Hvad er vigtigt for personer med smerter i muskler og led, og måler smerteforskningen på det ?

couple of seniors having fun together and smiling - mature man looking at the camera

Hvis du lever med smerter, kender du måske til oplevelsen af, at din læge overser eller ikke lægger vægt på de samme symptomer og værdier, som du oplever har betydning for din hverdag og trivsel. Dette kan skyldes, at forskning i smertebehandling og godkendelse af medicin ikke tager afsæt i mål, der ikke er vigtige for smertepatienter.
Hvis dette er tilfældet, udgør det et problem ikke blot fra et patientperspektiv men også for læge og samfund, da det kan forhindre samarbejde og optimal effekt af en given behandling. 


Hvilke områder skal smerteforskning prioritere.

Ny dansk forskning fra Aalborg Universitet og Center for Almen Medicin i Aalborg har i samarbejde med bl.a. patientforeningen FAKS kigget på, hvad henholdsvis personer med smerter i muskler og led, pårørende sundhedsfaglige, og forskere mener, at fremtidens smerteforskning skal fokusere på. Top-10-listen kan ses på figur 1.

 

Fig.1:Top 10-liste over prioritering af fremtidens  smerteforskning


Hvilke effekter måler smerteforskningen på i dag.

Sammenhængende med dette projekt afdækkede samme forskningsgruppe, hvilke mål (outcomes) der var benyttet ved forskellige behandlingstyper (fx fysiske, farmakologiske, psykologiske behandlinger) og vurderede kvaliteten af de oversigtsstudier der undersøgte dette. 

Overordnet set fandt gruppen at en stor del af de oversigtsstudier der blev kigget på, blev vurderet som værende af kritisk lav kvalitet. 
Desuden er størstedelen af den nuværende forskning baseret på fysiske behandlinger (fx. træning, massage, operation) og ofte er effekten målt på enten smerter (fra 0-10) eller funktion.

Se figur 2 der illustrerer huller i forskningen.

størstedelen af den nuværende forskning er baseret på fysiske behandlinger

Fig.2  Evidence gap map

Det har efterfølgende været nærliggende at spørge sig selv, om de mål forskningen måler effekten af deres behandling på, er et udtryk for vaner og præferencer blandt forskere og sundhedsprofessionelle. Ikke mindst, så er det uvist, om disse behandlingsresultater er i overensstemmelse med det som personer med smerter i muskler og led synes er vigtige.

Projekterne er blevet ledt af PhD-studerende Kristian Damgaard Lyng og Professor Michael Skovdal Rathleff. Lars Bye Møller har deltaget som patientrepræsentant fra FAKS Foreningen af kroniske smerteramte.

Nyt forskningsprojekt – måler vi på de rigtige behandlingseffekter ? 

Et nyt forskningsprojekt 1 vil undersøge, hvilke outcome-domæner, der har betydning for personer med kroniske smerter i muskler og led, samt forskere og behandlere.

Du kan deltage og læse mere om den store europæiske spørgeskemaundersøgelse her Hvad er vigtigt for dig i smertebehandling

Dette projekt er endnu et stærkt samarbejde med Aalborg Universitet og Center for Almen Medicin i Aalborg og patientforeningen FAKS Foreningen af Kroniske Smerteramte.
Forskningsprojektet bliver ledt af forskningsassistent Chris Djurtoft. Patientrepræsentanter Mette Kogi og Lars Bye Møller deltager fra FAKS.

Inddragelse af patienter i smerteforskning.

I forskningen fra Aalborg universitet og Center for Almen Medicin har man ikke blot har kigget på, hvad smerteramte synes er vigtigt at måle på indenfor smertebehandling. Forskningsprojekterne har som nævnt direkte inddraget patientrepræsentanter i store dele af forskningen.
Disse personer har blandt andet været med til at udvælge målgruppen for forskningen, udforme spørgsmål, samt hjulpet med at rekruttere respondenter.

det er vigtigt med mere inddragelse af patienter og pårørende i smerteforskning

Lars Bye Møller som selv har levet med smerter i 25 år mener, at det er vigtigt med mere inddragelse af patienter og pårørende i smerteforskning. Personer der selv lever med smerter kan bidrage med praktiske og mere virkelighedsnære erfaringer, som forskere og klinikere måske overser.

Bidrag med dine input til forskning på smerteområdet


Har du interesse i at deltage i fremtidige forskningsprojekter eller har du input til, hvordan der sammen kan skabes et bedre samarbejde imellem forskerne og personer der til dagligt lever med smerter – så er man velkommen til at kontakte Kristian Damgaard Lyng fra Aalborg universitet på e-mail: klyng@dcm.aau.dk

Link til forskningsprojekter:

  1. Forskningsprioriteter: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35918804/)
  2. Evidence and gap map: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36602421/
FAKS

FAKS

Artikel er skrevet af Lars Bye Møller.
Lars har i 15 år arbejdet med sundhedsvidenskab, sundhedspolitik og internationale kontakter i foreningen.
Lars har levet med smerter og fibromyalgi i 25 år.

STØT FAKS

Man kan støtte FAKS og vores indsats for at bedre forhold for smerteramte – læs mere om mulighederne her”
STØT FAKS
Heart shape flying sugar cookies with pink glaze for Valentine's

Vi samler Cookies og data

Gennem at besøge faks.dk så accepterer du vores cookie & privatlivspolitik samt persondatapolitik