Dagens studerende er morgendagens behandlere

Trods udbredelsen af kroniske smerter i befolkningen er det et sundhedsfagligt lavprestigeområde. Dette skyldes blandt andet, at sundhedsvidenskab er præget af et biomedicinsk tankesæt. Smerter er derfor udelukkende blevet betragtet som et symptom, og kroniske smerter er ikke blevet behandlet som et særskilt speciale og studieområde.

Dette er også årsagen til, at undervisning om kroniske smerter har været stort set ikke eksisterende på mange sundhedsfaglige uddannelser og fortsat er det mange steder. Dette fører til manglende forståelse for smertemekanismer og smertepatienters virkelighed samt fordomme. I sidste ende medvirker det til dårlig kommunikation, konflikter og lang fra optimal smertebehandling.

undervisning om kroniske smerter har været stort set ikke eksisterende på mange sundhedsfaglige uddannelser

Hjælp til studerende og uddannelsesinstitutioner.

Det er min personlige overbevisning, at vi som patientforening i videst mulig udstrækning skal hjælpe studerende og uddannelsesinstitutioner, der udviser interesse for smerteområdet.
Dette sker blandt andet ved, at vi hjælper studerende fra forskellige uddannelser med henvisning til faglitteratur og kilder. Desuden hjælper vi studerende med at finde patienter og pårørende til deres opgaver og forskning. Når ressourcerne og tiden tillader det, plejer jeg også gerne selv at gå i dialog med de studerende og stiller kritiske spørgsmål i forhold til eventuelle hypoteser, som de har opstillet og sammenhæng som de ønsker at undersøge.
Vi hjælper også undervisere, og vi frivillige der ofte selv lever med kroniske smerter indgår i deres undervisning med vores personlige erfaringer og opsamlet viden fra andre smertepatienter.

Det er min oplevelse, at både de studerende og deres undervisere finder det meningsfuldt at koble teoretisk viden med personlige erfaringer og perspektiver fra smertepatienter.

studerende finder det meningsfuldt at koble teoretisk viden med personlige erfaringer og perspektiver fra smertepatienter

Undervisning på Psykomotorikuddannelsen.

FAKS har gennem flere år har haft et samarbejde med Bettina Møllemand, der er lektor på Københavns Professionshøjskole og har en særlig interesse i kroniske smerter.
Sidste år tilbød hun vores ungdomsafdeling et gratis forløb i psykoedukation som led i hendes egen uddannelse. Da jeg selv lever med kroniske smerter, deltog jeg også i forløbet og kom i den forbindelse til snakke godt sammen med Bettina.

Undervisning

Efter forløbet spurgte Bettina mig, om jeg havde lyst til at indgå i undervisningen ved Københavns Professionshøjskole i Hillerød. De studerende på psykomotorikuddannelsen havde haft et 5 ugers tema om funktionelle lidelser og smerte,
og Bettina mente at det ville være relevant med mine erfaringer og perspektiver.

Vi aftalte derfor, at min præsentation skulle indeholde følgende elementer.

  • FAKS – en patientforening, hvad er det? Sundhedsfagligog sundhedspolitisk indflydelse osv.
  • Min personlige smertehistorie.
  • Mit liv i dag med kroniske smerter og eksempler på mestringstrategier.
  • Mulighed for behandling og udredninger som smertepatient?
  • Hvad kunne man ønske af fremtidens sundhedsprofessionelle ?
  • smerter og funktionelle lidelser -afgrænsninger i diagnoserne? betydning for den ene eller anden diagnose i et patientperspektiv.

    Alt i alt synes jeg undervisningen gik godt, selvom det er lang tid siden, at jeg sidst har stået foran et publikum og tilmed via fjernundervisning pga Corona restriktioner. Under alle omstændigheder var det værdifuldt for mig, da jeg blev klogere på de studerendes vidensniveau, tanker og perspektiver omkring kroniske smerter.
    Når man selv lever med kroniske smerter og tilmed beskæftiger sig med smerter i en patientforening, kan man let komme til at leve i en bobbel med en indforståethed og et sprog som er svært for andre at forstå. Derfor er det en sejr for alle parter, når vi mødes i dialog og reflekterer over hinandens virkelighed og forståelse.

“det er en sejr for alle parter, når vi mødes i dialog og reflekterer over hinandens virkelighed og forståelse”

Mulighed for fremtidigt samarbejde med Københavns Professionshøjskole.

Med sin store faglige interesse for kroniske smerter har Betina Møllemand foreslået et mere formelt samarbejde mellem patientforeningen FAKS og Københavns Professionshøjskole. Bestyrelsen i FAKS er med på idéen, så i øjeblikket venter Betina på grønt lys fra sin egen ledelse, så vi kan arbejde videre med projektet.

Betina og jeg har indledningsvis snakket om, at de studerende på KP som er sygeplejsker, fysioterapeuter, ergoterapeuter og psykomotoriske terapeuter skal have mulighed for at prøve kræfter med smertepatienter og pårørende i superviserede behandlingssituationer.
Den superviserede behandling kan være med til at afdække centrale problematikker og udfordringer, som opstår mellem sundhedsfaglige personer og smertepatienter i behandlingssituationer.
I første omgang er vi blevet enige om at fokusere på de pårørende. De er en overset gruppe, der ofte selv rammes hårdt af den smerteramtes situation men også kan have stor betydning for smertepatientens håndtering af sine smerter og sygdomsforløb.
Første spadestik er at afdække, hvad der findes af tilbud til smertepatienters pårørende i forvejen og hvad der virker samt hvad der er behov for at undersøge behandlingseffekten nærmere af.

Min personlige erfaring er, at sucessfuld smertebehandling forudsætter ydmyghed og en god bred forståelse af biologiske, psykologiske, sociale og eksistentielle forhold, samt ikke mindst evnen til at forstå, hvad der er relevant for det enkelte menneske i den pågældende situation.
Denne kompleksitet er ikke nogen let opgave at mestre, hverken for os patienter eller behandlere. Derfor skal vi hjælpe hinanden til at blive bedre patienter og behandlere

Mvh. Lars Bye Møller

Lars Bye Møller

Lars Bye Møller

Lars Bye Møller er frivillig i foreningen, hvor hans fokus bla. er på videns- indsamling og deling. Lars har selv levet med kroniske fibromyalgi smerter i 20 år.

STØT FAKS

Man kan støtte FAKS og vores indsats for at bedre forhold for smerteramte – læs mere om mulighederne her”
STØT FAKS
Heart shape flying sugar cookies with pink glaze for Valentine's

Vi samler Cookies og data

Gennem at besøge faks.dk så accepterer du vores cookie & privatlivspolitik samt persondatapolitik