Pain Alliance Europe generalforsamling

IMG_7603

 

På vejene af FAKS har jeg netop deltaget ved den årlige generalforsamling i den europæiske paraply patientorganisation Pain Alliance Europe – PAE.

Generalforsamlingen foregik over Zoom, da der fortsat er en række Corona-restriktioner på tværs af forskellige lande.
Som altid ved en generalforsamling var der en række obligatoriske punkter, som jeg ikke vil kede dig med her, men hvis du er interesseret, kan du finde et referat på organisationens hjemmeside.

ICD-11 og funktionelle lidelser.

Imidlertid fik vi også tid til at berøre en række relevante emner for mennesker med kroniske smerter.
Vi snakkede blandt andet om den nationale udrulning af ICD-11 – International Classification of Diseases . Ikke mindst hvorvidt indførelsen af smerter som selvstændig og primær diagnose i ICD-11 vil blive anvendt i praksis. Desuden om kroniske smerter med tiden vil blive betragtet som andet end blot et symptom blandt befolkning og sundhedspersonale.

Emnet funktionelle lidelser blev også nævnt, og den forvirring der hersker blandt både patienter og fagfolk omkring afgrænsningen mellem en funktionel lidelse og kroniske smerter.
Jeg kunne berette, at Sundhedsstyrelsen i Danmark i juni 2018 har indført samlebetegnelsen funktionelle lidelser og udgivet  vejledningen “Funktionelle lidelser – Anbefalinger til udredning, behandling,
rehabilitering og afstigmatisering“.
Jeg kunne også fortælle, at vi i Danmark har fået klinikker for funktionelle lidelser i alle regioner, og hvis man visiteres hertil, er man i modsætning til en henvisning til en tværfaglig smerteklinik ikke omfattet af det udvidede frie sygehusvalg.

Ny patientforening optaget.

FAKS – foreningen af kroniske smertepatienter og pårørende har været medlem af PAE i 10 år, og i denne periode er der løbende kommet nye patientorganisationer til.
I år var der en skotsk patientorganisation ved navn Pain Association Scotland, der ansøgte om medlemskab og blev godkendt. Dette er en patientorganisation lig vores egen i den forstand, at organisation heller ikke har en diagnosespecifik tilgang til smerter. Forhåbentlig kan jeg ved lejlighed få mulighed til at snakke med deres repræsentant i PAE og se, om vi ikke kan drage fordel af hinandens viden og erfaringer.
Pain Alliance Europe tæller således i dag 42 organisationer fra 19 forskellige lande.

Farvel til formand og velkommen til ny forkvinde.

Det var en lidt følelsespræget generalforsamling, da vi sagde farvel til vores formand samt to bestyrelsesmedlemmer, der alle har været med siden organisationen blev stiftet tilbage i 2011. Både Lisa fra Finland og Viorica fra Romanien stopper i bestyrelsen og Joop Von Geinsven fra Belgien stopper som formand. Alle tre har jeg haft et godt fagligt og personligt forhold til de gange, jeg deltaget ved PAEs generalforsamlinger og møder i Europaparlamentet samt andre aktiviteter i Bruxelles, hvor PAE har sit hovedkvarter.

Heldigvis er det lykkedes at finde en værdig afløser i form af Deidre Ryan fra Irland.
Hun talte blandt andet om vigtigheden af at søge nye græsgange for sponsorer udenfor medicinalindustrien. Det øgede fokus på at nedbringe forbruget af morfinlignende stoffer, har gjort det sværere at rejse penge fra industrien. Først og fremmest er det dog vigtigt, at omverden kan stole på, at PAEs holdninger og anbefalinger vedrørende medicin er uafhængige af økonomiske interesser.
Jeg har allerede haft lejlighed til at møde Deidre Ryan ved EFICs smertekonference i Valencia i 2020, og jeg har fortsat et godt indtryk af hende.

På vejene af FAKS vil jeg ønske hende og Pain Alliance Europe al mulig held og lykke.

Mvh Lars Bye Møller
Frivillig faglig konsulent

Picture of FAKS

FAKS

Artikel er skrevet af Lars Bye Møller.

Lars har i 15 år arbejdet med sundhedsvidenskab, sundhedspolitik og internationale kontakter i foreningen. Lars har levet med smerter og fibromyalgi i 25 år.

STØT FAKS

Støt FAKS og vores indsats for at bedre forhold for smerteramte – læs mere om mulighederne her”
STØT OS