Lær mere om det digtitale tilbud MeMos (Mit liv – mestring, motivation og smertehåndtering)

MeMos - grafik som viser app layout

Sammen med en række kommuner, jobcentre, Gigtforeningen og Det Digitale Sundhedscenter (DDS), deltager FAKS i projektet Mit liv – mestring, motivation og smertehåndtering (MeMoS).

Projektet har til formål, at skabe et digitalt univers hvor den smerteramte kan sammensætte et digitalt rehabiliteringsforløb med fokus på forebyggelse, som kan understøtte livskvalitet og mestring og styrke mental sundhed og trivsel.

Projektet har udviklet et digitalt koncept (en app), som støtter med viden, redskaber og øvelser.

Formålet med appen er at mennesker, der lever med smerter, kan få et tilbud uden lang ventetid, hvor de samtidig vil undgå en lang og opslidende transporttid, grundet de kan sidde hjemme i trygge rammer. Appen har således til formål at være et redskab, der støtter mennesker med kroniske smerter i hverdagen.

Målet for det digitale koncept er at øge livskvaliteten for de smerteramte, forebygge forværring og følgesygdomme som funktionsnedsættelse, angst og depression.

 

Du kan hjælpe os med at teste det digitale koncept (appen)!

Du kan læse mere om hvordan du kan være med til at teste konceptet – klik her

MeMos - grafik som viser app layout

FAKS’ rolle

Vi bidrager med faglig viden og indsigt i målgruppen til at løse projektets opgaver, herunder:

  • Give inputs til krav og ønsker til det digitale tilbud (appen)
  • Medvirke til at beskrive læringsmål og kvalificere tilbuddet og det faglige indhold i appen
  • Indgå i styre- og/eller projektgruppen samt deltage i workshops mm.
  • Være ambassadør for projektet internt i egen organisation ift. udbredelse af kendskab til projektet og dens resultater
  • Bidrage med eksisterende relevant og specifikt materiale og viden målrettet smertepatienter

 

Samarbejdspartnere

Det Digitale Sundhedscenter (DDS) er et partnerskab mellem Region Syddanmark (Syddansk Sundhedsinnovation, Steno Diabetes Center Odense, Tværsektorielt Samarbejde) og en række kommuner og patientforeninger.

DDS digitale tilbud understøtter og supplerer de sundhedsfremmende og forebyggende tilbud, som sundhedscentrene allerede udbyder. Partnerne forvalter, udvikler og bruger i fællesskab de digitale tilbud under DDS.FAKS og Syddansk Innovation logoer

Partnerskabets tilbud formidles via www.detdigitalesundhedscenter.dk samt appen Mit Liv – min sundhed.

 

Har du flere spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte FAKS, hvis du har flere spørgsmål eller blot vil vide mere.

  • FAKS Sekretariat (mail)
  • Kim Landgrebe, projektkoordinator (mail)
Picture of FAKS

FAKS

Artiklen er skrevet og produceret af frivillige fra FAKS - Foreningen af Kroniske Smertepatienter .. Også for Pårørende

STØT FAKS

Støt FAKS og vores indsats for at bedre forhold for smerteramte – læs mere om mulighederne her”
STØT OS