Tilskud og Sygeforsikringen Danmark

Tilskud og Sygeforsikringen Danmark

Tilskud og Sygeforsikringen Danmark giver dig mulighed for at få tilskud til bla. medicin

Ved tilmelding skal man bestemme hvilken gruppe man vil høre til. Hver gruppe giver tilskud til forskellige kategorier, og hver gruppe koster derfor også forskelligt. Det er en betingelse for at få tilskud til medicinkøb, at oplysningerne indberettes elektronisk til “danmark” efter fastlagt specifikation.

Alle danske og få udenlandske apoteker indberetter til “danmark”, hvis man beder om det.

“danmark” giver ikke tilskud til:

  • medicin, som kunne være købt uden recept
  • svangerskabsforebyggende midler samt
  • lægemidler, der i Danmark kun kan udleveres på sygehus – uanset hvor det er købt. Denne type lægemidler er omfattet af udleveringsgruppe “BEGR”, som det fremgår af medicinpriser.dk.
 

De forskellige grupper

BASIS – Et hvilende medlemskab

Et tilbud til dig, der ikke har brug for “danmark”s tilskud lige nu, men som ønsker at sikre dig retten til at få tilskud fra “danmark” engang i fremtiden – uden at skulle afgive fornyet helbredserklæring. Medlemskabet giver nemlig mulighed for gruppeskift, når blot du har haft Basis-Sygeforsikring i et år.

Dette får du tilskud til: https://www.sygeforsikring.dk/grupper#tabs-5546

PRIS (2021) = 99 kr. pr. kvartal (396 kr. pr. år)

GRUPPE 5 – Den grundlæggende dækning

Med Gruppe 5 sikrer du dig tilskud til de regelmæssige udgifter til medicin, tandlæge, vaccination, briller og kontaktlinser. Skulle du få behov for behandling hos fysioterapeut, kiropraktor, akupunktør, zoneterapeut eller psykolog, giver vi også tilskud til det. Som medlem af Gruppe 5 kan du også få tilskud til visse behandlinger i udlandet (EU/EØS-landene).

Dette får du tilskud til: https://www.sygeforsikring.dk/grupper#tabs-5556

PRIS (2021) = 380 kr. pr. kvartal (1.520 kr. pr. år)

GRUPPE 1 – Den udvidede dækning

Med Gruppe 1 får du foruden alle de tilskud som Gruppe 5 giver, bl.a. også tilskud til fodbehandling, udvidet tandbehandling samt fuld dækning af den andel af udgifterne til tilskudsberettiget medicin, hvor den offentlige sygesikring giver tilskud. Efter et år giver dækningen desuden et væsentligt tilskud til udgifter til en række operationer, da tilvalget Operation er en del af dækningen. Gruppe 1 giver også mulighed for tilskud til visse behandlinger og operationer i udlandet (EU/EØS-landene).

Dette får du tilskud til: https://www.sygeforsikring.dk/grupper#tabs-5561

PRIS (2021) = 863 kr. pr. kvartal (3.452 kr. pr. år)

GRUPPE 2 – Den mest omfattende dækning

Med Gruppe 2 får du foruden alle de tilskud som Gruppe 1 giver, også tilskud til læge-/speciallægehjælp og laboratorieundersøgelser samt fuld dækning af udgifterne til tilskudsberettiget medicin, uanset om den offentlige sygesikring giver tilskud til det fulde medicinkøb eller ej.

Dette får du tilskud til: https://www.sygeforsikring.dk/grupper#tabs-5566

PRIS (2021) = 1.072 kr. pr. kvartal (4.288 kr. pr. år)

Her kan du se et priseksempel til tilskud fra ”danmark”

Der findes to præparater med samme kemiske sammensætning. Det ene koster 200 kr. og det andet koster 280 kr. Uanset hvilket præparat, du køber, vil det offentlige kun give tilskud til de 200 kr. Det betyder, at apoteket vil indberette 200 kr. til CTR.

Gruppe 5

  • Du får tilskud på 50 % af den del af prisen, der bliver indberettet til CTR (dvs. indberettet til CTR minus off. tilskud), og 25 % af det resterende beløb.
 

Gruppe 1

  • Du får tilskud på 100 % af den del af prisen, der bliver indberettet til CTR (dvs. indberettet til CTR minus off. tilskud), og 50 % af det resterende beløb.
 

Gruppe 2

  • Du får tilskud på 100 % af hele prisen, dvs. “danmark” dækker hele din udgift.
Tilskud og Sygeforsikringen Danmark

Derudover er der mulighed for følgende tilvalg for en merbetaling:

 

Bemærk: Det er muligt at veksle mellem grupperne, man skal dog være minimum 12 måneder i en gruppe før man kan skifte igen.

Bonus information – MEDICINSK CANNABIS I FORSØGSORDNING

Den 1. januar 2019 blev der indført en særlig tilskudsordning for medicinsk cannabis omfattet af den 4-årige forsøgsordning med medicinsk cannabis. Ordningen gælder med tilbagevirkende kraft for køb foretaget fra 1. januar 2018.

Personer, som har en gældende terminalbevilling får 100 % i tilskud fra det offentlige. Andre personer får 50 % i tilskud fra det offentlige til et årligt forbrug af medicinsk cannabis, der ikke overstiger 20.000 kr. Når det samlede forbrug overstiger 20.000 kr., ydes der ikke længere tilskud fra det offentlige. Læs mere herom på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.

Under forsøgsordningen får medlemmer af ”danmark”s Gruppe 1 og Gruppe 2 tilskud på 50 % af egenbetalingen, og medlemmer af Gruppe 5 får tilskud på 25 % af egenbetalingen. ”danmark”s tilskud til medicinsk cannabis i forsøgsordningen er således det samme som tilskuddet til medicin uden offentligt tilskud.

”danmark” giver tilskud efter de samme regler som medicin uden offentligt tilskud, da der er tale om en forsøgsordning med et helt særligt tilskud fra det offentlige og indberetning til Det Centrale Tilskudsregister for Cannabis (CTR-C). Vi har derfor endnu ingen erfaring med udviklingen af forbruget og udgifterne hertil.

FAKS anbefaler

Vi hører ofte om patienter, der bliver trængt rent økonomisk. Står man pludselig med en kontanthjælp, eller uden forsørgelse, er det husleje, mad og tøj til børnene der bliver prioriteret.

Her er der mange der melder sig helt ud ”danmark”.

Men prøv om ikke der kan findes penge til basis-gruppen (koster i 2021 kun 99 kr. i kvartalet). Man kan så på et senere tidspunkt vende tilbage til en af de tilskudsgivende grupper, men melder du dig helt ud, skal der afgives nye helbredsoplysninger, når du søger medlemskab igen. Du kan risikere, at du ikke kan blive medlem igen. Husk også at dit medlemskab dækker alle børn under 18 år.

Læs mere om tilmelding, tilskud med mere www.sygeforsikring.dk

Picture of FAKS

FAKS

Artiklen er skrevet og produceret af frivillige fra FAKS - Foreningen af Kroniske Smertepatienter .. Også for Pårørende

STØT FAKS

Støt FAKS og vores indsats for at bedre forhold for smerteramte – læs mere om mulighederne her”
STØT OS
Heart shape flying sugar cookies with pink glaze for Valentine's

Vi samler Cookies og data

Gennem at besøge faks.dk så accepterer du vores cookie & privatlivspolitik samt persondatapolitik