Etiske retningslinjer vedr. sponsorering i FAKS

Sponsorering er i store dele af samfundet blevet en almindelig udbredt måde at skaffe økonomiske midler på. I FAKS benytter vi også sponsorer, og det har vi altid gjort. Vi har altid overholdt de etiske retningslinjer som LIF (Lægemiddel Industri Foreningen) har opsat. Nedenstående er en uddybning af disse etiske regler.

•    Samarbejdet skal være omfattet af fuld åbenhed
•    Parterne skal opretholde total uafhængighed ved samarbejdet


Ud fra disse overordnede retningslinjer har FAKS vedtaget nedenstående retningslinjer for sponsorering i relation til private og offentlige virksomheder.

•    En samarbejdspartners interesser må ikke være uforenelige med FAKS’s arbejde.
•    Samarbejdspartnerens produkt, virksomhed og image må ikke vurderes at kunne skade FAKS’s anseelse.
•    Samarbejdspartneren må ikke have indflydelse på FAKS’s omtale af samarbejdet.
•    Det tilstræbes at sponsoreringen spredes over flere samarbejdspartnere, således at FAKS ikke forbindes med en enkelt partner.
•    Der skal være fuldstændig uafhængighed mellem samarbejdspartneren og FAKS.
•    Enhver omtale af et samarbejde med FAKS samt anvendelse af foreningens navn og logo må kun finde sted efter forudgående godkendelse af FAKS.
•    FAKS’s hjemmeside anvendes til information om samarbejdet.
•    FAKS må ikke anbefale speciel medicin, hverken receptpligtig eller ikke-receptpligtig medicin, eller nogen anden specifik form for behandling.