Søg
Close this search box.

Patienterne ønsker digitale læger

Telecommuting quarantine. Stylish young caucasian woman freelancer working from home due covid-19

Patienterne er en stærk allieret for Danske Regioner i de aktuelle forhandlinger med lægerne om en ny overenskomst. Det gælder i forhold i ønsket om at øge den digitale service i de almene lægeklinikker, som mange danskere ifølge en Wilke-måling bakker op om. Men patientforeningerne peger også på, at digitalisering alene ikke er nok. Digitaliseringen skal komme patienterne til gavn. Det kræver ressourcer, når læger og hospitaler skal øge indsatsen for kronikere og multisyge. Nemmere adgang til lægerne gennem video- og telefon konsultationer samt chatfunktioner står højt på ønskesedlen hos mange danskerne. Et flertal på 55% ser en fordel i at have digital kontakt med de praktiserende læger og hospitalerne. Dermed er der opbakning til regionernes ønske om, at der skal være mulighed for digitale møder med lægerne. Kronikere er mest positive Der er allerede en del, der benytter mulighederne for digital, herunder telefonisk kontakt med lægerne, og en midlertidig ordning med digitale konsultationer blev indført i appen Min Læge som følge af Covid 19 udbruddet. 

En Wilke-undersøgelse udført for Danske Patienter viser således, at 27% af danskerne inden for det seneste halve år har haft en digital kontakt med sundhedsvæsenet frem for et fysisk møde og Danmarks statistik har opgjort, at 36% af danskerne havde en e-kontakt med sundhedsvæsenet sidste år. 

Brugen af digitale kontaktformer er mest udbredt blandt de patienter, der har meget hyppig kontakt med sundhedsvæsenet. I den gruppe er det 45%, der har haft mindst en digital kontakt frem for fremmøde det seneste halve år. Det er samtidig i den gruppe danskere man både finder de mest positive og de mest negative over for den digitale kontaktform. I den gruppe er andelen af positive på 65%, og ser man alene på de kronisk syge er hele 73% positive på mere digital kontakt. Men der er også et ikke ubetydeligt mindretal på 25%, som er imod digital kontakt med sundhedsvæsenet. Udgangspunkt i den enkelte Den lidt ambivalente holdning til digital kontakt blandt patienterne smitter ikke overraskende af på holdningen i Foreningen af Kroniske Smertepatienter, FAKS. Forkvinde Iben Rohde peger på, at der er mange fordele forbundet med flere digitale services, men at der også er store udfordringer for nogle patienter, som skal løses. 

”Listen er lang af digitale muligheder. F.eks. videokonsultationer i almen praksis, opfølgning på behandlingsplaner, digital genoptræning i kommunerne og virtuelle kontroller med specialisten på hospitalet. Jeg vil dog også understrege vigtigheden af implementering af øget digitaliseret kontakt bør ske gradvist og tilpasset den enkeltes patients behov og formåen.” siger Iben Rohde til Complidia. Mindre transport En af de klare gevinster er, at digitale løsninger kan mindske afstanden til sundhedsvæsenet og spare både tid og penge på transporten til og fra forskellige undersøgelser og behandlinger. ”Der er ofte store afstande til de forskellige behandlingstilbud – f.eks. smerteklinikker. 

Med digitale løsninger kan patienten kan sidde hjemme og føre dialoger med sundhedspersonalet. Det sparer patienten for unødigt tidsforbrug og transport.” siger Iben Rohde. Digitalisering kræver ressourcer En anden gevinst er, at sundhedspersonalet kan følge op på patientens igangsatte behandling via digitale dialoger. 

Dermed kan de opdage følgeeffekter og symptomer på f.eks. depression og derved tidligt i forløbet få patienten henvist til rette instanser for yderligere hjælp – eller sørge for at få patienten ind til en personlig samtale. ”Men hvordan sikrer vi, at sundhedspersonalet ”på afstand” kan foretage de nødvendige observationer og identificere problemer, som patienten måtte have. Det er ikke alt man kan se og undersøge i en videosamtale,” siger Iben Rohde.

Hun peger på, at det kræver mange ressourcer at opbygge relationer via de digitale medier og hun fastslår, at der fortsat skal skabes de rette rammer, så alle patienter føler sig trygge ved at tale om de problemer, de måtte have. Plads til individuelle hensyn Iben Rohde påpeger desuden, at mennesker med kroniske smerter er meget forskellige. For nogle vil digital kontakt til sundhedsvæsenet betyde mere frihed i hverdagen. Omvendt kan andre være usikre på de digitale løsninger eller mangle den fysiske kontakt i mødet med lægen eller andre sundhedspersoner. 

 

”Derfor kan man være urolig for en implementering, hvor man på forhånd inddeler patientgrupper eller behandlingstyper efter nogle faste kriterier, ” siger hun og tilføjer: ”Brug af digital kontakt bør uden undtagelse vurderes i relation til hver enkelt enkelte patient og tilpasses patientens behandlingsbehov. Den digitale kontakt skal være et supplement til den allerede eksisterende behandling – og ikke en substitut for fysiske møder.” 

Patienter bør inddrages Ifølge FAKS er inddragelse af patienter og pårørende samt patientorganisationerne vital for udviklingen af gode og velfungerende digitale løsninger. ”Brugerne har væsentlige erfaringer med og viden om, hvad der kræves for at skabe en god og nærværende kontakt via digitale løsninger. Patienterne har ligeledes god indsigt i hvilke forløb/situationer samtaler, der kan flyttes til det digitale rum,” mener Iben Rohde. “En opfattelse af, at der bruges færre ressourcer på patienter, kan opstå meget hurtigt,” tilføjer hun. ”Det er afgørende, at man i den indledende fase af et behandlingsforløb tager dialogen med patienten og i fællesskab aftaler rammerne og f.eks. brugen af digitale medier – samt sikrer, at der stadig indimellem er fysiske møder mellem læge og patient, siger Iben Rohde. På høje tid med digitale møder Foreningen Danske Patienter, der stod bag Wilke-undersøgelsen, mener, at det er på høje tid, at vi får mulighed for at møde lægen online. Her hæfter man sig ved, at Wilkes undersøgelsen viser, at 3 ud af 4 synes, at der er fordele ved digital kontakt med sundhedsvæsenet, der overskygger ulemperne og ønsker bedre muligheder for at møde den praktiserende læge, den kommunale fysioterapeut, speciallægen eller sygehuset online.
”Det bekræfter, hvad vi længe har vidst. Mange patienter er glade for muligheden for digital kontakt, fordi det giver en mere fleksibel adgang til sundhedsvæsenet og dermed en lettere hverdag for patienter, som skal håndtere et liv med sygdom, siger direktør Morten Freil, Danske Patienter i en kommentar til Wilke-undersøgelsen.

STØT FAKS

Støt FAKS og vores indsats for at bedre forhold for smerteramte – læs mere om mulighederne her”
STØT OS
Heart shape flying sugar cookies with pink glaze for Valentine's

Vi samler Cookies og data

Gennem at besøge faks.dk så accepterer du vores cookie & privatlivspolitik samt persondatapolitik