blot er et problem for den enkelte men for hele samfundet. Derudover tilbyder vi vores medlemmer viden og redskaber til at tage kontrol over eget liv, selvværd og livskvalitet gennem oplysning, træning, støtte og samvær.

  • Adgang til faglig viden
  • Støtte og inspiration 
  • Netværk til ligesindede.
  • Hjælpe andre i samme situation
 

Med midlerne fra kontingent og donationer har FAKS mulighed for at igangsætte initiativer og indsatser rettet mod at forbedre forholdene og øge opmærksomheden om de udfordringer, som både smerteramte og pårørende står overfor.

Som medlem er der en række fordele, som du kan læse mere om her. Der er forskellige medlemstyper, dem kan du læse om her.

Bliv medlem

Har du eller en nær person kroniske smerter? Og ønsker du at dele dine erfaringer med andre? Så kan du sende din historie til os. Dine oplevelser kan give indsigt, støtte og håb til andre i samme situation og være med til at øge opmærksomheden omkring at leve med kroniske smerter.

STØT FAKS

Støt FAKS og vores indsats for at bedre forhold for smerteramte – læs mere om mulighederne her”
STØT OS