JuraMed og erstatning

FAKS afholdte i september det første online oplæg sammen med JuraMed, hvor det var muligt at høre om ens muligheder for patienterstatningssag og hvilken hjælp, som JuraMed kan tilbyde i processen.

Da deltagere kunne spørge om meget specifikke og personlige ting, så valgte FAKS ikke at optage oplægget.

Baggrunden

Hvordan ved man, om man er berettiget til erstatning fra Patienterstatningen? Det er nemlig svært at vide, om ens smerte eller skade er en følge af sin behandling i sundhedsvæsenet. Borgere, der har været udsat for skade i forbindelse med behandlingen eller på grund af forsinket diagnose, har ofte færre ressourcer, fordi de kan være tynget af smerter og sygdom. Og vil naturligt have behov for mere hjælp.

Det kender vi i FAKS alt til, og fordi JuraMed er drevet af at netop at hjælpe borgerne med at få søgt, har vi valgt at indgå samarbejde med dem. Det er kun, hvis I får tilkendt erstatning, at I skal betale for servicen. JuraMed2 kan hjælpe vores medlemmer med at vurdere, om de har en sag, og i givet fald hjælpe med at ansøge Patienterstatningen.

JuraMed

Det unikke ved JuraMed er, at de udover jurister, også har læger, der primært hjælper med at udforme jeres ansøgning til Patienterstatningen. Læger kan i højere grad målrette en sådan ansøgning og dermed skabe større mulighed for at få tilkendt erstatning.

I Danmark søger alt for få erstatning hos Patienterstatningen. Faktisk anslår Patienterstatningen, at det rette antal erstatningsberettigede kan være op til ti gange højere, end dem der rent faktisk får erstatning.

Patienterstatningen vurderer, at de medvirkende årsager kan være manglende kendskab til erstatningsmuligheden blandt borgere, patienter og personalet i sundhedsvæsenet, at patienterne ofte tror, at deres varige gener og invaliditet er naturlige følger af den grundsygdom, de blev behandlet for og ikke en følge af, at behandlingen blev forsinket. Og at nogle patienter og borgere formentlig ikke har ressourcer til selv at anmelde en skade eller ikke tror på, at ”systemet” kan gøre en økonomisk forskel for dem.

JuraMed mener ikke, at det er fair, at du skal døje resten af livet med gener og forringet livskvalitet, fordi der er begået en fejl i det danske sundhedsvæsen.

Det skal du have erstatning for. Det kæmper de for – på dine vegne. Det er deres mission.

Patienterstatningssager udarbejdes i dag af skaderamte selv eller rådgivere, uden den store lægefaglige indsigt og ekspertise. Derfor opnås kun minimalt erstatning af alle de sager der ansøges om. JuraMeds vision er at ændre det!

Med et lægefagligt og juridisk team, er deres ambition, at flere der er kommet til skade, skal have erstatning. De ønsker at gøre det nemmere for den skadelidte at opnå erstatning ved at tage ansvar for sagens proces og hjælpe dig i hele forløbet. JuraMed arbejder efter princippet ”no cure no pay” det vil sige, at der betales ikke for JuraMed-services med mindre, du får erstatning.

Læs mere på JuraMeds hjemmeside

Kommende mulighed for at høre mere om ens muligheder

FAKS vil sammen med JuraMed afholde online oplæg ca. 3-4 gange om året. Når datoerne er på plads, så vil de være at finde her på FAKS hjemmeside (under aktiviteter) og vi skal nok oplyse omkring det på Facebook også.

Spørgsmål

Kontakt endelig FAKS såfremt du har spørgsmål via faks@faks.dk eller brug kontaktformularen.Picture of FAKS

FAKS

Artiklen er skrevet og produceret af frivillige fra FAKS - Foreningen af Kroniske Smertepatienter .. Også for Pårørende

STØT FAKS

Støt FAKS og vores indsats for at bedre forhold for smerteramte – læs mere om mulighederne her”
STØT OS
Heart shape flying sugar cookies with pink glaze for Valentine's

Vi samler Cookies og data

Gennem at besøge faks.dk så accepterer du vores cookie & privatlivspolitik samt persondatapolitik