Manglende engagement i smerter fra Socialstyrelsen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 

I patientforeningen FAKS har vi sendt en henvendelse med kritik til henholdsvis Socialstyrelsen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering .

Vores kritik hænger sammen med at begge styrelser som udgangspunkt var en del af kommissoriet og arbejdet i initiativ 1 i den nationale smertehandlingsplan, som omhandler “Faglige anbefalinger om organisering og indsatser på smerteområdet”.  Selvom rammerne for anbefalingerne overvejende var indsatser indenfor sundhedsloven er vi skuffede over, at ingen af styrelserne har valgt at prioritere deltagelse i arbejdet.

Manglende tværsektorelt samarbejde er problematisk for mange kroniske sygdomme herunder kroniske smerter

Styrelsernes fravær er desværre symptomatisk, da vi oplever manglede interesse og viden om kroniske smerter indenfor social- arbejdsmarked- og beskæftigelsesområderne.
Dette er et stort problem, eftersom der er 1,3 mio personer med kroniske smerter i Danmark og det estimeres, at cirka 350.000 danskere lever med kroniske komplekse smerter. Denne gruppe af borgere er udsatte med en øget forekomst af  sygefravær, langtidssygemeldinger og førtidspensioner. Det bør således ikke komme som en overraskelse, at de samfundsmæssige omkostninger afledt heraf er massive.

Manglende tværsektorielt samarbejde er problematisk for mange kroniske sygdomme herunder kroniske smerter. Anbefalingerne for tværsektorielle forløb for mennesker med kroniske smerter lægger endda selv op til et større tværfagligt og tværsektorielt arbejde. Derfor er det en tragiskkomisk med det manglende engagement.

Vi har nævnt skrevet en henvendelse som forhåbentlig kan facilitere en dialog med styrelserne og fokus på smerteområdet. Du kan læse henvendelsen herunder:

Vedr. manglende deltagelse i "Faglige anbefalinger om organisering og indsatser på smerteområdet "

Picture of FAKS

FAKS

Artikel er skrevet af Lars Bye Møller.

Lars har i 15 år arbejdet med sundhedsvidenskab, sundhedspolitik og internationale kontakter i foreningen. Lars har levet med smerter og fibromyalgi i 25 år.

STØT FAKS

Støt FAKS og vores indsats for at bedre forhold for smerteramte – læs mere om mulighederne her”
STØT OS
Heart shape flying sugar cookies with pink glaze for Valentine's

Vi samler Cookies og data

Gennem at besøge faks.dk så accepterer du vores cookie & privatlivspolitik samt persondatapolitik