Gør livet lettere for kroniske smertepatienter – støt vores arbejde

big multigenerational family walking together on beach at seaside

Vi arbejder for

“Hver gang vi hjælper til at bedre blot en enkelt persons liv, hjælper vi i virkeligheden mange mennesker”

Foreningens formål er på alle planer at arbejde for smertepatienters interesser i overensstemmelse med, hvad der er bedst for samfundet som helhed. Hver gang vi hjælper til at bedre blot en enkelt persons liv, hjælper vi i virkeligheden mange mennesker.

 Dette gøres f.eks. ved:

  • At arbejde for synliggørelse og anerkendelse af kroniske smerter som en alvorlig og invaliderende lidelse, som ikke blot er et problem for den enkelte men for hele samfunde
  • At give kontrol over eget liv, selvværd og livskvalitet gennem oplysning, træning, støtte og samvær
  • At skabe rammerne for hjælp til selvhjælp for både smerteramte og pårørende ved at stimulere hinanden til aktivitet og egen indsats for hermed at opnå større livskvalitet
  • At komme ensomheden til livs ved at skabe et rum, hvor den smerteramte og dennes særlige behov opfyldes; et sted hvor der er plads til den enkelte uanset diagnose, man kan føle sig tryg og danne nye netværk
  • At skabe et rum, hvor pårørende kan tale sammen, da det er en vigtig rolle og tillige stor belastning at være pårørende
  • At indsamle og formidle viden om behandling af kroniske smerter gennem samarbejde med tværfaglige smerteklinikker, ud fra egne erfaringer, forskning, artikler, foredrag mm.
  • At deltage i det nationale, såvel som internationale præventive smertesamarbejde gennem kontakter til relevante smertebekæmpende organisationer, faglige selskaber og personer.

1990.

FAKS blev dannet i 1990 med det formål at samle smertepatienter til aktiviteter og derigennem, ved egen indsats, at opnå større livskvalitet. FAKS forsøger at afhjælpe de problemer der opstår som følge af fysisk, psykisk og social inaktivitet. Dels gennem arrangementer, såsom skov-, teater- eller biografture, hvor man som smertepatient kan være sammen med andre mennesker og fjerne fokus fra sin egen tilstand.

Aktiv selvbehandling

Dels gennem foredrag omkring den seneste udvikling indenfor smertebehandling, vejledning i behandling af pensionssager og information om sociale forhold. FAKS er en patientforening, der bygger på aktiv selvbehandling. Det betyder, at det er medlemmerne selv der tager initiativ til arrangementer i foreningens regi. FAKS stiller lokaler til rådighed hvor der afholdes møder, foredrag og undervisning.

Senior women friends on walk outdoors in nature at dusk

Personlige historier skrevet til FAKS

STØT FAKS

Støt FAKS og vores indsats for at bedre forhold for smerteramte – læs mere om mulighederne her”
STØT OS