I FAKS får vi ofte spørgsmål om medicin og bilkørsel. I dette nr. af SmerteLiv vil jeg forsøge at give jer et overblik.

Dels har Lotte Vagn Hansen, Direktør for Allévia, lavet en god artikel der både gennemgår de forskellige typer af smerter, og hvilken medicin der ofte bruges hertil. Nina Bache, Afdelingssygeplejerske på Køge tværfaglige smertecenter, har givet os adgang til deres tabeller, der er baseret på Sundhedsstyrelsens vejledning 9584 af 10.10.2013.

Generelt står der i færdselsloven, at ”bilisten skal være i stand til at føre bil på betryggende vis”. Der har været sager hvor bilist og forsikringsselskab ikke har været enige om denne betingelse. Jeg har talt med Freddy Hansen, som er specialist i personskade i forsikringsselskabet Alka. ”Vi følger færdselsloven og de regler som sundhedsstyrelsen har udstukket for hvilken medicin du må benytte hvis du samtidig ønsker at fører bil” udtaler Freddy Hansen. Bevisbyrden for om en bilist ikke har været i stand til at føre bil på betryggende vis ligger hos forsikringsselskabet. ”Er det oplagt, at føreren er faldet i søvn bag rettet som følge af indtagelse af medicin, har føreren tydeligvis ikke været i stand til at føre bil” udtaler Freddy.

Jeg kan kun opfordrer til at man bruger sin sunde fornuft. Der er ganske rigtigt sat nogle maksimumsdoser på indtaget af eksempelvis Morfin. Men har man haft et par dårlige dage, med manglende nattesøvn, så skal man måske ikke lige sætte sig ud bag rettet.

Jeg har også lyst til lige at knytte et par ord til Cannabis, der er så meget tale om. Som reglerne ser ud lige nu, er det ikke tilladt at fører bil hvis du har indtaget cannabis. Cannabis er 2-3 uger om at komme ud af kroppen igen, så bruger du cannabis til kronisk smertedækning, så er det slut med at kører bil.

Har du spørgsmål specifikt til din medicin, så ring til smertesygeplejerskerne på SmerteLinjen, tirsdage og onsdage mellem 16 og 18 tlf. 60130101.

Pia Frederiksen

Formand for FAKS

 

FAKTABOKS:

Færdselsloven § 54.

Kørsel under påvirkning af bevidsthedspåvirkende stoffer, sygdom m.v.

  • 54. Et motordrevet køretøj må ikke føres eller forsøges ført af nogen, hvis blod under eller efter kørslen indeholder bevidsthedspåvirkende stoffer, som efter regler fastsat af justitsministeren er klassificeret som farlige for færdselssikkerheden, og som ikke er indtaget i henhold til en lovlig recept. 1. pkt. gælder tilsvarende for stoffer, som den pågældende har indtaget i henhold til en lovlig recept, hvis indtagelsen ikke er sket i overensstemmelse med recepten.

Stk. 2. Et motordrevet køretøj må endvidere ikke føres eller forsøges ført af nogen, som på grund af sygdom, svækkelse, overanstrengelse, mangel på søvn, påvirkning af opstemmende eller bedøvende midler eller af lignende årsager befinder sig i en sådan tilstand, at han eller hun er ude af stand til at føre køretøjet på fuldt betryggende måde.

Stk. 3. Cykel, hestekøretøj eller hest må ikke føres eller forsøges ført af nogen, der af de grunde, der er nævnt i stk. 2, eller som følge af påvirkning af spiritus befinder sig i en sådan tilstand, at han er ude af stand til at føre køretøjet eller hesten på betryggende måde.

Stk. 4. Det er forbudt at overlade føringen af et køretøj eller en hest til en person, der af de i stk. 2 nævnte grunde eller på grund af påvirkning af spiritus befinder sig i en sådan tilstand, at han er ude af stand til at føre køretøjet eller hesten på betryggende måde.

Stk. 5. Har en person på en restauration eller andet serveringssted, hvortil der er offentlig adgang, indtaget spiritus, og værten eller dennes medhjælper ved eller har grund til at antage, at den pågældende er fører af køretøj eller hest og på grund af spiritusindtagelse ikke er i stand til at føre køretøjet eller hesten på betryggende måde, skal værten eller medhjælperen, eventuelt ved tilkaldelse af politiet, søge at hindre den pågældende i at føre køretøjet eller hesten.

Default Image
Sep 04, 2017

Køb af receptpligtig medicin online

Flere onlineapoteker tilbyder nu køb af både håndkøbs- og receptpligtig medicin. Vi…
Okt 23, 2014

Smerter og søvn

Smerter og søvn De fleste mennesker tager nok en god nats søvn for givet, indtil den dag…
Okt 23, 2014

Problemløsning trin for trin.

Problemløsning trin for trin. 1. Identificer problemet. Hvad forhindrer mig i at gøre det…
Apr 01, 2012

10 Gode Råd til patienten om tandlægeskræk (odontofobi)

10 Gode Råd til patienten om tandlægeskræk (odontofobi) Angst for tandbehandling har…