High Impact chronic pain og graduering af kroniske smerter

Mild bothersome and High impact chronic pain

For nyligt blev jeg kontaktet om at være medforfatter på et faktablad om High Impact Chronic Pain -HICP til den internationale smerteorganisation – IASP (International Association for the Study of Pain). 

Invitationen til dette arbejde kom fra fysioterapeut og professor Henrik Bjarke Vægter fra Smertecenter Syd, Odense Universitets Hospital. Henrik har igennem mange år har beskæftiget sig med forskning inden for kroniske smerter. Jeg har selv stor interesse indenfor det sundhedsvidenskabelige. Som frivillig i patientforeningen FAKS – Foreningen af kroniske smertepatienter i over 15 år, har jeg været involveret i mange forskellige forskningsprojekter med forskningsgrupper på danske universiteter. Ikke mindst har jeg selv levet med kroniske smerter i over 25 år. Det er blandt andet fra dette arbejde, at jeg kender Henrik Vægter og den anden forfatter Karin Due Brunn smertespecialist og overlæge også fra Smertecenter Syd.

 

Definition og måling af High-Impact Chronic Pain

High Impact chronic pain dækker over:

1. smerter hver dag eller de fleste dage i de sidste tre måneder.
2. kroniske smerter der begrænser livet og aktiviteter hver dag eller de fleste dage i de sidste tre måneder1

High Impact chronic pain reducerer evnen til at leve som vi gerne vil, generel trivsel og Health Related Quality of Life

Mere detaljeret omfatter tilstanden typisk smerter flere steder på kroppen og højt smerteniveau, nedsat funktionsevne, fatigue (total udmattelse), frygt for bevægelse, tro på egne evner og formåen (self-efficacy), søvnproblemer, træthed, nedsatte kognitive evner, angst og depression. Dette resulterer ofte i problemer med at passe sit arbejde, løse dagligdags opgaver, dyrke fritidsaktiviteter og være social. Desuden et øget antal besøg hos lægen og højt medicinforbrug. High Impact chronic pain indskrænker således en række fundamentale dimensioner i livet og forringer evnen til at leve som vi gerne vil, generel trivsel og helbredsrelateret livskvalitet (HRQoL). Graded Chronic Pain Scale Revised (GCPS-R)2 er et internationalt screeningsværktøj som er udviklet til at måle kroniske smerters indflydelse uanset, hvor på kroppen smerterne opleves. Via 5 spørgsmål kategoriseres smerter i henholdsvis: 1. Mild chronic pain 2. Bothersome chronic pain 3. High Impact chronic pain. Desuden er der et tillægsspørgsmål, om hvorvidt patienten ikke er i arbejde og ikke er i stand til at arbejde på grund af smerterne og situationen.
High impact chronic pain fact sheet International Association for the study of pain

Udbredelse af High Impact chronic pain

350.000 danskere opfylder kriterierne for High-Impact Chronic pain (HICP)

National Institute for Health and Care Excellence (NICE), Storbritannien estimerer desuden, at 1-6% lever med kroniske primære smerter7. Kroniske primære smerter defineres  som:
1.smerter der har varet i mere end tre måneder og
2. Smerter der er associeret med signifikant lidelse og/eller funktionsnedsættelse og
3. Smerter som ikke kan forklares med kendt sygdom eller årsag 
Bortset fra pkt.3 (årsag) må der forventes et stort overlap mellem kroniske primære smerter og HICP. 

Overføres ovenstående tal til den danske befolkning svarer det til, at cirka 350.000 danskere opfylder kriterierne for High-Impact Chronic pain (HICP)8. I Danmark benytter vi imidlertid begrebet og diagnosen simple hhv. komplekse kroniske smerter i Sundhedsvæsenets Klassifikations System (SKS). Sidstnævnte patientgruppe overlapper sandsynligvis også i høj grad med HICP.

Relevansen af graduering af kroniske smerter

Kroniske smerter er et stort sundhedsproblem med et omfang på ca. 1,3 millioner danskere. Imidlertid dækker tilstanden kroniske smerter (> 3 md jvf. ICD-11) over et bredt kontinuum af tilstande. Denne mangfoldighed omfatter ikke blot forskellige sygdomme som kan forårsage kroniske smerter, men også forskelle i smerternes intensitet, fordeling og hyppighed uafhængig af diagnose. Endnu vigtigere, hvordan de kroniske smerter påvirker os hver især forskelligt med hensyn til funktionsnedsættelse, lidelse og livskvalitet. 
Det er vigtigt at kunne identificere High impact chronic pain og komplekse kroniske smerter, da denne tilstand på grund af den biopsykosociale kompleksitet kræver en anden tilgang end mild chronic pain, bothersome chronic pain samt simple kroniske smerter. Dette giver den bedste forudsætning for at levere det optimale behandling.

mere præcise tal og inddeling af kroniske smerter kan sikre bedre sundhedspolitisk engagement på smerteområdet

Desuden udgør mennesker med HICP en gennemsnitlig større belastning på sundhedssystem og samfundøkonomi selv om der er tale om en mindre andel smerteramte på ca. 6-8%. Bedre graduering og inddeling af kroniske smerter vil derfor gøre det lettere at organisere smertebehandlingstilbud i sundhedssystemet mere omkostningseffektivt. Ikke mindst kan det meget store og diffuse tal 1,3 millioner for mennesker med kroniske smerter risikere at afskrække sundhedspolitikere. Sandsynligvis vil mere præcise tal og inddeling af kroniske smerter sikre bedre sundhedspolitisk engagement på smerteområdet.

Mild bothersome and High impact chronic pain

Kildehenvisning

  1. Zelaya CE, Dahlhamer JM, Lucas JW, Connor EM. Chronic Pain and High-impact Chronic Pain Among U.S. Adults, 2019. NCHS Data Brief. 2020 Nov;(390):1-8. PMID: 33151145.
  2. Von Korff M, DeBar LL, Krebs EE, Kerns RD, Deyo RA, Keefe FJ. Graded chronic pain scale revised: mild, bothersome, and high-impact chronic pain. Pain, 2020. 161(3): p. 651-66
  3. Breivik, H., et al. (2006) Survey of Chronic Pain in Europe: Prevalence, Impact on Daily Life, and Treatment. European Journal of Pain, 10, 287-333. http://dx.doi.org/10.1016/j.ejpain.2005.06.009
  4. Dahlhamer J, Lucas J, Zelaya C, Nahin R, Mackey S, DeBar L, et al. Prevalence of Chronic Pain and High-Impact Chronic Pain Among Adults – United States, 2016. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2018;67(36):1001-6.
  5. Rikard SM, Strahan AE, Schmit KM, Guy GP, Jr. Chronic Pain Among Adults – United States, 2019-2021. MMWR Morb Mortal Wkly Rep, 2023. 72(15): p. 379-385.
  6. Fayaz A, Croft P, Langford RM, Donaldson LJ, Jones GT. Prevalence of chronic pain in the UK: a review and meta-analysis of population studies. BMJ Open, 2016. 6(6): p. e010364.
  7. Chronic pain (primary and secondary) in over 16s: assessment of all chronic pain and management of chronic primary pain”, National Institute for Health and Care Excellence (NICE); 2021
  8. Vaegter HB, Christoffersen LO, Enggaard TP, Holdggard DEM, Lefevre TN, Eltved R, et al. Socio-Demographics, Pain Characteristics, Quality of Life and Treatment Values Before and After Specialized Interdisciplinary Pain Treatment: Results from the Danish Clinical Pain Registry (PainData). J Pain Res 2021;14:1215–30. https://doi.org/10.2147 .
Picture of FAKS

FAKS

Artikel er skrevet af Lars Bye Møller.

Lars har i 15 år arbejdet med sundhedsvidenskab, sundhedspolitik og internationale kontakter i foreningen. Lars har levet med smerter og fibromyalgi i 25 år.

STØT FAKS

Støt FAKS og vores indsats for at bedre forhold for smerteramte – læs mere om mulighederne her”
STØT OS
Heart shape flying sugar cookies with pink glaze for Valentine's

Vi samler Cookies og data

Gennem at besøge faks.dk så accepterer du vores cookie & privatlivspolitik samt persondatapolitik