Alternativ og komplimentær behandling

Lever du selv med kroniske smerter eller har dem tæt inde på livet som pårørende ved du sikkert, hvor desperat man kan blive for at lindre smerterne eller blive dem kvit og vende tilbage til et normalt liv.
Samtidig møder smerteramte og deres pårørende et sundhedssystem, hvor der eksisterer få tilbud til smertepatienter, og der er utilstrækkelig viden om kroniske smerter.

Sammen med vores egne til tider urealistiske forventninger til behandlingssucces betyder dette, at vi som smerteramte ofte er parate til at prøve en lang række af komplementære og alternative behandlingstyper – KAB.

FAKS deltager i forskningsprojekt om komplementær og alternativ behandling.

FAKS er glade for at kunne meddele, at vi deltager i et forskningsprojekt om området komplementær og alternativ behandling.
Det er Statens Institut for Folkesundhed som står bag sammen med samarbejdspartnere som Tværfagligt Smertecenter på Rigshospitalet og DAKOBE, som er den største brancheorganisation for komplementær og alternativ behandling i Danmark.

Forkvinde Iben Rohde og jeg selv Lars Bye Møller har indtil videre været til første møde sammen med arbejdsgruppen.

Formål og indhold i forskningsprojekt.

Formålet med forskningsprojektet er overordnet at skabe viden om omfanget og karakteren af samt erfaringerne med brug af komplementær og alternativ behandling.
Det er forskningsgruppen målsætning, at forskningsprojektet skal bestå af tre pakker, hvortil der indtil videre er rejst penge til den første del.

En bagudrettet undersøgelse der kigger eksisterende data fra 2000 til 2021.


1.Hvilke former for komplimentær og alternativ behandling samt andre ydelser i sundhedssystemet, mennesker med kroniske smerter benytter sammenlignet med resten af befolkningen, og hvilken udvikling der har været.

2. En kvalitativ længerevarende undersøgelse af hvilke erfaringer, handlinger og oplevet udbytte mennesker med kroniske smerter har ved KAB.
Hvordan forstår og behandler professionelle indenfor KAB og det er almindelig sundhedsvæsen kroniske smerter.

3. En national spørgeskemaundersøgelse af, hvad omfanget, karakteren og udbyttet af KAB er blandt mennesker med kroniske smerter og i den generelle befolkning.

mennesker med kroniske smerter benytter KAB i højere grad end mennesker uden kroniske smerter

Der er ingen tvivl om, at  komplimentær og alternativ behandling og medicin er et vigtigt område at blive klogere på både som sundhedssystem og patientforening. Udbredelsen blandt mennesker med kroniske smerter understøttes af befolkningsundersøgelser såsom de danske SUSY undersøgelser der viser, at mennesker med kroniske smerter benytter KAB i højere grad end mennesker uden kroniske smerter.

Det kommer ikke bag på os, at smerteramte i så stor udstrækning anvender komplimentær og alternativ behandlings- og smertelindringsstrategier.
For det første følger kroniske smertetilstande mange af os resten af livet med nedsat funktionsevne og livskvalitet til følge. Desuden føler mange smertepatienter, at de løber panden mod en mur i det etablerede sundhedssystem, når det kommer til deres smerter. Dette skyldes som nævnt indledningsvis, at der eksisterer alt for få behandlingstilbud til smerteramte og sundhedsfaglige kompetencer på området.

Som forening håber vi derfor på, at vores deltagelse i forskningsprojektet vil give en større forståelse for, hvilke former for KAB der benyttes af mennesker med kroniske smerter, omfanget heraf og især med hvilket udbytte og eventuelle bivirkninger folk oplever.

Er du interesseret i at læse mere om projektet kan du gøre det her:

sdu sif_forskning_alternativ og komplementaer behandling

Picture of FAKS

FAKS

Artikel er skrevet af Lars Bye Møller.

Lars har i 15 år arbejdet med sundhedsvidenskab, sundhedspolitik og internationale kontakter i foreningen. Lars har levet med smerter og fibromyalgi i 25 år.

STØT FAKS

Støt FAKS og vores indsats for at bedre forhold for smerteramte – læs mere om mulighederne her”
STØT OS
Heart shape flying sugar cookies with pink glaze for Valentine's

Vi samler Cookies og data

Gennem at besøge faks.dk så accepterer du vores cookie & privatlivspolitik samt persondatapolitik