Få hjælp til det sociale system (indlæg fra medlemsweekenden 2021)

medlemsweekend_2021_@larsByeMoller11

Berith Heien Lauridsen og Martin Heien Lauridsen fra Job og Forandring ApS

Job og Forandring, skabt af Berith Heien Lauridsen og Martin Heien Lauridsen, er en virksomhed som specialiserer sig indenfor det sociale system, særligt i forhold til jobcenter og de lovgivningsmæssige regler som er i forlængelse af overførselsindkomster.

Berith er kandidatuddannet indenfor socialt arbejde og underviser på Aalborg Universitet på socialrådgiveruddannelsen. Det var primært Berith som snakkede; Martin tog noter til når der skulle stilles spørgsmål i slutningen af deres foredrag.

Oplægget er delt op i to – en første time med en introduktion til selve lovgivningen, anden time til hvad deres virksomhed er, hvem deres kunder, og hvordan de hjælper deres kunder.

Så hvad fortalte de om i forhold til lovgivningen?

Berith begyndte med at fortælle om beskæftigelsesindsatsen. Overodnet set, så når man bliver syg, så skal man konstant holde styr på at der er fokus på at jobcenteret gerne vil have en i ordinær beskæftigelse (37 timers arbejde), men for at komme dertil, eller komme væk derfra, så skal man kunne udelukke jobafklaringsforløb, revalidering, ressourceforløb, fleksjob, for at kunne ende ved en mulig førtidspension. Det lyder som en hel del man skal komme igennem for at ramme en førtidspension, men, som Berith forklarede det, man behøver ikke komme igennem alle de forskellige forløb for at ende i en førtidspension; de skal blot kunne udelukkes.

Efter dette så gik hun i kamp med at fremvise de forskellige muligheder som skal udelukkes. Hun gjorde det ved først at forklare hvem målgruppen for ordningen var, det vil sige også hvordan man får den ydelse, og så hvor meget ydelsen svarede til i brutto. Hun startede med sygedagpenge.

Sygedagpenge – sygedagpengeloven (SDPL):

Målgruppe for modtagelse af sygedagpenge er folk som enten opfylder beskæftigelseskrav eller er medlem af a-kasse. Det er kun de to grupperinger af mennesker som kan få muligheden for at få sygedagpenge. Man kan max være på sygedagpenge i 22 uger.

Ydelsen er svarende til dagpengesats, det vil sige at max brutto man kan modtage er 4.405 kr., – pr. uge som svarer til 18.941, – pr. mdr.

Jobafklaringsforløb – beskæftigelsesindsatsloven (LAB) §7

Målgruppe er sygedagpengemodtagere, der ikke kan få forlænget sygedagpengene, men stadig er uarbejdsdygtig; men titlen på selve ordningen er helt og aldeles misvisende.

Der er intet jobafklarende ved det – dette er blot det næste skridt efter man er kommet igennem de 22 uger som man kan være på sygedagpenge – som nævnt i målgruppen. Man skal fortsat være vurderet som værende uarbejdsdygtig for at være på jobafklaringsforløb.

Ydelsen svarer til kontanthjælpsniveau og det svarer derfor til at forsørger brutto kr. er 15.355, -/ ikke-forsørger brutto kr. 11.554, –

Modsat sygedagpenge, så kommer der en modregning ved forsikringsydelser, og det skal man være opmærksom på når man kommer ind i denne ydelse.

Den næste hun tog fat i er den mest gængsne overførselsindkomst derude: kontanthjælpen.

Kontanthjælp – Aktivloven (LAS) §11

Målgruppe her er stor; meget større end ved nogle af de andre ydelser. For at få kontanthjælp så skal man have været ude for ændringer i sine forhold, fx sygdom, arbejdsløshed eller samlivsophør; disse ændringer bevirker, at det ikke er muligt at skaffe det nødvendige til sin egen eller familiens forsørgelse; behovet kan ikke dækkes gennem andre ydelser.

Man skal samtidigt have en kompetencegivende uddannelse eller over 30 år, ellers hedder det uddannelseshjælp, og man skal være vurderet arbejdsdygtig, ellers fanges man af enten sygedagpenge eller jobafklaringsforløb. Det er en stor gruppe af mennesker der ramler ind i denne ydelse. Så hvad får man af den?

Ydelsens sats ligger på at forsørger bruttoen er 15.355, hvor ikke-forsørger bruttoen er på 11.554, –

Under 30 år mange forskellige satser, som f.eks. uddannelseshjælp.

Revalidering – Beskæftigelsesindsatsloven (LAB) §142

Målgruppe er personer, der har begrænsninger i deres arbejdsevne. Formålet med denne ydelse er at øvrige beskæftigelsesrettede indsatser efter denne lov eller andre indsatser efter anden lovgivning ikke er tilstrækkelig til, at personen kan bringes til at forsørge sig selv og personen inddrages dermed i et revalideringsforløb for at kunne fastholdes eller komme ind på arbejdsmarkedet, så personens mulighed for at forsørge sig selv og sin familie forbedres.

Denne ydelse er maks. 5 år. langt.

Revalideringsydelse er svarende til dagpengesatsen. Men udover dette, så må man tjene max 12.000 kr. brutto pr år ved siden af denne ordning.

Ressourceforløb Beskæftigelsesindsatsloven (LAB) §112

Målgruppe er personer med komplekse problemer ud over ledighed, der ikke har kunnet løses gennem en indsats efter LAB eller LAS og som kræver et helhedsorienteret forløb med en kombination af indsats efter denne lov og sociale eller sundhedsmæssige indsatser. Der er dog stadig flere kriterier.

Udover det ovenstående så skal en af følgende betingelser være opfyldt:

  • Personen har modtaget længerevarende offentlig forsørgelse og personen har deltaget i tilbud eller revalidering efter denne lov uden at have øget tilknytning til arbejdsmarkedet
  • Man kan være på denne ydelse i 1 – 5 år, men efter 2022 er det maksimalt 3 år.
  • Ydelsen ligger på 15.355 kr. pr. måned for forsørgere og 11.554 kr. pr. måned for ikke-forsørgere.
 

Fleksjob – Beskæftigelsesindsatsloven (LAB) § 116 – 126

Målgruppe er lønmodtagere hvor det er ikke muligt at opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet inden for noget erhverv; det kan være personer, der aktuelt har en meget begrænset arbejdsevne, kan blive visiteret til fleksjob, hvis der er mulighed for, at deres arbejdsevne inden for en rimelig periode kan udvikles (minifleksjob). Der er ingen nedre timetalsgrænse for denne ordning.

Første fleksjob er midlertidig i 5 år og herefter bliver det permanent, hvis man er over 40 år.

Ydelsen har ingen sats som sådan da man får løn efter effektiv arbejdstid + flekslønstilskud af kommunen for de resterende op til 37 timer, så man får en ordinær 37-timers uge. Der er dog også en anden version af fleksjob, hvis nu man er selvstændig.

Fleksjob (version 2)

Målgruppen her er selvstændigt erhvervsdrivende som har en varig og væsentligt nedsat arbejdsevne i forhold til arbejdet i den selvstændige virksomhed (smal vurdering), der dog udnytter fuldt ud sin arbejdsevne i virksomheden og som ikke har ret til tidlig pension. Desuden så skal man have drevet virksomheden i mindst 12 mdr. indenfor for de seneste 24 mdr. for at kunne få denne form for job.

Endelig så er vi kommet igennem alt det som skal udelukkes før man kan ramme førtidspensionen. Al information her kommer direkte fra foredraget med Berith, og det kan virke som en massiv mængde information. Men Berith formidler det godt og nemt, så selv undertegnet kunne følge med i hvad der foregik. Så hvad er førtidspensionen så?

Førtidspension – Lov om social pension (PL) § 16

Målgruppe er folk hvor der er en varig nedsat arbejdsevne og hvor at uanset mulighederne for at støtte efter den sociale lovgivning eller anden lovgivning (også fleksjob) er det ikke muligt at være selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde.

Ydelse er for en enlig omkring 19.331. kr. pr. måned, og for samlevende og gifte personer omkring 16.432 kr. pr. måned. Man får også fradrag for ens samlevers og ægtefælles indtægt.

Denne ordning kan sættes i bero ved forbedrende livsforhold hvor man så kan komme i f.eks. fleksjob.

Efter at have gennemgået disse ting, og forklaret dem for os alle, så fortalte Berith at Job og Forandring også fungerer som bisidder eller partsrepræsentant til samtaler og interaktioner ved jobcenteret.

Bisidder og partsrepræsentant

Der er forskel på bisidder og partsrepræsentant. Bisidderen er et ekstra sæt ører og støtter personen før, under og efter møder hvorimod partsrepræsentanten overtager arbejdet med kommunen. Alt kontakt ville der gå via Job og Forandring, f.eks., og de ville have al juridisk ret til at kunne udtale sig og tale på personens vegne.

Afsluttende

Medlemmerne havde mange spørgsmål til Berith, og hun svarede professionelt og hjælpsomt på alle spørgsmålene. De fleste af kommentarer var opklaringsorienteret, og det bliver derfor tydeligt at systemet er utrolig komplekst at finde rundti. Det er tydeligt for enhver at systemet er kringlet og kompliceret nok til, at sådanne foredrag kan være en god investering. Man lærer utrolig meget og man kan pludselig se på skrift, hvad ens rettigheder er og hvordan man indfrier dem.

Som en afsluttende kommentar, der nævnte Berith at det er en stor nødvendighed at have et godt samarbejde med kommunen, trods ens egne frustrationerne mod kommunens beslutninger. En konfliktsøgende og trodsig tilgang til kommunen og jobcenteret hjælper ikke fremadrettet. Det er netop her at Job og Forandring også kan hjælpe for de kan sidde med som bisidder; de kan forholde sig neutralt og objektivt i situationer hvor man ikke selv kan. Det kan forbedre oplevelsen ved kommunen, og blødgøre ens ellers udmattende forløb.

Berith forklarede umådelig godt omkring det sociale system som alle smertepatienter ender med at skulle stifte kendskab til. Hun svarede på alle spørgsmålene undervejs og efterfølgende som der nu engang var, og hun satte fokus på noget helt særligt og som man ikke overvejer: hvor stor en udfordring det kan være for smertepatienter at skulle navigere og finde rundt i et system så kringlet og komplekst, at selv eksperter kan have problemer.

Det var en fornøjelse at møde Berith på medlemsweekenden, og den livlige debat understregede da også, hvor mange udfordringer og problemstillinger, som der er for vores medlemmer.

FAKS er ved at udarbejde en aftale med Berith, så det bliver muligt at deltage i online sessions sammen med Berith.

Du kan læse mere om Job & Forandring her https://jobogforandring.dk/

Picture of Tobias Tapio Miller Pörsti

Tobias Tapio Miller Pörsti

Tobias Pörsti er bestyrelsesmedlem for FAKS samt læser filosofi på Aarhus Universitet.

STØT FAKS

Støt FAKS og vores indsats for at bedre forhold for smerteramte – læs mere om mulighederne her”
STØT OS
Heart shape flying sugar cookies with pink glaze for Valentine's

Vi samler Cookies og data

Gennem at besøge faks.dk så accepterer du vores cookie & privatlivspolitik samt persondatapolitik