Studiestart og støtteordninger

Students

Er du smertepatient, og er du lige blevet optaget på din nye uddannelse? Så gør du dig højest sandsynligt en del tanker om, hvordan du skal klare dig igennem studiet. Fortvivl ikke!

Vi ved, hvor hårdt og opgivende det kan føles, men jo før, du får søgt, jo før falder støtten på plads og jo hurtigere kan du få den berettigede hjælp og koncentrere dig om dit studie.

Her giver FAKS dig som ny studerende en kort introduktion til de støtteordninger, der findes til studerende på videregående uddannelse, som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Alt afhængig af, hvordan din smertesygdom påvirker dig, kan du søge om forskellige støtteordninger under din studietid. Det er vores anbefaling, at du sætter dig grundigt ind i de støtteordninger, der findes, idet der kan være støtteordninger, som du måske ikke umiddelbart tænker, at du har brug for, men som måske kan blive relevante for dig at kende til senere i dit studieforløb.

Nedenfor vil vi kort præsentere støttemulighederne for studerende på videregående uddannelser.

For at få et samlet overblik over mulighederne på netop din uddannelse skal du søge på uddannelsesstedets hjemmeside.

SPS – specialpædagogisk støtte

Der findes en lang række hjælpemidler, såvel fysiske som psykiske, der retter sig mod smertepatienter.

 • Fysiske hjælpemidler (f.eks. ergonomisk kontorstol, hæve/sænkebord, ergonomisk mus og tastatur). Bemærk, at der kan søges om hjælpemidler til både studie og eget hjem.
 • Sekretærhjælp (hjælp til notater og andre praktiske ting).
 • It-startpakke
 • Praktisk hjælp
 • Diktafon
 • Talegenkendelsesprogram Dictus
 • En studiestøtterådgiver (hjælp til fx struktur i en hverdag præget af smerter, håndtering af eksamensangst og planlægning af din tid).
 • En studiementor (støtte til fx indlæring af fagbegreber og uoverskuelige mængder læsestof).
 • En studiesekretær (hjælp til fx notater i undervisningen og transskribering af lydfiler).

Nogle af hjælpemidlerne kan du få brug for under hele dit studie, mens der vil være andre hjælpemidler, som du kun har brug for i en kortere periode.

Du kan læse mere om ovenstående hjælpemidler på https://www.spsu.dk/.

Kontakt SPS-kontoret på dit uddannelsessted for at høre nærmere om dine muligheder for SPS. Ansøgningen om SPS kræver en lægeerklæring, der dokumenterer din funktionsnedsættelse.

Forlængelse/udsættelse af eksamener og nedsat studietid

Som smertepatient kan du få behov for forlænget tid til eksamener og eventuelt have brug for at få nogle eksamener udsat. Nogle smertepatienter kan desuden få brug for at læse på nedsat tid. Mulighederne for at læse på nedsat tid kan variere fra uddannelse til uddannelse.

Du kan bl.a. søge om:

 • Forlænget tid til eksamener (såvel til skriftlige stedsprøver, bundne hjemmeopgaver og frie hjemmeopgaver samt forberedelse til mundtlige eksamener).
 • Udsættelse af eksamener
 • Forlængelse af studietid (I den forbindelse kan det blive nødvendigt at søge om flere SU-klip hos SU-styrelsen).

Disse ansøgninger vil typisk skulle behandles af studienævnet på din uddannelse og kræver en lægeerklæring, der dokumenterer din funktionsnedsættelse.’

Handicaptillæg

Handicaptillæg er et økonomisk tillæg til SU’en og kan søges af studerende, der går på en videregående uddannelse og samtidig har en fysisk funktionsnedsættelse, som gør det umuligt at varetage et studiejob ved siden af studiet. Handicaptillægget skal ikke tilbagebetales.

Det er vigtigt, at du sætter dig godt ind i reglerne for handicaptillæg og vedlægger så meget dokumentation for din sygdom som muligt, for jo bedre beskrevet din sygdom er, desto hurtigere går det, før SU-styrelsen har truffet en afgørelse i din sag. Der går typisk 3-4 måneder, fra du har søgt handicaptillæg, til du modtager afgørelsen i din e-Boks.

Vær dog opmærksom på, at der i komplekse sager kan gå noget længere tid, før din sag bliver behandlet. Det er for eksempel tilfældet, hvis der skal indhentes en speciallægeerklæring. Får du afslag på din ansøgning om handicaptillæg og er du ikke enig i denne afgørelse, kan du klage til SU-styrelsen. Det kan for eksempel være tilfældet, hvis der under sagsbehandlingen er kommet nye lægelige oplysninger i din sag.

Du kan læse mere om handicaptillæg på nedenstående link:

su.dk/su/saerlig-stoette-til-foraeldre-handicappede-mv/handicaptillaeg/

Vi ønsker dig en rigtig god studiestart.

Picture of Lars Bye Møller

Lars Bye Møller

Lars Bye Møller er frivillig i foreningen, hvor hans fokus bla. er på videns- indsamling og deling. Lars har selv levet med kroniske fibromyalgi smerter i 20 år.

STØT FAKS

Støt FAKS og vores indsats for at bedre forhold for smerteramte – læs mere om mulighederne her”
STØT OS