Søg
Close this search box.

National klinisk database for kroniske smerter

Regionernes kliniske kvalitetsudviklingsprogram, RKKP

Forslag om oprettelse af national klinisk kvalitetsdatabase for kroniske smerter.

Vi har i FAKS – Foreningen af Kroniske smerteramte og Pårørende for nyligt indsendt et forslag til Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP). 
Her peger vi på behovet for oprettelse af en national klinisk kvalitetsdatabase for kroniske komplekse smerter. Vi peger desuden på behovet for på sigt at omfatte patienter med simple langvarige/kroniske smerter (DR522D, SKS) fra det primære sundhedsvæsen. Tanken er, at der på sigt vil opsamles data på tværs af sektorer for det samlede behandlingsforløb.

I starten af 2023 vil RKKP prioritere to-tre nye databaser til etablering.
Du kan læse vores forslag her: forslag til Regionernes kliniske kvalitetsudviklingsprogram.

Hvad er en kliniske kvalitetsdatabase 

En klinisk kvalitetsdatabase indsamler og behandler informationer (data) om den sundhedsfaglige behandling af en bestemt patientgruppe. Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) står for driften og udvikling af ca. 85 landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser. Disse har til formål at belyse kvaliteten af den sundhedsfaglige behandling og bidrage til at forbedre sundhedsvæsenets indsats og resultater. En regional eller national klinisk kvalitetsdatabase skal godkendes af Sundhedsdatastyrelsen. Registrering heri kan ske uden samtykke fra den enkelte patient for at lette det administrative arbejde. I. nformationer som anvendes i forskning foregår i anonymiseret form. Hvert år offentliggøres årsrapporter med resultater fra de enkelte databaser m indikatorværdier opgjort på landsplan, regionalt og afdelingsspecifikt. Du kan læse mere om RKKP og finde en oversigt med databaser på deres hjemmeside

Desværre har vi fået et afslag fra RKKP.

Dette begrundes blandt andet med begrænset ressourcer til nye nationale kliniske kvalitetsdatabaser og mange om buddet. Endvidere giver RKKP den konkrete begrundelse for at vores område ikke er valgt:

“Prævalensen af personer med kroniske smerter er høj (flere end 800.000), og kun en lille andel henvises til regionale smerteklinikker. Kroniske smerter medfører svær påvirkning af funktionsevne og livskvalitet – og med stor risiko for at forlade arbejdsmarkedet. Det taler ind i prioritering. Bestyrelsen konstaterer dog, at det vil være en udfordring at afgrænse populationen – hvor prævalensen er ekstrem høj  – og hvor gruppen ses på tværs af sektorer (tværfaglige smertecentre, kommune, praksis). Givet dette opfordres ikke til ansøgning. Bestyrelsen kvitterer for høringssvar og mulig relavans af fokusering på patienter med svære smerter. Her henvises dog i første omgang til lokal opfølgning via smerteklinikkerne”

FAKS

FAKS

Artikel er skrevet af Lars Bye Møller.

Lars har i 15 år arbejdet med sundhedsvidenskab, sundhedspolitik og internationale kontakter i foreningen. Lars har levet med smerter og fibromyalgi i 25 år.

STØT FAKS

Støt FAKS og vores indsats for at bedre forhold for smerteramte – læs mere om mulighederne her”
STØT OS
Heart shape flying sugar cookies with pink glaze for Valentine's

Vi samler Cookies og data

Gennem at besøge faks.dk så accepterer du vores cookie & privatlivspolitik samt persondatapolitik