2011 har været et begivenhedsrigt år. Vi har forhandlet gode aftaler i hus, vi har fået nye samarbejdspartnere både i ind- og udland. Finanskrisen mærkes også hos os som patientforening. Det bliver stadig sværere at finde sponsorer der, har plads i økonomien til at føre deres sociale ansvar ud i livet. Det bliver stadig sværere at finde nye medlemmer, de er også hårdt ramt på pengepungen.

Lokalafdelinger:
Aktiviteten omkring nye afdelinger har været meget stillestående i 2011.
 Afdelingen i Bramming er flyttet tilbage til Ribe.
Vi har været nødt til at se i øjnene, at folk har det svært. Det har ikke været nemt at finde nye medlemmer, og det har ikke været nemt at finde nye ildsjæle.
Vi har pengene til at starte et par nye afdelinger op, men uden ildsjæle der er klar til det store arbejde, har det ikke været muligt at overholde vores mål om at åbne 2 nye afdelinger om året.
 Vi har brugt rigtig mange kræfter på især meget af det politiske arbejde, vi har i FAKS. Dette vil jeg komme ind på senere, men noget af det bør få en afslutning i år, og så håber jeg, at vi igen kan sætte fokus på åbning af nye afdelinger.
Vi har i flere år arbejdet målrettet på at få en afdeling op at køre i Roskilde. Det ser ud til at lykkes nu. Vi har fået kontakt med en ildsjæl, der gerne vil være kontaktperson, så nu kan alt det formelle arbejde startes op, såsom kontakt til kommunen og fremskaffelse af lokaler.

Nye samarbejdspartnere/kontakter:
PAE Pain Alliance Europe så dagens lys i 2011. Det er stærke kræfter fra European Pain Network, samt nye kræfter, der står bag.
 Jeg var i Bruxelles til et opstartsmøde i oktober, og Lars Bye Møller var i Bruxelles den 29. november til den egentlige åbning i Europa parlamentet.
 PAE er en sammenslutning af patientforeninger i hele Europa, der har slået sig sammen i erkendelsen af, at de fleste overordnede beslutninger bliver taget på Europæisk plan.
Dette samarbejde har givet os muligheden for at være vært ved den internationale konference, 
 –Societal Impact of Pain (SIP) i København i slutningen af maj 2012.
Det er EFIC (Europe Against Pain), der står for den videnskabelige del og har en masse viden på området.
Medicinalfirmaet Grünenthal står for økonomien og alt det logistiske, og FAKS står som vært. I fællesskab står vi sammen om at få SIP’en 2012 (Societal Impact of Pain) op at stå.
Muligheden åbnede sig i forbindelse med det danske EU-formandskab.  Der har været 2 tidligere SIP’er i Bruxelles.
Vi håber, at SIP’en i København kan være med til at få beslutningstagernes øjne op for, hvilke problemer de danske smertepatienter slås med.
 Den danske del af konferencen skulle meget gerne ende med, at der nedsættes en dansk arbejdsgruppe. Denne gruppe skal så arbejde sammen for at skabe bedre vilkår for smertepatienter, og FAKS arbejder selvfølgelig på at få en plads i arbejdsgruppen.
Det vil være naturligt, at der er en patientrepræsentant i arbejdsgruppen. FAKS vil arbejde på, at sundhedsvæsenet kommer til at se på smertepatienterne fra et mere holistisk, tværfagligt perspektiv, der skal sikre en mere individuel og kvalitativ behandling.

Årets mærkesag:
Den absolut største sag der har præget 2011, er revurderingen af tilskud til stærke smertestillende lægemidler.
Vi har talt med politikere, haft foretræde for sundhedsudvalget, skrevet breve til IRF og til Lægemiddelstyrelsen.
Vi har kæmpet for at udkommet af denne sag skulle være nogenlunde tåleligt for os smertepatienter.
3. januar 2012 skete katastrofen så.
Medicintilskudsnævnet er kommet med deres udspil.
Man vil fjerne tilskud til alle præparater til lindring af stærke smerter, undtagen Morfin.
Til svage smerter vil man alene beholde tilskud til Tramadol og Kodein.
Man beholder også tilskud til Metadon, som alene kan doseres af specialister med nøje overvågning af patienten under indtrapning og udtrapning.
 Vi havde håbet, at man ville bevare det man kalder generelt klausuleret tilskud til en del af præparaterne, men dette er kun sket til nogle enkelte plastre og alene til patienter, der ikke kan synke piller.
Der er høringsfrist den 3. april, så skal lægemiddelstyrelsen igen se på alle de indkomne høringssvar, og så skal der findes en endelig afgørelse.
 Vi har siden 3. januar kæmpet med alle de parter, der tidligere har vist interesse for sagen.
 Vi har sammen med Nina Vedel-Petersen og Sally Dorset fra Sundhedsnyhederne lavet en facebook-gruppe ”Nej til smerter”.
 Vi har fået lavet en undersøgelse sammen med Kompas, der undersøgte 1025 kroniske smertepatienters medicinvaner og livsvilkår.
Denne undersøgelse viste sig at underbygge samtlige at de argumenter, vi har brugt over for beslutningstagerne gennem de sidste år.
Vi har endnu engang haft foretræde for sundhedsudvalget, vi har haft møder med Sundhedsministerens rådgiver samt direktøren for sundhedsstyrelsen.
Vi er i gang med slutspurten med journalisterne, og så mangler vi at udfærdige det endelige høringssvar.

Årets projekt:
I starten af maj 2012 vil en selvhjælpsguide, der kan hjælpe nydiagnosticerede med gode råd og ideer til hvordan man håndterer en hverdag med smerter, se dagens lys.
Selvhjælpsguiden har vi lavet med støtte fra Norpharma og sammen med Nina Vedel-Petersen og Sally Dorset fra sundhedsnyhederne.
Det har været en utrolig spændende proces, hvor rigtig mange af jer er kommet med gode råd og ideer.
Tak til alle jer der har støttet op om projektet!
Vi glæder os til selvhjælpsguiden ligger rundt om i landet hos alle praktiserende læger og smertelæger.

Blad og hjemmeside:


Hjemmesidestatus:
Vi har været rigtig glade for vores nye hjemmeside, vi fik for et par år siden, men vi havde alligevel nogle ønsker om forbedringer.
Anders Kristiansen har endnu engang lavet et kæmpe stykke arbejde for os, og i starten af april vil vores nye side se dagens lys.
Der er nogle nye muligheder i siden, den bliver nem at overskue, den får et mere moderne udtryk.
Men en hjemmeside er ikke bare noget man laver en gang for alle. Hvis ikke siden ”lever”, hvis ikke der hele tiden kommer nyheder og kommentarer, så vil siden hurtigt blive kedelig og uaktuel.
Jeg håber derfor, at alle vil føle et ansvar for at komme med input om stort og småt.
Er der sket noget i dit lokalområde, eller har du en kommentar til den nye førtidspension- og fleksjobsreform.
Har du bare lyst til at fortælle din historie, så kom ud af busken.
Har du ikke selv lyst eller mulighed for at skrive historien, så ring til os, så finder vi en, der kan skrive historien for dig.
Jeg synes, at de sidste udgivelser af bladet har været virkelig gode. Det er ikke ”kun” p.g.a. vores dygtige redaktør, som gør et godt stykke arbejde, men det er også fordi, I rundt om i landet er blevet bedre til at komme med indlæg.
Jeg kan kun fortsat opfordre alle til at komme med indlæg i form af historier, artikler, gode råd og spændende arrangementer som I afholder, eller som allerede er afholdt.
 Jeg ved, at Elin fra Kalundborg bliver rigtig glad hver gang, der ligger nyt til blad eller hjemmeside i hendes mailboks.
Det er jer der er med til at gøre blad og hjemmeside levende.

Temadage:
Igen i 2011 blev det muligt med hjælp fra en af vores sponsorer at afholde et par temadage –
Denne gang i Middelfart. Rigtig mange var mødt op, og endnu engang blev vi rystet godt sammen.
Der var små problemer rundt omkring i nogle af lokalafdelingerne som heldigvis kom frem i dagens lys på disse dage.
Det er blandt andet også sådanne ting, dagene skal bruges til.
Vi fandt ud af at alle godt kunne bruge lidt info om kommunikation, konfliktløsning og samarbejde, og der blev efterspurgt et par nye temadage med disse temaer.
Temadagene vil blive afholdt den 21.-22. April 2012.
Jeg håber, rigtig mange kontaktpersoner vil møde op.
Det styrker vores organisation, at vi kan arbejde konkret og målrettet, og sammen sikre FAKS en god og tryg fremtid

Økonomi:
Endnu engang er vi kommet ud af et regnskabsår med et lille overskud.
Det betyder, at vi har fået indrettet os så sparsomt og økonomisk fornuftigt, at det nu er muligt at deltage i større og spændende arrangementer.
Jeg vil gerne sige tak til alle jer, der i det daglige er omkostningsbeviste, og passer på hver en krone.
Som jeg startede med at sige, så har finanskrisen stadig fat i Danmark. Men til trods for krisen er der stadigvæk mennesker derude der gerne vil støtte den gode sag og vores arbejde.
Tak til alle de sponsorer der har støttet os igennem 2011. Det giver os en stor tryghed.

Afslutningsvis:
Jeg har prøvet at få så mange begivenheder som muligt med i beretningen.
Det er selvfølgelig ikke muligt at få det hele med, men jeg har prøvet at nå godt rundt.
Til slut vil jeg blot som vanligt sige tak til alle, der er med til at gøre det hele muligt.
Tak til alle der har løftet, slæbt, foldet, kørt, talt, skrevet, produceret og meget meget mere. Med jer i ryggen er alt muligt.

Godkendt på ordinær generalforsamling 21. marts 2012.

Pia Frederiksen, formand.

Nov 17, 2018

Nationale Kliniske Retningslinjer for opioidbehandling af kroniske non-maligne smerter.

Opioider også kendt som morfinlignende lægemidler har en vigtig rolle i behandlingen af…
Nov 17, 2018

Smertens ansigt

Så er smertens ansigt rykket til Aarhus universitetshospital, Nørrebrogade 44, 8000 Århus…
Nov 04, 2018

Blog November 2018

Jeg skal til barnedåb på søndag. Vi er nemlig blevet bedsteforældre. Wauuuu for 3 måneder…
Okt 27, 2018

Tak for deltagelse i medlemsweekenden.

Det har været en stor fornøjelse at være med til at planlægge en medlemsweekend for så…
Sep 21, 2018

Bloggen september 2018

Færre personer har et langtidsforbrug af Opioider, sådan skriver Sundhedsstyrelsen i…
Sep 09, 2018

Tilskud til medicinsk cannabis.

Dansk Folkeparti og regeringen har afsat penge på finansloven 2018 til området medicinsk…
Jul 04, 2018

Bloggen juli 2018

Så er sommeren over os og vi har haft nogle skønne uger med sol og varme.…
Jun 05, 2018

Åbent samråd af 15/5-2018 om behandling af smertepatienter i Danmark.

http://www.ft.dk/da/udvalg/udvalgene/suu/tv på dette link kan man selv gå ind og se…
Jun 05, 2018

Sundhedsstyrelsen advarer mod stærke fentanyl-analoger

Oprettet 30. maj 2018I denne uge bliver en række uautoriserede fentanyl-analoger omfattet…
Maj 26, 2018

Sundhedspolitisk arbejde

Fra tid til anden udarbejder Sundhedsstyrelsen (SST) nationale kliniske retningslinjer…
Maj 26, 2018

Tilbagetrækning af depotformuleret paracetamol.

Vi er blevet kontaktet af flere af vores medlemmer grundet rygter om at det Europæiske…
Maj 06, 2018

Blog maj/juni

En blog om bekymring. ”Jeg har haft mange bekymringer. De fleste er ikke blevet til…
Apr 14, 2018

Pulje: Kan ny behandlingsmetode fryse smerter væk?

Oprettet 10. april 2018 Offentlige og private aktører kan nu søge om midler til at…
Apr 08, 2018

Projekt om værdibaseret sundhed på de tværfaglige klinikker.

FAKS blev i efteråret 2017 kontakten af Danske regioner, om vi ville indgå i en arbejds-…
Apr 08, 2018

Formandens Beretning 2018

2017 var det år, hvor jeg kom ind i FAKS. Grunden til, at jeg meldte mig ind, var, at jeg…
Mar 27, 2018

Bestyrelsens blog.

 Af Lars Bye Møller. Dette bliver min sidste bestyrelsens blog i denne omgang, da jeg har…
Mar 27, 2018

Værd at vide om smertestillende håndkøbsmedicin

Oprettet 23. marts 2018 Sundhedsstyrelsen har lavet et informationsark, hvor borgere kan…
Mar 11, 2018

Hvordan er det at være medlem af bestyrelsen

Hvem er jeg: Jeg hedder Gitte, er 50 år. Været kronisk smertepatient siden 2004. Er…
Jan 07, 2018

Forsøgsordning med medicinsk cannabis i Danmark.

I november 2016 vedtog et næsten enigt folketing i Danmark, at det var en god ide at…
Nov 28, 2017

Bloggen november/december 2017

Som jer der var med på weekenden ved er jeg egentlig på orlov. Men jeg kan altså ikke…
Aug 12, 2017

Bloggen august 2017

Sommeren er over os - i al fald i følge kalenderen. Lokalafdelingerne har holdt…
Aug 12, 2017

Adresseændring for smerteklinik

Pr. 1/6 er det tværfaglige smertecenter på Herlev flyttet. Herlev hospital skal være…
Jun 18, 2017

Medicinsk Smertebehandling på godt og ondt.

Med de sidste dages debat omkring Tramadol, og dens bivirkning i form af afhængighed, fik…
Jun 17, 2017

Bloggen - juli 2017

I foråret har vi kørt en kampagne med henblik på fagforeningerne i Danmark og nu har vi…
Maj 13, 2017

Holdning til medicinsk cannabis:

Holdning til medicinsk cannabis: Der findes stadig begrænset viden og forskning om…
Apr 23, 2017

Bloggen April 2017

Et forsømt sundhedsområde, samarbejde og et nationalt kvalitetsprogram for smerter -…
Jan 29, 2017

Bloggen Januar 2017

Bloggen Januar 2017 Vi vil lige starte med at ønske jer alle et rigtigt godt nytår.…
Jan 29, 2017

Duloxetin og gabapentin får generelt tilskud

Duloxetin og gabapentin får generelt tilskud Fra den 30. januar 2017 får duloxetin 30 og…
Jan 14, 2017

Tilbageblik på 2016.

Tilbageblik på 2016. Hermed en nytårshilsen fra undertegnede næstformand og resten af…
Dec 09, 2016

Frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg.

Frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg. Du kan frit vælge sygehus, når du skal…
Nov 20, 2016

Bloggen november 2016

Bloggen november 2016 I skrivende stund har vi netop afsluttet det sidste borgermøde i…
Nov 12, 2016

Medlems-weekend 2016.

Medlems-weekend 2016. Igen i år valgte vi at gentage succesen fra sidste år med en…
Nov 12, 2016

Orientering til borgere i region hovedstaden.

Orientering til borgere i region hovedstaden. Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon…
Okt 15, 2016

Smertens ansigt Køge

Smertens Ansigt fotoudstilling og borgermøde på Sjællands universitetshospital Køge. Som…
Okt 15, 2016

Funktionelle lidelser konsensus med svar

FAKS har løbende været med ved seminarer om de funktionelle lidelser, sidst 26. maj i år.…
Okt 06, 2016

Bloggen september 2016

Bloggen september 2016 En stolt formand3 gange på 3 uger har et af vores medlemmer…
Mar 22, 2016

Bloggen marts 2016.

Bloggen marts 2016. Så er foråret over os. Vintergækker og erantis stikker deres hoveder…
Feb 07, 2016

Banebrydende hjælp til amputerede

Personer der er armamputerede søges til forskningsprojekt, dette udføres som et…
Dec 23, 2015

Bloggen December 2015

Bloggen December 2015 Så er et helt fantastisk år ved at gå på hæld. Et år præget af…
Nov 22, 2015

FAKS 25 års jubilæum

FAKS 25 års jubilæum Reception og medlemsweekend For 25 år siden startede en gruppe…
Okt 24, 2015

Bloggen oktober 2015

Bloggen oktober 2015 Ny pjece til pårørende og 25 års jubilæum.Så har FAKS en ny pjece…
Okt 24, 2015

Nyt fra sundhedsstyrelsen

Automatisk kronikertilskud til berettigede borgere fra 1. januar 2016 Fra den 1. januar…
Maj 09, 2015

Bloggen april 2015.

Bloggen april 2015. Generalforsamlingen er vel overstået og vi glæder os i bestyrelsen…
Maj 09, 2015

Sådan ! Nu har FAKS - Foreningen af Kroniske Smertepatienter nået 300 medlemmer!

Sådan ! Nu har FAKS - Foreningen af Kroniske Smertepatienter nået 300 medlemmer! I FAKS…
Apr 12, 2015

Formandens Beretning 2015.

Formandens Beretning 2015. Hold nu op et begivenhedsrigt år. Sådan synes jeg at jeg har…
Feb 23, 2015

National Klinisk Retningslinje (NKR)

National Klinisk Retningslinje (NKR) for generaliserede smerter i bevægeapparatet. En NKR…
Feb 15, 2015

Bloggen januar 2015.

Bloggen januar 2015. Så er vi i gang igen for fuld udblæsning efter en dejlig og…
Feb 15, 2015

Lyt til radioprogram om smerter.

Lyt til radioprogram om smerter. Airing Pain er et radioprogram på engelsk, der gennem…
Feb 15, 2015

Pain Toolkit

Pain Toolkit Det er en meget stor omvæltning af din hverdag, når du får kroniske…
Dec 20, 2014

Bloggen december 2014

Bloggen december 2014 Så er året ved at gå på hæld.Sikken et år vi har haft i FAKS.…
Okt 20, 2014

Bloggen oktober 2014.

Bloggen oktober 2014. Nationale Kliniske Retningslinjer (NKR) for udredning og behandling…
Okt 12, 2014

Kommentarer til udarbejdelse af Nationale Kliniske Retningslinjer

Kommentarer til udarbejdelse af Nationale Kliniske Retningslinjer. Fra FAKS’s side er vi…
Okt 12, 2014

Høringssvar vedr. Nationale Kliniske Retningslinjer

Høringssvar vedr. Nationale Kliniske Retningslinje for generaliserede smerter i…
Aug 20, 2014

Red din ryg - med ny behandling.

Red din ryg - med ny behandling. En artikel bragt i BT d. 21/07-2014 omtaler en ny type…
Jun 19, 2014

Bloggen juni 2014:

Bloggen juni 2014: Med ønsket om en god sommer. Hold nu op hvor går det stærkt i…
Jun 15, 2014

Økonomisk håndsrækning fra Trygfonden

”Smertelinjen har fået en økonomisk håndsrækning af de store. Trygfonden har valgt at…
Jun 14, 2014

Formandens Beretning 2014.

Formandens Beretning 2014. Sikke et år, sikke mange begivenheder. På både godt og ondt…
Apr 06, 2014

Fynbo bag ny smertelinje

Fynbo bag ny smertelinje 850.000 danskere lider af kroniske smerter. Fra i dag kan de få…
Apr 06, 2014

Ny telefonrådgivning skal vejlede kroniske smertepatienter og deres pårørende

Ny telefonrådgivning skal vejlede kroniske smertepatienter og deres pårørende Sydfyn:…
Apr 06, 2014

Stort fald i antallet af tilkendte førtidspensioner i 2013

Undersøgelser, statistik, publikationer, nyheder m.m. Stort fald i antallet af tilkendte…
Apr 06, 2014

Smertepatienter og pårørende får hjælp.

Smertepatienter og pårørende får hjælp. Omtale af Smertelinjen i MetroExpress d. 31.…
Mar 31, 2014

Smertelinjen åbner

Mange tusinde danskere står alene med deres smerteproblemer Nu åbner SmerteLinjen, hvor…
Mar 31, 2014

Bloggen April 2014

Smertelinjen Smertelinjen er nu klar. 25 frivillige rådgivere sidder pr. 1. april klar…
Mar 16, 2014

Funktionelle lidelser.

Funktionelle lidelser. Kære alle sammen. Der har igennem snart en årrække hersket en del…
Jan 11, 2014

Hvorfor melde mig ind i Faks

Hvorfor melde mig ind i Faks -fordi jeg kan få noget faglig viden. -fordi jeg kan være…
Dec 24, 2013

Bloggen December 2013

Bloggen December 2013 Kære alle sammen, Når et år er ved at være slut, så kan man ikke…
Dec 17, 2013

Hej Sundhedsvæsen, en ny kampagne rettet mod sundhedsvæsenet og patienterne.

Hej Sundhedsvæsen, en ny kampagne rettet mod sundhedsvæsenet og patienterne. Selv om der…
Dec 17, 2013

Ny app med Handleplan.

Ny app med Handleplan. Når jeg og andre instruktører over hele landet underviser i, Lær…
Dec 17, 2013

"Smerte har mange ansigter"

"Smerte har mange ansigter" Plakat færdigtrykt og på vej ud i landet. Jeg vil gerne…
Okt 12, 2013

Bloggen oktober 2013.

Bloggen oktober 2013. Rådgivningslinje på vej til kroniske smertepatienter. Det er…
Okt 12, 2013

Kommunale støttemuligheder til medicin

Kommunale støttemuligheder til medicin I FAKS ser vi nu for alvor konsekvensen af at…
Sep 08, 2013

Ny rådgivningslinje til smertepatienter.

Ny rådgivningslinje til smertepatienter. Sundhedsminister Astrid Krag har valgt at hjælpe…
Sep 08, 2013

’Syg i sygt system’ kræver anstændig sagsbehandling for langtidssyge og kronisk syge.

Vi har fået nedenstående henvendelse fra en gruppe der prøver at gøre noget ved alle de…
Jun 28, 2013

Bloggen juni 2013

Bloggen juni 2013 Som I kan se, er det ved at være et stykke tid siden, at jeg har haft…
Jun 28, 2013

Har du mistet tilskud til medicin ?

Har du mistet tilskud til medicin ? og vil du hjælpe andre med din egen historie ? Har du…
Jun 09, 2013

Million-donation fra Japansk fond til dansk smerteforskning.

Million-donation fra Japansk fond til dansk smerteforskning. De fleste af os der til…
Jun 09, 2013

Anmodning om møde i forbindelse med kroniske smertepatienter.

Anmodning om møde med Social- og Integrationsminister Karen Hækkerup i forbindelse med…
Jun 09, 2013

Uddybende spørgsmål til Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen.

Uddybende spørgsmål til Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Tak for dit svar af 16.…
Jun 09, 2013

Svar fra Mette Frederiksen.

Svar fra Mette Frederiksen. Jeg må desværre takke nej til dit forslag om et møde, men jeg…
Maj 04, 2013

Svar fra Astrid Krag fra mødet d. 11. marts 2013

Svar fra Astrid Krag fra mødet d. 11. marts 2013 Så kom der et svar fra Astrid Krag. Det…
Apr 21, 2013

”Nyt ansøgningsskema på vej til smertepatienter”

”Nyt ansøgningsskema på vej til smertepatienter” kunne man læse på Dagens Medicin den 9/4…
Apr 07, 2013

Anmodning om møde i forbindelse med kroniske smertepatienter.

Anmodning om møde i forbindelse med kroniske smertepatienter. Som opfølgning på vores…
Apr 07, 2013

TERAPI MED HJERTET

TERAPI MED HJERTET Gennem nærvær, fortrolighed og åbenhed kan dine problemer/temaer…
Mar 29, 2013

Paragraffer stiller sig i vejen for hjælp til smertepatienter.

Paragraffer stiller sig i vejen for hjælp til smertepatienter. Vi har i FAKS - Foreningen…
Mar 28, 2013

Formandens Beretning 2013.

Formandens Beretning 2013. Nu er der endelig begyndt at ske noget på smerteområdet. Jeg…
Mar 15, 2013

Møde med Astrid Krag 11. marts 2013.

Møde med minister for sundhed og forebyggelse Astrid Krag 11. marts 2013. Flere års…
Mar 15, 2013

Bloggen marts 2013.

Bloggen marts 2013. Tanker om førtidspension. Jeg har lige modtaget nyhedsbrevet fra…
Mar 03, 2013

Vejledende kriterier for enkelttilskud

Smerter: Stærke smertestillende lægemidler (opioider) Vejledende kriterier for…
Mar 03, 2013

Tilskudsregler.

Tilskudsregler. Vi får ofte henvendelser fra medlemmer der gerne vil vide mere om…
Mar 03, 2013

Tilskud og Sygeforsikringen ”Danmark”.

Tilskud og Sygeforsikringen ”Danmark”. Er du en af dem der nu mister dit tilskud på din…
Mar 02, 2013

Mister du tilskud???

Som alle ved er der sket ændringer i tilskudsreglerne, det kan være svært at gennemskue.…
Mar 02, 2013

Interesseorganisationen SmerteDanmark

Interesseorganisationen SmerteDanmark ser dagens lys den 7. februar 2013. Smerteområdet…
Feb 12, 2013

Et stort skridt for den danske smertepatient.

Et stort skridt for den danske smertepatient. En interesseorganisation på smerteområdet…
Dec 22, 2012

Julebloggen december 2012.

Julebloggen december 2012. Så er året 2012 ved at rinde ud. Det er nu det er tid til…
Nov 30, 2012

To our European readers

Many a little makes a mickle - A European platform for achieving national goals. Being a…
Nov 15, 2012

Bloggen november 2012

Bloggen november 2012. Årets temadage for kontaktpersoner er netop vel overstået. Det er…
Okt 26, 2012

PRESSEMEDDELELSE:

PRESSEMEDDELELSE: KAOS NÅR 25.000 SMERTEPATIENTER SKAL HAVE NY MEDICIN De kommende…
Okt 26, 2012

Revurdering af tilskud

Så kom der som sagt en afgørelse fra sundhedsstyrelsen vedr. revurdering af tilskud på…
Okt 26, 2012

Satspuljemidler

Så er det netop lige offentliggjort at satspuljen på smerteområdet 2013 - 16 er kommet på…
Okt 23, 2012

Oplever du problemer med omlægning af din medicin.

Oplever du problemer med omlægning af din medicin. I forbindelse med at…
Okt 23, 2012

Afgørelse på revurdering af tilskud

Sundhedsstyrelsen er nu kommet med en afgørelse på revurdering af tilskud på stærke…
Okt 15, 2012

Åbent samråd

Åbent samråd med sundheds- og forebyggelsesminister Astrid Krag den 9. oktober 2012.…
Okt 06, 2012

Whiplashforeningen DK

Whiplashforeningen DK arrangerer for 2.gang en messe i Århus for piskesmældsramte, deres…
Okt 06, 2012

Bloggen oktober 2012.

Bloggen oktober 2012. Så må det være på tide at der kommer et par ord fra mig igen. Der…
Aug 26, 2012

Den sidste udvikling i revurderingssagen

Her er lidt info om den sidste udvikling i revurderingssagen. Allerede i næste uge…
Aug 26, 2012

Societal Impact of Pain 2012 – Dansk Satellitsymposium.

Societal Impact of Pain 2012 – Dansk Satellitsymposium. Nationale handlingsplaner I…
Jul 29, 2012

Medicintilskudsregler

Ny undersøgelse sår tvivl om patienternes adgang til medicin. Medicintilskudsreglerne er…
Jul 29, 2012

Høringssvar til Medicintilskudsnævnet

Vedr. høringssvar til Medicintilskudsnævnets supplerende indstilling til tilskudsstatus…
Jun 30, 2012

ADVARSEL:

ADVARSEL: Brugen af NSAID'er til kroniske smertebehandling. Pressen har i den seneste tid…
Jun 20, 2012

Bloggen Juni 2012

Bloggen Juni 2012. FAKS har været med til at skrive historie. Det er første gang at der…
Jun 20, 2012

KRONISKE SMERTER.

KRONISKE SMERTER ER IKKE BARE EN LÆNGEREVARENDE AKUT SMERTE. Det er en udbredt…
Jun 05, 2012

SIP symposium

Så er den 3. Societal Impact of Pain symposiom slut, i løbet af de næste uger vil der…
Apr 07, 2012

Høringssvar vedrørende revurdering af tilskud for stærke Opioider

Vi har nu indsendt vores endelige høringssvar til Sundhedsstyrelsen, vedrørende…
Mar 31, 2012

Bloggen april 2012

Det er en kæmpe stor glæde at byde velkommen til vores nye friske hjemmeside. Vi har…
Mar 30, 2012

Bekæmp fjernelse af medicintilskud

Som I jo nok ved, er der kommet et forslag til høring vedr. tilskuddet på vores…
Mar 01, 2012

Bloggen Marts 2012.

Al min tid går i øjeblikket med at begrænse den katastrofe jeg skrev om sidst. Udspillet…
Mar 01, 2012

Lær at tackle Kroniske Smerter

Nu er det kursus vi smertepatienter har manglet endelig kommet til Danmark. "Lær at…
Mar 01, 2012

Lær at leve med en Kronisk Sygdom

Lær at leve med en Kronisk Sygdom De fleste kommuner tilbyder alle med en kronisk sygdom…
Jan 12, 2012

Bloggen Januar 2012.

Så er der kommet et forslag fra medicintilskudsnævnet til høring vedr. revurdering af…
Dec 14, 2011

Bloggen December 2011.

Så er året ved at være slut. Det har været et spændende år i FAKS, der er sket meget. Vi…
Nov 16, 2011

Bloggen November 2011

Regeringen har en målsætning, om at det ikke skal være muligt for personer under 40 år at…
Okt 12, 2011

Bloggen oktober 2011

Jeg er lige hjemvendt fra et besøg i Brussels. Formålet med mit besøg var at få FAKS med…
Aug 17, 2011

Bloggen august 2011

23/8 har medicintilskudsnævnet, de første indledende drøftelser af revurdering af…
Jul 01, 2011

Bloggen juni/juli 2011.

Frivillighedens dag er den 30. september. Fremover er den sidste fredag i september…