Smerteforskning i Partnerskab med smertepatienter og pårørende

samarbejde

Forskning indenfor sundhed har i mange år overvejende taget afsæt i,  hvad forskerne og klinikerne har fundet relevant. Imidlertid er der sket en positiv udvikling hen imod større patientinddragelse – både hvad angår behandling og forskning. 

I dag er der således mange fonde samt virksomheder, der kræver inddragelse af patienternes perspektiver og værdier i smerteforskningen. Dette er dog ikke altid ensbetydende med, at forskerne og klinkerne reelt er interesserede i vores input. Nogle hænger stadigvæk fast i en forældet autoritær kultur, hvor lægen ved bedst, men heldigvis oplever vi en udvikling hen imod fælles vidensdeling og beslutningstagning.  


Samarbejde med forskergruppe på Smertecenter Syd.

FAKS blev for nyeligt inviteret af Smertecenter Syd’s forskergruppe på OUH til at sidde i et patient- og pårørendepanel, som skal bidrage med input til den fremadrettede smerteforskning.

Efter næstformand Tobias Pörsti og jeg  lars Bye Møller har afholdt det første møde med Smertecenter Syds forskergruppe og andre patientrepræsentanter har indtrykket været positivt. Vi oplevede stor oprigtighed og interesse vedrørende at inddrage smertepatienter og pårørende.
Vi ser derfor frem til ikke kun at udvikle ideer omkring, hvad der er relevant at forske i men også at opnå større forståelse for akademiske værktøjer og forskningsprocessen samt ikke mindst i sidste ende at være med til at videreformidle resultaterne fra smerteforskning.

Om Smertecenter Syd:
Smertecenter Syd blev etableret i 2003 og behandler ca. 1000 personer med kroniske komplekse smerter om året.

Forskergruppe på Smertecenter Syd består af bl.a. læger, sygeplejesker, fysioterapeuter, psykologer og fagpersoner med folkesundhedvidenskab. 
Forskergruppen tæller blandet andet Henrik Bjarke Vægter, Morten Rune Blichfeldt-Eckhardt og Karin Due Bruun, der alle har stor erfaring med kroniske smerter.  

FAKS

FAKS

Artikel er skrevet af Lars Bye Møller.
Lars har i 15 år arbejdet med sundhedsvidenskab, sundhedspolitik og internationale kontakter i foreningen.
Lars har levet med smerter og fibromyalgi i 25 år.

STØT FAKS

Man kan støtte FAKS og vores indsats for at bedre forhold for smerteramte – læs mere om mulighederne her”
STØT FAKS
Heart shape flying sugar cookies with pink glaze for Valentine's

Vi samler Cookies og data

Gennem at besøge faks.dk så accepterer du vores cookie & privatlivspolitik samt persondatapolitik