Søg
Close this search box.

Medicin, røde trekanter og Pille Palle

Visse typer medicin kan virke sløvende, berusende, påvirke din dømmekraft, koncentrationsevne samt reaktionsevne.

Medicin med rød advarselstrekant

Når reaktionsevnen påvirkes betyder det, at du for eksempel er længere tid om at reagere, hvis der sker noget uventet. Dette kan være farligt, når du kører bil, scooter, elcykel, betjener maskiner mv. Typen af medicin, som falder under denne gruppe kaldes “trafikfarlige lægemidler”, og er blandt andet:

 • Stærkt smertestillende medicin.
 • Medicin mod søvnløshed.
 • Beroligende medicin mod angst og uro.

Denne type medicin kan i selv små doser påvirke din reaktionsevne. Derudover kan alkohol yderligere forstærke den sløvende effekt ved medicinen. Det er dit ansvar at tjekke medicinpakken, hvis du tager medicin og kører bil, betjener maskiner mv.

 
Medicin med rød advarselstrekant

Lægemidler, som er mærket med en rød advarselstrekant på emballagen, viser at medicinen kan nedsætte din reaktionsevne. Hvordan man reagere er individuelt, derfor kan du ikke “spørge din nabo eller bekendt” om hvor meget deres evne blev påvirket. Du er nødt til at mærke efter på din egen krop. Du kan se den fulde liste med trafikfarlige lægemidler på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside. 

Bemærk! Selvom der ikke er en rød advarselstrekant på emballagen, kan medicin godt påvirke din reaktionsevne – så derfor bør du altid være opmærksom, især hvis du får medicin, som du ikke har prøvet før.


Eksempler på medicin med rød advarselstrekant:

 • Stærke smertestillende midler
 • Visse svage smertestillende midler
 • Midler mod epilepsi
 • Angstdæmpende midler
 • Beroligende midler
 • Hostemedicin
 • Køre- og søsygemidler
 • Midler mod kvalme
 • Midler mod allergi og høfeber
 • Midler mod migræne
 • Nogle slankemidler
 • Midler mod ADHD
 • Al medicin med mere end 10 % alkohol
 • Sovemidler (disse skal være udskilt af kroppen, når du færdes i trafikken).

 


Medicin uden advarselstrekant 

Eksempler på medicin uden advarselstrekant, som du skal være opmærksom på:

 • Øjendråber, der indeholder stoffer, som udvider pupillen, kan virke generende på synet.
 • Medicin mod forhøjet blodtryk kan give svimmelhed, utilpashed og dermed nedsat reaktionsevne.
 • Insulin og tabletter mod sukkersyge kan indirekte være årsag til nedsat reaktionsevne. Hvis du tager for meget medicin, kan dit blodsukker blive for lavt, og du kan blive svimmel og utilpas. Deraf følger nedsat reaktionsevne.
 • Midler mod høfeber og allergi kan påvirke din reaktionsevne. Her er det også vigtigt, at du er opmærksom på, hvordan du har det. Høfeber i sig selv kan nemlig være medvirkende årsag til træthed og dermed nedsat reaktionsevne.
 • Midler som anvendes mod tør hoste. De virker i centralnervesystemet og kan på den måde virke sløvende.
 • Midler mod depression eller andre psykiske lidelser.
 • Flere slags naturmedicin kan også virke sløvende og dermed påvirke reaktionsevnen. Du skal især være opmærksom på midler, som indeholder valeriane.

 

Tal med lægen, hvis du er i tvivl
Din læge kan vejlede dig, om du kan køre bil, når du får ordineret medicin, der påvirker trafiksikkerheden.

Begynder du behandling med medicin, markeret med advarselstrekant eller medicin mod psykiske lidelser, diabetes, eller forhøjet blodtryk, bør du drøfte med din læge, om det er nødvendigt at lade bilen stå. Det samme gælder, hvis dosis i din behandling ændres.

Lægen fungerer desuden som myndighed, der kan udstede et fuldstændigt eller delvist kørselsforbud i forbindelse med ordination af visse typer medicin. Lægen tager udgangspunkt i Styrelsens for Patientsikkerheds vejledninger, når du skal vejledes og det eventuelt skal besluttes, om der skal udstedes kørselsforbud.

 
Hvad står der egentligt på den ”lille” indlægsseddel?

Indlægssedlen – den lille sammenfoldede seddel, der sidder på bøtten, eller ligger i æsken – giver en detaljeret beskrivelse af lægemidlet og hvordan, det skal bruges. Du kan desuden læse om, hvordan den medicin du tager, påvirker din evne til at køre bil og betjene maskiner i indlægssedlen. Se den korte video og læs mere. Hvis du skulle have mistet indlægssedlen, så kan du altid finde den via Lægemiddelstyrelsens oversigt. 

Derudover skal apoteket forsyne pakning på lægemidler, der kræver recept,  med en etiket med dit navn, oplysninger fra lægen om dosering, hvad medicinen skal bruges mod samt det aktive indholdsstof i medicinen.

Et produktresumé er skrevet til sundhedspersoner og er en mere detaljeret beskrivelse af medicinens egenskaber og de betingelser, der knytter sig til brugen af den – hvis du skulle være interesseret, kan den findes her.


Huskelisten

 • Følg altid lægens anvisning.
 • Læs altid teksten på emballagen.
 • Spørg lægen eller på apoteket, hvis du er i tvivl om, hvordan medicinen bruges.
 • Kontakt din læge ved uventede reaktioner (bivirkninger) under behandlingen.
 • Giv aldrig medicin du har fået på recept, ud til andre.
 • Modtag aldrig medicin fra andre, der kræver recept.
 • Opbevar medicinen forsvarligt og uden for børns rækkevidde.

 

 

Al medicin har bivirkninger

Al medicin har bivirkninger, men for langt det meste medicin drejer det sig om milde, forbigående bivirkninger. Bivirkninger er uønskede virkninger af medicin. Det kan være alt fra fx kvalme, hovedpine eller udslæt til mere alvorlige og i værste tilfælde dødelige bivirkninger. Vi reagerer alle forskelligt på medicin. Nogle får bivirkninger, andre gør ikke. Hvis du oplever uventede bivirkninger, så husk at tal med din læge, så det kan indrapporteres. Du kan også selv indrapportere bivirkninger ved medicin via Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.

Hvad sker der, hvis jeg bliver stoppet?
I følge færdselslovens §54-55 er det ulovligt at køre bil, hvis den medicin, du tager, påvirker din evne til ”at føre køretøjet på fuldt betryggende måde” – eller hvis du har taget trafikfarlig medicin uden recept.

Politiet kan ved mistanke om kørsel med trafikfarlig medicin i blodet, kræve en urinprøve, en blodprøve og/eller at du bliver undersøgt af en læge. Strafferammen er den samme som ved spirituskørsel. Du kan læse Færdselsloven via retsinformation.dk

Bemærk: Visse brancheorganisationer/arbejdsgivere klassificerer visse former for medicin som så trafikfarlige, at du ikke må tage dem, i forbindelse med at du udfører dit arbejde. Det gælder selv om medicinen ikke er mærket med en rød advarselstrekant. Er du i tvivl om den medicin, som du tager, er omfattet, kan du kontakte din brancheorganisation.””

 

Hvem bestemmer, om et lægemiddel er “trafikfarligt”?

Det er Lægemiddelstyrelsen, som afgør, hvilke lægemidler, der skal mærkes med advarselstrekant.


Læs flere gode råd om medicin

Læs mere om alkohol og medicin på www.medicin.dk 

Køb og salg af medicin på internettet på www.lægemiddelstyrelsen.dk

Medicin indført fra udlandet på www.lægemiddelstyrelsen.dk

Har du fået stoppet medicin i tolden? www.lægemiddelstyrelsen.dk

 

FAKS

FAKS

Artiklen er udgivet af FAKS

STØT FAKS

Støt FAKS og vores indsats for at bedre forhold for smerteramte – læs mere om mulighederne her”
STØT OS
Heart shape flying sugar cookies with pink glaze for Valentine's

Vi samler Cookies og data

Gennem at besøge faks.dk så accepterer du vores cookie & privatlivspolitik samt persondatapolitik