MeMoS konference - digitale værktøjer som en del af fremtidens behandlingstilbud

MeMoS konference

MeMoS står for “Mestring, motivation og smertehåndtering” og er et forløb i appen “Mit liv – Min sundhed”. MeMoS er et digitalt forløb for mennesker med smerter, hvor forskellige temaer berøres. 

FAKS har de seneste 2 år været involveret i et skønt projekt MeMoS sammen med bla. Det digitale sundhedscenter, kommuner mv. Som en del af projektets afslutning blev der i marts afholdt et seminar med fokus på brugen af digitale værktøjer som et supplement til fremtidens behandling.

Der kom mange meninger og eksempler frem i løbet af dagens program – blandt andet:

– Iben Rohde, Bestyrelsesforperson FAKS, gav foreningens bud på, hvordan vi sammen kan skabe og implementere effektive og bæredygtige løsninger for at forbedre livet for mennesker med kroniske smerter. Hun lagde især vægt på at man skulle huske at inkludere målgruppen (læs patienterne) i projekterne – så man udviklede brugbare værktøjer med afsæt i behov og muligheder.

– Simone Jensen, frivillig rådgiver på vores telefonrådgivningslinje SmerteLinjen, tog os med på hendes rejse og indsigt i hendes liv som kronisk smerteramt. Hun lagde vægt på at denne form for værktøjer kan være nyttige – men det er vigtigt at holde for øje at vi taler om mennesker, og dialogen altid bør være til stede, hvilket mange digitale værktøjer ikke inkludere.

– Henrik Bjarke Vægter, professor og smerteforsker, pointerede i sit oplæg , at “One size doesn’t fit all”. Vi bør derfor tænke os grundigt om præcis til hvem og med hvilket formål, vi udvikler digitale løsninger.

MeMoS konference
MeMoS konference

Repræsentanter fra kommuner, klinikker mv. lagde bla. vægt på, at man udover at man skal udvikle for patienterne så er det vigtigt at huske de personer, som skal sørge for at patienterne kender til redskaberne og kan bruge dem – og det er f.eks. sundhedspersonale, fagpersoner i kommuner og klinikker. De skal også klædes på til at stå med denne opgave.

Så en meget spændende dag med masse af inspiration og en følelse af at rigtig mange oprigtigt ‘bare gerne vil hjælpe’ patienter og borgere til et liv med indhold.


Hvad er MeMoS kort fortalt

MeMoS står for “Mestring, motivation og smertehåndtering” og er et forløb i appen “Mit liv – Min sundhed”. MeMoS er et digitalt forløb for mennesker med smerter, hvor forskellige temaer berøres. Man kan sammensætte sit eget forløb og have fokus på de emner, som du har behov (og ændre det undervejs).

Emnerne som man kan sammensætte sit forløb med er:

  • Forstå kroniske smerter
  • Pårørende og socialt netværk
  • Forældrerollen med kroniske smerter
  • Medicin
  • Søvn og træthed
  • Arbejds og studieliv
  • Seksualitet og intimitet

 

Mere information
Du kan læse om MeMoS forløbet og appen her: 
detdigitalesundhedscenter.dk/borger/et-bedre-liv-med-smerter

Du kan læse mere om FAKS involvering i projektet her: 
faks.dk/memos

 

Fotos af Lars Bye Møller og tekst af Lars Bye Møller/Iben Rohde.

MeMoS app og pjece

Appen kan hentes gratis i App Store eller Google Play og hedder ‘Mit liv – min sundhed’. Din data er fortrolig, og ingen andre end dig selv har adgang.

Du kan downloade MeMoS pjece som PDF her.

STØT FAKS

Støt FAKS og vores indsats for at bedre forhold for smerteramte – læs mere om mulighederne her”
STØT OS
Heart shape flying sugar cookies with pink glaze for Valentine's

Vi samler Cookies og data

Gennem at besøge faks.dk så accepterer du vores cookie & privatlivspolitik samt persondatapolitik