EFIC kampagne 2021 – Health Literacy: Clear Communication Is Key

Providing help and support for elderly

EFIC (European Pain Federation) har lanceret deres nye kampagne, hvor fokus er på klar kommunikation og sundhedsfærdigheder. Nedenfor kan du læse mere om kampagnen.

SUNDHEDSLITERITET: KLAR KOMMUNIKATION ER NØGLEN

Sundhedsfærdigheder er en persons evne til at få adgang til, forstå og bruge oplysninger på måder, der fremmer og opretholder et godt helbred og betragtes som et globalt sundhedsproblem af Verdenssundhedsorganisationen.

Det er et vigtigt aktiv for os alle, når det kommer til at træffe beslutninger om vores helbred og for at forbedre sundhedsresultaterne. Det er især vigtigt for mennesker, der lever med smerte, at hjælpe dem med at forstå og aktivt styre deres helbred.

Dette er grunden til, at sundhedskendskab er det tema, som den nye præsident for Den Europæiske Smerteforening, Brona Fullen, valgte til præsidentens kampagne.

Kampagnen om ‘almindeligt talende’ sundhedskendskab er målrettet mod både klinikere og mennesker, der lever med smerter. I løbet af de næste tre år vil arbejdsgruppen for sundhedsfærdigheder øge bevidstheden om konceptet og virkningen af sundhedsfærdigheder.

Den vil også fokusere på at forbedre kommunikationen mellem mennesker, der lever med smerte, og klinikere ved at udvikle en række materialer og nyttige ressourcer for alle.

EFICs OPKALD TIL HANDLING

Mennesker, der lever med smerter, har ret til at forstå deres tilstand, og klinikere bør kommunikere dette på en klar og forståelig måde ved at tilpasse deres sprog til at imødekomme personens behov. Resultatet af dette er forbedret viden og empowerment for den person, der lever med smerte og evnen til at engagere sig på en meningsfuld måde med deres kliniker.

Læs FAKS artikel vedr. God Kommunikation skrevet af Lars Bye Møller 

Læs om EFICs nyeste spørgeskema
Læs mere om EFIC og FAKS 

Author picture

Artiklen er skrevet af frivillige fra FAKS –Foreningen af kroniske smerteramte.

STØT FAKS

Støt FAKS og vores indsats for at bedre forhold for smerteramte – læs mere om mulighederne her”
STØT OS