Rådgivning og information

FAKS og SmerteLinjen kontaktes årligt af rigtig mange mennesker, som søger råd, vejledning eller blot en snak om udfordringer, som kroniske smerter medfører både for den smerteramte og også pårørende.

Henvendelserne drejer sig blandt andet om symptomer, diagnoser og behandlingsmuligheder. Derudover får vi henvendelser fra mennesker, som har det svært med at finde balancen i lange forløb, indvirkningen på ens hverdag – lige fra isolation, misbrug, sparring om smertemestring . Mennesker, som kæmper med at få livet til at hænge sammen, er også blandt dem, som måske ikke har et specifikt spørgsmål – men som har brug for forståelse og at nogle lytter. Fælles er at de alle har behov for rådgivning og hjælp.

Vi stræber efter at skabe en tillidsvækkende, tryg og åben kontakt til alle de personer, som henvender sig. Vi sætter respekt, ærlig interesse og faglighed højt – og gør alt for at dette afspejles, når man er i kontakt med os.

Du kan læse mere om SmerteLinjens rådgiverpanel her . Derudover har FAKS samarbejde med og/eller adgang til forskellige specialister, som vi kan trække på, såfremt din henvendelse ikke lige kan besvares af SmerteLinjens rådgivningspanel.

Behandling af personoplysninger ved brug af rådgivning via SmerteLinjens telefon

Hvis du benytter SmerteLinjens telefoniske rådgivning, så har du mulighed for at være 100% anonym. Du har ikke oplysningspligt af nogen art – og du bestemmer selv, hvilken data du vil dele med os.

Vi registrerer intet fra din opkald ligesom opkald ej heller optages. Vi kan ikke se dit fulde telefonnummer og vi har ligeledes ikke adgang til denne data via teleselskabet.

Du kan dog opleve at rådgiveren beder om f.eks. køn, alder og region – og dette bruges udelukkende til statistikker. Vi laver ligeledes statistik over emner, som henvendelserne drejer sig om – men der registreres ingen detaljer fra samtalen.

Behandling af personoplysninger ved skriftlig henvendelse

Du har også mulighed for at kontakte os skriftligt, og vi vil efter bedste evne forsøge at hjælpe dig eller guide dig til relevant information. Dette indebærer dog, at vi som minimum må bede om din e-mail, så vi kan besvare din henvendelse. Ved at kontakte FAKS skriftligt tilkendegiver du at du er indforstået med at FAKS har adgang til den data, som du oplyser i henvendelsen.

Du kan udfylde formularen på denne hjemmeside eller sende en mail direkte til faks@faks.dk (vi gør opmærksom på at vores mail ikke er krypteret – og derfor bør du undgå at skrive personfølsomme oplysninger).

Hvornår slettes dine oplysninger

Al data inkl. korrespondance slettes efter 2 måneder fra modtagelse. Vi har derfor ikke adgang til tidligere korrespondance. Såfremt at vi skal bruge information fra rådgivere, som ikke er en del af FAKS og SmerteLinjens rådgivere, så vil du blive bedt om at give en skriftlig accept på dette – vi deler ikke uden dit samtykke.

Tavshedspligt

Alle vores rådgivere (og frivillige) er underlagt tavshedspligt. Det betyder, at de ikke må diskutere dig eller din situation med andre. Dog tillades det at vores rådgivere taler internt om afholdte samtale og spørgsmål. Ingen informationer må deles skriftligt. Den eneste undtagelse for tavshedspligten er underretningspligten.

Underretningspligt

I Danmark har vi alle, både som privatpersoner og fagfolk, underretningspligt, når børn eller unge under 18 år lever i en alvorlig truende situation. En underretning sker kun, hvis det drejer sig om en alvorlig truende situation for en person under 18 år, og hvis vi har oplysninger, der kan identificere vedkommende (navn, CPR-nummer og lign.). Hvis rådgiveren vurderer, at der er tale om sådan en situation, vil han eller hun orientere om det i samtalen og bede om disse oplysninger.

Hvis du benytter vores rådgivningsmuligheder, tilkendegiver du følgende:

  • Du er indforstået og oplyst med at den rådgivning du modtager af FAKS og SmerteLinjen, er ansvarsbegrænset efter ovenstående. Hverken FAKS eller dens rådgivere hæfter ikke for eventuelle tab, som rådgivningen har medført. Du accepterer, at du ikke kan rette krav mod FAKS eller dens rådgivere i forbindelse med et eventuelt tab, skade eller ulempe, både direkte og indirekte af enhver art.
  • Du er indforstået med, at det påhviler i intet tilfælde FAKS eller dens rådgivere nogen erstatningspligt for tab, skader eller ulempe, både direkte og indirekte af enhver art, som rådgivningen har medført.

At leve med kroniske smerter er ikke en dans på roser!

FAKS arbejder for at forbedre vilkår for alle kroniske smerteramte og deres pårørende – uanset diagnose. Du kan hjælpe FAKS ved at støtte os økonomisk via GaveBrev, medlemskab eller donation. Du kan læse mere her 

Woman with a doctor in cosmetology studio
Man Reading Newspaper at Home

STØT FAKS

Støt FAKS og vores indsats for at bedre forhold for smerteramte – læs mere om mulighederne her”
STØT OS