Formandens Beretning 2015.


Hold nu op et begivenhedsrigt år. Sådan synes jeg at jeg har startet min beretning i mange år nu. For der sker jo virkelig meget i FAKS. Lad os starte med lidt om hvad der er sket rundt om i landet.

Lokalafdelinger:

En afdeling på Fyn har set dagens lys. Lisa Bolding Skov er den nye kontaktperson, og er godt i gang med afdelingen NordvestFyn.
Så har vi fået Mads Peder Madsen, som har startet afdelingen i Sønderborg. Jeg havde den ære at få lov at deltage i åbningen af afdelingen, da jeg alligevel var i Jylland i den uge. Super samarbejde med frivilligcenteret.
Jeg kan generelt sige at det er fantastisk at se det gode samarbejde med frivilligcentrerne rundt om i landet.
Afdelingen i Ringsted har haft været sat på ”standby” grundet sygdom. Vi syntes det var ærgerligt da nu vi havde så gode lokaler og godt samarbejde med Hospitalet Valdemar. Derfor lavede vi en efterlysning på Facebook, og ganske hurtigt meldte Louise Glem sig på banen. I skrivende stund er vores landssekretær, Birthe Omdahl, og Louise sammen i gang med at få afdelingen i gang igen.
Stege trænings- og støtte gruppe er godt i gang. Sidste år kunne jeg på generalforsamlingen fortælle at de skulle til at starte op, nu har de så været i gang i et år, og vi kunne i bladet se at det første år er gået godt.
Pia Lorentzen har i flere år været kontaktperson for Guldborgsund afdeling, uden egentlig at komme rigtigt i gang. Hun blev kontaktperson for Vordingborg træningsgruppe, og var med til at få Ringsted i gang. Nu har Pia og jeg deltaget med et oplæg på kommunens rygkursus, så nu er vi spændte på om ikke afdelingen for alvor kommer til at fungere. Britt Dura Jensen er blevet kontaktperson sammen med Pia Lorentzen.
Endeligt er der i skrivende stund ved at komme et samarbejde op at køre med Køge kommune. Kommunen skal til at kører 12 ugers rehabiliteringsforløb for mennesker med langvarige smerter. De vil meget gerne at der var et sted, kursisterne efterfølgende kunne mødes og lave erfaringsudveksling. Vi har allerede kontakt til et par mulige kontaktpersoner, så der skal såmænd nok komme noget op at køre der også.

Nye samarbejdspartnere/kontakter:

Så har vi lavet et nyt samarbejde med SIRIUS-advokaterne. Ud over at de står til rådighed for vores medlemmer 2 timer ved telefonen hver onsdag, så hjælper de os nu også med en juridisk brevkasse. Jeg synes vores medlemmer har taget godt imod begge tilbud. Mark Wriedt fra SIRIUS-advokaterne har også været behjælpelig med et par meget relevante artikler til vores blad.
AstraZeneca er endnu en ny samarbejdspartner. Vi har arbejdet sammen om en ny pjece der henvender sig til mennesker der oplever forstoppelse i forbindelse med morfinbehandling. Det er blevet en rigtig fin pjece, som er med til at nedbryde et ellers meget tabuiseret område. Der ud over har AstraZeneca hjulpet os med et sponsorat, så vi kan uddanne 3 fra vores bestyrelse via LIF’s patientforenings-akademi. Det er vi utrolig taknemmelige for.
Norpharma har hjulpet os med et genoptryk af Selvhjælpsguiden, så den er igen på lager. Vi nåede at mangle pjecen i ca. 4 måneder, og der fik vi får alvor øjnene op for hvor vigtig en pjece det er. Den var meget savnet. Tak for hjælpen med genoptrykningen.

Årets mærkesag:

Årets mærkesag må helt klart være SmerteLinjen. 1. april 2014 var vi i luften, med 22 frivillige og 12 timers vagter om ugen. Og vi var ikke bare en aprilsnar. Vi er kommet så fint i gang. Samarbejdet med SmerteDanmark om projektet er gået så godt. Vi har fået vores første ansatte medarbejder, Jonas Hansen, som er koordinator for de frivillige og administrator i det daglige. Jonas er ansat 12 timer om ugen i fleksjob, og er rent praktisk ansat på OUH, men med lønkroner fra den bevilling som vi har fået fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.
SmerteDanmark fik ydermere et sponsorat fra Trygfonden på 1,5 mio. kr. til en reklamekampagne for SmerteLinjen. Og så skal jeg love for at vi har haft travlt. Pressedækning, artikler i fagmagasiner, kampagne ude på apotekerne, google-adwords kampagne (dog betalt af midler fra aktivitetspuljen som FAKS selv havde søgt), freecard-kampagne, radiospot, diverse annoncering og meget meget mere. Smertens Ansigt, en udstilling der i første omgang har haft fernisering på Herlev Hospital, er nok den foreløbige største aktivitet. 10 skønne billeder og historier fra kendte og ukendte smerteramte mennesker. En stærk udstilling, der skal rundt i resten af landet med tiden. Det er en rigtig stor mundfuld for FAKS at lave alle disse aktiviteter, men for hver gang at der har været en aktivitet, så kan vi se på telefonstatistikken at det har båret frugt, og hver gang vi har haft en aktivitet, har vi været med til at øge kendskabet til smertepatienternes udfordringer.

Årets projekter:

MTV Aarhus. CFK – Folkesundhed og kvalitetsudvikling i Region Midtjylland havde af Danske Regioner fået til opgave at lave en medicinsk teknologivurdering (MTV) med fokus på at belyse mulighederne for og konsekvenserne ved tidlig vurdering af patienters risiko for at udvikle langvarige problematiske smertetilstande. MTV’en blev færdig, og var et godt redskab i det næste store projekt som vi blev involveret i, nemlig Nationale Kliniske Retningslinjer.

Nationale Kliniske Retningslinjer (NKR) for udredning og behandling af generaliserede smerter i bevægeapparatet. Stor var glæden da vi i FAKS, før sommerferien, blev inviteret med i referencegruppen til ovennævnte NKR. Det har gennem årerne været et stort ønske at der netop blev sat fokus på denne patientgruppe. Vi har deltaget i et par arbejdsmøder, og skrevet lange uddybende kommentarer.
Der er rigtig mange gode takter i denne NKR. Blandt andet understreger arbejdsgruppen, ”at der er enighed om, at generaliserede smerter i bevægeapparatet er en reel sygdom”. Det er ganske afgørende for, at vores patientgruppe fremover bliver taget alvorligt. Ligeledes understreger rapporten at disse generaliserede smerter i bevægeapparatet, herunder fibromyalgi og bodily distress syndrom, er somatiske lidelser og ikke psykiske. Den diskussion om de funktionelle lidelser vi har oplevet er hermed død. Udfordringen har jo netop været at man har taget somatiske lidelser og gjort dem psykiske, med hvad deraf følger af udfordringer især i den sociale system.
De nationale kliniske retningslinjer, er baseret på 10 fokuserede spørgsmål som er udvalgt af arbejdsgruppen. Når vi ser på hvert enkelt spørgsmål, er der ingen tvivl om at arbejdsgruppen har fat i rigtige og vigtige emner. (Superviseret fysisk træning, kognitiv adfærdsterapi, interventioner der retter sig mod aktivitet og deltagelse i hverdagslivet, psykoedukation, arbejdsplads interventioner, multidisciplinære interventioner samt medicin). Vores bekymring går på om den enkelte læge kan sammensætte de enkelte punkter til den individualiserede behandling som den enkelte patient har brug. Mange af interventionerne kræver inddragelse af andre faggrupper, faggrupper som i dag ikke er uddannet til opgaven, faggrupper hvor kapaciteten langt fra slår til.
Økonomi er et andet spørgsmål. Eksempelvis psykologhjælp, kræver i dag bestemte henvisningskriterier, som smerter ikke er en del af. Psykologhjælp er dyr, og de fleste af de psykologer der ved noget om smerter arbejder på de tværfaglige klinikker. En økonomisk udfordring som for mange smertepatienter vil være en stor udfordring.
Opioid behandling er endnu et punkt hvor vi ikke er enige. Mange af vores medlemmer er i behandling med Opioider, En behandling som har været sidste udvej, men dog en behandling der giver øget livskvalitet. NKR opfordre til ikke at udskrive recept på Opioider, og hvis lægen finder det nødvendigt, bør det kun være et bestemt præparat, og kun i kort periode.
Henvisning til de tværfaglige smertecentre har kun lav evidens, men er netop der vores medlemmer ofte finder den mest tilfredsstillende behandling. Endvidere taler NKR’en om 2 faggrupper, hvor vi på de tværfaglige taler om 4 eller flere faggrupper.
Høringssvar blev sendt ind i slutningen af september, og nu ligger den endelig NKR klar. Jeg har skrevet en artikel der ligger på hjemmesiden, som kommer med en uddybning af NKR’en. Men generelt kan jeg sige at naturligvis sker der ikke mirakler over natten, men endnu engang er der blevet sat fokus på denne store patientgruppe.

Funktionelle lidelser: 

FAKS bliver ofte spurgt hvad vores holdning til funktionelle lidelser er. Vi er som patientforening udmærket bekendt med den lange række problemstillinger der hører til diagnosen. Vi er glade for den dialog vi har med både modstandere og fortalere for diagnosen. Vi forsøger med de ressourcer vi har til rådighed at behandle og forholde os til al lødig information vi modtager om emnet.
Vi bestræber os på, at forholde os nuanceret til debatten, og vi føler indtil videre, at denne strategi får vores budskaber længst og hjælper vores medlemmer bedst. Vi blev således netop inviteret til et møde med Det Etisk Råd, hvor vi diskuterede de funktionelle lidelser. Det overordnede formål for Det Etiske Råd, med dette arbejde er, at bidrage til at nuancere samfundsdebatten om diagnoser og deres betydning. Deres udgangspunkt er at en diagnose kan være ”det bedste og det værste” for det enkelte individ. Det værste fordi en diagnose kan virke fremmedgørende og stigmatiserende. Det bedste fordi en diagnose kan give adgang til den rette behandling, og kan forbindes med afklaring og anerkendelse. Vi håber på at kunne påvirker politikerne ad denne vej og skabe bedre forhold for mennesker med kroniske smerter. Vi har deltaget i 3 workshops og skal efter sommeren deltage i en afsluttende debat om emnet.

Blad og hjemmeside:

SmerteLiv, vores re-designede blad har fået helt nyt liv. Det er så fantastisk at se hvor mange der gerne vil bidrage til bladet. Vi får rigtig fine tilbagemeldinger, så det er dejligt. Tak til Anders, Per og Elin Kristiansen for det store arbejde
Facebookgruppen har arbejdet med at finde ekstra administratorer, og det er lykkedes. Der er nu 5 personer med i gruppen, og de har netop været samlet for at lave ensartede regler for hvordan vi gerne vil have at Facebookgrupperne virker, og hvordan vi som bestyrelsesmedlemmer eller kontaktpersoner bør opfører os på Facebook. Der er ingen tvivl om at de sociale medier er vejen frem. Det er en nem måde at få en budskab ud, og det er fantastisk at se den store erfaringsudveksling der finder sted inde på grupperne. MEN… jeg synes faktisk også at det er et lidt farligt medie. Man skal tænke sig om, og huske på at det skrevne ord virker meget anderledes end det talte. Man kan ikke se ironi eller tonefald i det skrevne.

Temadage:

I 2014 har Norpharma og Grünenthal gjort det muligt, at vi kunne holde endnu et hold temadage. Tusinde tak til dem.
Temadagene blev afholdt i efteråret. Temaet var den positive tankegang, hvordan man ofte kan finde noget positivt i en meget presset hverdag. Med fokus på egne ressourcer og styrker, guidede Peter os igennem dagene. Endnu engang var der tale om et par utrolig hårde dage, men med et super spændende indhold fra en dygtig formidler Peter König Nielsen.

Økonomi:

Endnu engang har vi fået lov at få driftsstøtte. Denne gang lige godt 150.000,- kr. Det giver en fantastisk ro at vide at de helt basale driftsting er på plads. Det giver os mulighed for at arbejde projektorienteret med nogle spændende emner. Jeg synes at vi har fået en god og stabil økonomi, og jeg håber at de lokale afdelinger vil begynde at søge nogle af de midler der nu kan blive plads til. Skal i have et spændende foredrag, har i brug for hjælp til transport for at kunne deltage i et arrangement i naboafdelingen eller noget helt tredje, så skriv et par ord til hovedbestyrelsen, så ser vi hvad vi kan gøre godt med. Jeg synes det er vigtigt at nogen af de midler vi nu har fået til rådighed, kommer ud og arbejde i de lokale afdelinger, så medlemmerne får glæde af dem.

Fremtidigt arbejde:

Lige nu arbejder vi sammen med Norpharma om en pårørendepjece. Der er planlagt en workshop hvor pårørende skal være med til at give deres input til hvad en sådan pjece bør indeholde. Vi er absolut kun i opstarten, men jeg glæder mig meget til at se hvad der kommer ud af dette samarbejde.
Så vil der fortsat være fuld fokus på SmerteLinjen.
Endeligt er det i år at FAKS har 25 års jubilæum. Vi er ved at skaffe midler til de forskellige arrangementer som vi gerne vil have i løbet af året. Vi skal have en smertestafet rundt i landet til de forskellige afdelinger. Dernæst skal vi have en egentlig reception lige efter sommerferien. Der vil vi glæde os til at se vores samarbejdspartnere, samt de sundhedspolitikere som vi har haft kontakt med igennem årerne, og så selvfølgelig alle vores medlemmer, der har mulighed for at komme til København. Endelig slutter vi årets festligheder af med en medlemsweekend i oktober.

Afslutningsvis:

Til slut vil jeg også henlede opmærksomheden på vores Europæiske samarbejde. Lars Bye Mølle og Sanne Lydø har været i Bruxelles og endnu engang deltaget i både SIP’en og generalforsamlingen i PAE. Det er et utrolig vigtigt arbejde at bevare netværket på Europæisk plan. Sammen er vi stærke, og via netværket får vi viden om hvordan man øger kendskabet til denne patientgruppe andre steder. Tak til de 2, fordi de vil tage sig af den engelsksprogede del af FAKS’s arbejde.
Jeg har prøvet at få så mange begivenheder som muligt med i beretningen. Det er selvfølgelig ikke muligt at få det hele med, men jeg har prøvet at nå godt rundt.
Til slut vil jeg blot som vanligt sige tak til alle, der er med til at gøre det hele muligt. Tak til vores sponsorer og samarbejdspartnere. Tak til alle der har pakket blade, løftet, slæbt, foldet, kørt, talt, skrevet, produceret og meget meget mere. Med jer i ryggen er alt muligt.

Pia Frederiksen, formand.
Godkendt på ordinær generalforsamling 25. marts 2015.

Sep 23, 2020

Kroniske smertepatienter har ikke altid et alternativ til svømmebadet

Godt 825.000 danskere lider af kroniske eller hyppigt tilbagevendende smerter. En del af…
Sep 22, 2020

Ændring af medlemsweekend

Kære Alle, Tusind tak for jeres tilmelding til FAKS medlemsweekend!! Bestyrelsen har i…
Sep 03, 2020

FAKS medlemsweekend 2020

Så er det endelig igen tid til medlemsweekend. Der er som altid lavet et spændende…
Aug 29, 2020

Bestyrelsen 2020

Bestyrelsen har just afholdt det første bestyrelsesmøde. Det var en fantastisk oplevelse,…
Jul 13, 2020

FAKS søger energisk redaktør med passion for kvalitet!

Vi skal bruge ekstra kræfter til alle de spændende projekter, som vi har i FAKS regi. Et…
Jul 13, 2020

Tak fra den nye bestyrelse

Den nyvalgte bestyrelse vil gerne sige tak for medlemmernes tillid. Tilliden til, at vi…
Jul 04, 2020

Formandens Beretning 2020.

Lokalafdelinger: I år har der været gang i vores afdelinger. Vi startede ud med at holde…
Mar 11, 2020

Aflysning af lokale arrangementer resten af marts

I FAKS har vi taget den beslutning at aflyse alle lokale arrangementer resten af måneden.…
Mar 10, 2020

Medlemsweekend 2019

Lever du selv med kroniske smerter eller er pårørende, synes du sikkert, at det er…
Mar 05, 2020

Bloggen marts 2020

Som bekendt har der i den seneste tid været talt og skrevet en del om FAKS. Men er tiden…
Jan 12, 2020

Bloggen januar 2020

Så fik vi skudt år 2020 i gang og jeg håber at I er kommet godt ind i det nye år. Vi var…
Jan 12, 2020

EFIC 2019 - European pain conference.

If you read this article, you probably live with chronic pain yourself, is a relative to…
Dec 07, 2019

Julehilsen fra formanden 2019

Tak for endnu et dejligt år i FAKS. Så er endnu et begivenhedsrigt år gået i FAKS, nu…
Dec 07, 2019

Bloggen december 2019

Jul jul jul jul jul jul – rør blot ikke ved min gamle jul Så nåede vi tiden igen DECEMBER…
Nov 17, 2019

PLO lægedage i Bellacetret

FAKS har i den forgangne uge været med til PLO lægedage i Bella Centeret. Det har været…
Nov 03, 2019

Møde med Center for komplekse symptomer

Onsdag den 13.8.2019 havde FAKS et møde med Center for komplekse Symptomer i Region…
Nov 03, 2019

Bloggen november 2019.

Medlemsweekenden. Allerførst en stor tak til alle jer, som kom og gjorde medlemsweekenden…
Okt 13, 2019

Bloggen oktober 2019

Efterår Kulde regn og rusk. Ikke ligefrem smertepatienternes bedste venner. Derfor er det…
Sep 24, 2019

Bloggen september 2019

Jeg er simpelt hen nødt til at dele min begejstring med jer. Den 3 september åbnede vi en…
Aug 14, 2019

TV2 Øst interview

I anledning af at WHO nu har anerkendt smerter som en sygdom var TV2 Øst forbi formand…
Jul 28, 2019

Bloggen august 2019

Jeg hedder Jeanette Hesselberg, er 57år og forholdsvis ny i FAKS, samt ét af de nye…
Jul 28, 2019

Vanedannende Medicin

Ny folder om vanedannende medicin mod smerter, angst eller søvnbesvær Sundhedsstyrelsen…
Jul 06, 2019

Bloggen Juli 2019

Så blev det min tur til at skrive lidt, det bliver lidt fra min verden og det bliver lidt…
Jun 23, 2019

Åbent hus i Aalborg

Jeg er simpelthen så glad for at jeg tog turen hele vejen fra Jyllinge til Aalborg, da…
Jun 16, 2019

Besøg på smertecenter Middelfart og Næstved

Pia F. og Janni har endnu engang haft fornøjelsen af at besøge to smertecentre.Denne gang…
Jun 02, 2019

3 Artikler fra DR.dk om kroniske smerter

På DR.dk ligger der to artikler, skrevet af Sandra Meersohn Meinecke. Smerteformand glad…
Jun 02, 2019

Arbejdet med smertehandlingsplan i sundhedsstyrelsen.

Den 14. maj skal anden workshop løbe af stablen i forbindelse med sundhedsstyrelsens…
Maj 12, 2019

Bloggen maj 2019

Temadage for den nye bestyrelse og for kontaktpersoner for de lokale afdelinger. 1./2.…
Maj 12, 2019

Nyt tilbud til patienter med alvorlige symptomer ofte uden en egentlig diagnose

Så var der lige en nyhed. Region Hovedstaden åbner nyt Center for Komplekse Symptomer på…
Maj 12, 2019

Kronisk smerte bliver anerkendt som sygdom

FAKS hilser nyheden om, at smerter nu fremover klassificeres som en sygdom, meget…
Maj 12, 2019

Bloggen marts 2019

Formandens Beretning 2019. Hold nu op et begivenhedsrigt år. Sådan synes jeg at jeg har…
Apr 14, 2019

Besøg på smertecenter Odense

Pia F. og Janni har endnu engang haft fornøjelsen af at besøge et smertecenter.Denne gang…
Mar 16, 2019

FAKS Facebookgruppe

Så kommer den endelig, den I har efterspurgt så meget. FAKS har nemlig oprettet en…
Mar 16, 2019

Rundtur til afdelinger.

Tusind tak til alle vores afdelinger rundt om i landet. Det har været en fornøjelse at…
Feb 12, 2019

Bloggen februar 2019

Jubii – vi har simpelthen startet året helt fantastisk. Vi har fået 10 nye medlemmer…
Jan 27, 2019

Vigtig artikel omkring aftrapning af opioider.

Den kommer med nogle virkelig vigtige pointer i forhold til aftrapning af opioider. Mange…
Jan 04, 2019

Besøg på smertecenter Køge

Den 5 december besøgte Pia F., Gitte Ørris og Janni Køge Smertecenter Vi blev taget godt…
Jan 03, 2019

"Smertepatienter risikerer at komme i klemme"

Sundhedsstyrelsen har netop udgivet en ny National klinisk retningslinie med fokus på…
Jan 02, 2019

Nationale Kliniske Retningslinjer for opioidbehandling af kroniske non-maligne smerter.

Opioider også kendt som morfinlignende lægemidler har en vigtig rolle i behandlingen af…
Dec 08, 2018

Yoga og smerter e-bog

” Ene Ravn, Psykoterapeut, yoga- og mindfulnesslærer, har lavet en e-bog omkring yoga og…
Dec 01, 2018

Besøg på smertecentre

I forbindelse med besøg på smertecentre rundt i landet har vi foreløbig besøgt KIAPRO i…
Nov 04, 2018

Blog November 2018

Jeg skal til barnedåb på søndag. Vi er nemlig blevet bedsteforældre. Wauuuu for 3 måneder…
Okt 27, 2018

Tak for deltagelse i medlemsweekenden.

Det har været en stor fornøjelse at være med til at planlægge en medlemsweekend for så…
Sep 21, 2018

Bloggen september 2018

Færre personer har et langtidsforbrug af Opioider, sådan skriver Sundhedsstyrelsen i…
Sep 09, 2018

Tilskud til medicinsk cannabis.

Dansk Folkeparti og regeringen har afsat penge på finansloven 2018 til området medicinsk…
Jul 04, 2018

Bloggen juli 2018

Så er sommeren over os og vi har haft nogle skønne uger med sol og varme.…
Jun 05, 2018

Åbent samråd af 15/5-2018 om behandling af smertepatienter i Danmark.

http://www.ft.dk/da/udvalg/udvalgene/suu/tv på dette link kan man selv gå ind og se…
Jun 05, 2018

Sundhedsstyrelsen advarer mod stærke fentanyl-analoger

Oprettet 30. maj 2018I denne uge bliver en række uautoriserede fentanyl-analoger omfattet…
Maj 26, 2018

Sundhedspolitisk arbejde

Fra tid til anden udarbejder Sundhedsstyrelsen (SST) nationale kliniske retningslinjer…
Maj 26, 2018

Tilbagetrækning af depotformuleret paracetamol.

Vi er blevet kontaktet af flere af vores medlemmer grundet rygter om at det Europæiske…
Maj 06, 2018

Blog maj/juni

En blog om bekymring. ”Jeg har haft mange bekymringer. De fleste er ikke blevet til…
Apr 14, 2018

Pulje: Kan ny behandlingsmetode fryse smerter væk?

Oprettet 10. april 2018 Offentlige og private aktører kan nu søge om midler til at…
Apr 08, 2018

Projekt om værdibaseret sundhed på de tværfaglige klinikker.

FAKS blev i efteråret 2017 kontakten af Danske regioner, om vi ville indgå i en arbejds-…
Apr 08, 2018

Formandens Beretning 2018

2017 var det år, hvor jeg kom ind i FAKS. Grunden til, at jeg meldte mig ind, var, at jeg…
Mar 27, 2018

Bestyrelsens blog.

 Af Lars Bye Møller. Dette bliver min sidste bestyrelsens blog i denne omgang, da jeg har…
Mar 27, 2018

Værd at vide om smertestillende håndkøbsmedicin

Oprettet 23. marts 2018 Sundhedsstyrelsen har lavet et informationsark, hvor borgere kan…
Mar 11, 2018

Hvordan er det at være medlem af bestyrelsen

Hvem er jeg: Jeg hedder Gitte, er 50 år. Været kronisk smertepatient siden 2004. Er…
Jan 07, 2018

Forsøgsordning med medicinsk cannabis i Danmark.

I november 2016 vedtog et næsten enigt folketing i Danmark, at det var en god ide at…
Nov 28, 2017

Bloggen november/december 2017

Som jer der var med på weekenden ved er jeg egentlig på orlov. Men jeg kan altså ikke…
Aug 12, 2017

Bloggen august 2017

Sommeren er over os - i al fald i følge kalenderen. Lokalafdelingerne har holdt…
Aug 12, 2017

Adresseændring for smerteklinik

Pr. 1/6 er det tværfaglige smertecenter på Herlev flyttet. Herlev hospital skal være…
Jun 18, 2017

Medicinsk Smertebehandling på godt og ondt.

Med de sidste dages debat omkring Tramadol, og dens bivirkning i form af afhængighed, fik…
Jun 17, 2017

Bloggen - juli 2017

I foråret har vi kørt en kampagne med henblik på fagforeningerne i Danmark og nu har vi…
Maj 13, 2017

Holdning til medicinsk cannabis:

Holdning til medicinsk cannabis: Der findes stadig begrænset viden og forskning om…
Apr 23, 2017

Bloggen April 2017

Et forsømt sundhedsområde, samarbejde og et nationalt kvalitetsprogram for smerter -…
Jan 29, 2017

Bloggen Januar 2017

Bloggen Januar 2017 Vi vil lige starte med at ønske jer alle et rigtigt godt nytår.…
Jan 29, 2017

Duloxetin og gabapentin får generelt tilskud

Duloxetin og gabapentin får generelt tilskud Fra den 30. januar 2017 får duloxetin 30 og…
Jan 14, 2017

Tilbageblik på 2016.

Tilbageblik på 2016. Hermed en nytårshilsen fra undertegnede næstformand og resten af…
Dec 09, 2016

Frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg.

Frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg. Du kan frit vælge sygehus, når du skal…
Nov 20, 2016

Bloggen november 2016

Bloggen november 2016 I skrivende stund har vi netop afsluttet det sidste borgermøde i…
Nov 12, 2016

Medlems-weekend 2016.

Medlems-weekend 2016. Igen i år valgte vi at gentage succesen fra sidste år med en…
Nov 12, 2016

Orientering til borgere i region hovedstaden.

Orientering til borgere i region hovedstaden. Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon…
Okt 15, 2016

Smertens ansigt Køge

Smertens Ansigt fotoudstilling og borgermøde på Sjællands universitetshospital Køge. Som…
Okt 15, 2016

Funktionelle lidelser konsensus med svar

FAKS har løbende været med ved seminarer om de funktionelle lidelser, sidst 26. maj i år.…
Okt 06, 2016

Bloggen september 2016

Bloggen september 2016 En stolt formand3 gange på 3 uger har et af vores medlemmer…
Mar 22, 2016

Bloggen marts 2016.

Bloggen marts 2016. Så er foråret over os. Vintergækker og erantis stikker deres hoveder…
Feb 07, 2016

Banebrydende hjælp til amputerede

Personer der er armamputerede søges til forskningsprojekt, dette udføres som et…
Dec 23, 2015

Bloggen December 2015

Bloggen December 2015 Så er et helt fantastisk år ved at gå på hæld. Et år præget af…
Nov 22, 2015

FAKS 25 års jubilæum

FAKS 25 års jubilæum Reception og medlemsweekend For 25 år siden startede en gruppe…
Okt 24, 2015

Bloggen oktober 2015

Bloggen oktober 2015 Ny pjece til pårørende og 25 års jubilæum.Så har FAKS en ny pjece…
Okt 24, 2015

Nyt fra sundhedsstyrelsen

Automatisk kronikertilskud til berettigede borgere fra 1. januar 2016 Fra den 1. januar…
Maj 09, 2015

Bloggen april 2015.

Bloggen april 2015. Generalforsamlingen er vel overstået og vi glæder os i bestyrelsen…
Maj 09, 2015

Sådan ! Nu har FAKS - Foreningen af Kroniske Smertepatienter nået 300 medlemmer!

Sådan ! Nu har FAKS - Foreningen af Kroniske Smertepatienter nået 300 medlemmer! I FAKS…
Feb 23, 2015

National Klinisk Retningslinje (NKR)

National Klinisk Retningslinje (NKR) for generaliserede smerter i bevægeapparatet. En NKR…
Feb 15, 2015

Bloggen januar 2015.

Bloggen januar 2015. Så er vi i gang igen for fuld udblæsning efter en dejlig og…
Feb 15, 2015

Lyt til radioprogram om smerter.

Lyt til radioprogram om smerter. Airing Pain er et radioprogram på engelsk, der gennem…
Feb 15, 2015

Pain Toolkit

Pain Toolkit Det er en meget stor omvæltning af din hverdag, når du får kroniske…
Dec 20, 2014

Bloggen december 2014

Bloggen december 2014 Så er året ved at gå på hæld.Sikken et år vi har haft i FAKS.…
Okt 20, 2014

Bloggen oktober 2014.

Bloggen oktober 2014. Nationale Kliniske Retningslinjer (NKR) for udredning og behandling…
Okt 12, 2014

Kommentarer til udarbejdelse af Nationale Kliniske Retningslinjer

Kommentarer til udarbejdelse af Nationale Kliniske Retningslinjer. Fra FAKS’s side er vi…
Okt 12, 2014

Høringssvar vedr. Nationale Kliniske Retningslinjer

Høringssvar vedr. Nationale Kliniske Retningslinje for generaliserede smerter i…
Aug 20, 2014

Red din ryg - med ny behandling.

Red din ryg - med ny behandling. En artikel bragt i BT d. 21/07-2014 omtaler en ny type…
Jun 19, 2014

Bloggen juni 2014:

Bloggen juni 2014: Med ønsket om en god sommer. Hold nu op hvor går det stærkt i…
Jun 15, 2014

Økonomisk håndsrækning fra Trygfonden

”Smertelinjen har fået en økonomisk håndsrækning af de store. Trygfonden har valgt at…
Jun 14, 2014

Formandens Beretning 2014.

Formandens Beretning 2014. Sikke et år, sikke mange begivenheder. På både godt og ondt…
Apr 06, 2014

Fynbo bag ny smertelinje

Fynbo bag ny smertelinje 850.000 danskere lider af kroniske smerter. Fra i dag kan de få…
Apr 06, 2014

Ny telefonrådgivning skal vejlede kroniske smertepatienter og deres pårørende

Ny telefonrådgivning skal vejlede kroniske smertepatienter og deres pårørende Sydfyn:…
Apr 06, 2014

Stort fald i antallet af tilkendte førtidspensioner i 2013

Undersøgelser, statistik, publikationer, nyheder m.m. Stort fald i antallet af tilkendte…
Apr 06, 2014

Smertepatienter og pårørende får hjælp.

Smertepatienter og pårørende får hjælp. Omtale af Smertelinjen i MetroExpress d. 31.…
Mar 31, 2014

Smertelinjen åbner

Mange tusinde danskere står alene med deres smerteproblemer Nu åbner SmerteLinjen, hvor…
Mar 31, 2014

Bloggen April 2014

Smertelinjen Smertelinjen er nu klar. 25 frivillige rådgivere sidder pr. 1. april klar…
Mar 16, 2014

Funktionelle lidelser.

Funktionelle lidelser. Kære alle sammen. Der har igennem snart en årrække hersket en del…
Jan 11, 2014

Hvorfor melde mig ind i Faks

Hvorfor melde mig ind i Faks -fordi jeg kan få noget faglig viden. -fordi jeg kan være…
Dec 24, 2013

Bloggen December 2013

Bloggen December 2013 Kære alle sammen, Når et år er ved at være slut, så kan man ikke…
Dec 17, 2013

Hej Sundhedsvæsen, en ny kampagne rettet mod sundhedsvæsenet og patienterne.

Hej Sundhedsvæsen, en ny kampagne rettet mod sundhedsvæsenet og patienterne. Selv om der…
Dec 17, 2013

Ny app med Handleplan.

Ny app med Handleplan. Når jeg og andre instruktører over hele landet underviser i, Lær…
Dec 17, 2013

"Smerte har mange ansigter"

"Smerte har mange ansigter" Plakat færdigtrykt og på vej ud i landet. Jeg vil gerne…
Okt 12, 2013

Bloggen oktober 2013.

Bloggen oktober 2013. Rådgivningslinje på vej til kroniske smertepatienter. Det er…
Okt 12, 2013

Kommunale støttemuligheder til medicin

Kommunale støttemuligheder til medicin I FAKS ser vi nu for alvor konsekvensen af at…
Sep 08, 2013

Ny rådgivningslinje til smertepatienter.

Ny rådgivningslinje til smertepatienter. Sundhedsminister Astrid Krag har valgt at hjælpe…
Sep 08, 2013

’Syg i sygt system’ kræver anstændig sagsbehandling for langtidssyge og kronisk syge.

Vi har fået nedenstående henvendelse fra en gruppe der prøver at gøre noget ved alle de…
Jun 28, 2013

Bloggen juni 2013

Bloggen juni 2013 Som I kan se, er det ved at være et stykke tid siden, at jeg har haft…
Jun 28, 2013

Har du mistet tilskud til medicin ?

Har du mistet tilskud til medicin ? og vil du hjælpe andre med din egen historie ? Har du…
Jun 09, 2013

Million-donation fra Japansk fond til dansk smerteforskning.

Million-donation fra Japansk fond til dansk smerteforskning. De fleste af os der til…
Jun 09, 2013

Anmodning om møde i forbindelse med kroniske smertepatienter.

Anmodning om møde med Social- og Integrationsminister Karen Hækkerup i forbindelse med…
Jun 09, 2013

Uddybende spørgsmål til Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen.

Uddybende spørgsmål til Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Tak for dit svar af 16.…
Jun 09, 2013

Svar fra Mette Frederiksen.

Svar fra Mette Frederiksen. Jeg må desværre takke nej til dit forslag om et møde, men jeg…
Maj 04, 2013

Svar fra Astrid Krag fra mødet d. 11. marts 2013

Svar fra Astrid Krag fra mødet d. 11. marts 2013 Så kom der et svar fra Astrid Krag. Det…
Apr 21, 2013

”Nyt ansøgningsskema på vej til smertepatienter”

”Nyt ansøgningsskema på vej til smertepatienter” kunne man læse på Dagens Medicin den 9/4…
Apr 07, 2013

Anmodning om møde i forbindelse med kroniske smertepatienter.

Anmodning om møde i forbindelse med kroniske smertepatienter. Som opfølgning på vores…
Apr 07, 2013

TERAPI MED HJERTET

TERAPI MED HJERTET Gennem nærvær, fortrolighed og åbenhed kan dine problemer/temaer…
Mar 29, 2013

Paragraffer stiller sig i vejen for hjælp til smertepatienter.

Paragraffer stiller sig i vejen for hjælp til smertepatienter. Vi har i FAKS - Foreningen…
Mar 28, 2013

Formandens Beretning 2013.

Formandens Beretning 2013. Nu er der endelig begyndt at ske noget på smerteområdet. Jeg…
Mar 15, 2013

Møde med Astrid Krag 11. marts 2013.

Møde med minister for sundhed og forebyggelse Astrid Krag 11. marts 2013. Flere års…
Mar 15, 2013

Bloggen marts 2013.

Bloggen marts 2013. Tanker om førtidspension. Jeg har lige modtaget nyhedsbrevet fra…
Mar 03, 2013

Vejledende kriterier for enkelttilskud

Smerter: Stærke smertestillende lægemidler (opioider) Vejledende kriterier for…
Mar 03, 2013

Tilskudsregler.

Tilskudsregler. Vi får ofte henvendelser fra medlemmer der gerne vil vide mere om…
Mar 03, 2013

Tilskud og Sygeforsikringen ”Danmark”.

Tilskud og Sygeforsikringen ”Danmark”. Er du en af dem der nu mister dit tilskud på din…
Mar 02, 2013

Mister du tilskud???

Som alle ved er der sket ændringer i tilskudsreglerne, det kan være svært at gennemskue.…
Mar 02, 2013

Interesseorganisationen SmerteDanmark

Interesseorganisationen SmerteDanmark ser dagens lys den 7. februar 2013. Smerteområdet…
Feb 12, 2013

Et stort skridt for den danske smertepatient.

Et stort skridt for den danske smertepatient. En interesseorganisation på smerteområdet…
Dec 22, 2012

Julebloggen december 2012.

Julebloggen december 2012. Så er året 2012 ved at rinde ud. Det er nu det er tid til…
Nov 30, 2012

To our European readers

Many a little makes a mickle - A European platform for achieving national goals. Being a…
Nov 15, 2012

Bloggen november 2012

Bloggen november 2012. Årets temadage for kontaktpersoner er netop vel overstået. Det er…
Okt 26, 2012

PRESSEMEDDELELSE:

PRESSEMEDDELELSE: KAOS NÅR 25.000 SMERTEPATIENTER SKAL HAVE NY MEDICIN De kommende…
Okt 26, 2012

Revurdering af tilskud

Så kom der som sagt en afgørelse fra sundhedsstyrelsen vedr. revurdering af tilskud på…
Okt 26, 2012

Satspuljemidler

Så er det netop lige offentliggjort at satspuljen på smerteområdet 2013 - 16 er kommet på…
Okt 23, 2012

Oplever du problemer med omlægning af din medicin.

Oplever du problemer med omlægning af din medicin. I forbindelse med at…
Okt 23, 2012

Afgørelse på revurdering af tilskud

Sundhedsstyrelsen er nu kommet med en afgørelse på revurdering af tilskud på stærke…
Okt 15, 2012

Åbent samråd

Åbent samråd med sundheds- og forebyggelsesminister Astrid Krag den 9. oktober 2012.…
Okt 06, 2012

Whiplashforeningen DK

Whiplashforeningen DK arrangerer for 2.gang en messe i Århus for piskesmældsramte, deres…
Okt 06, 2012

Bloggen oktober 2012.

Bloggen oktober 2012. Så må det være på tide at der kommer et par ord fra mig igen. Der…
Aug 26, 2012

Den sidste udvikling i revurderingssagen

Her er lidt info om den sidste udvikling i revurderingssagen. Allerede i næste uge…
Aug 26, 2012

Societal Impact of Pain 2012 – Dansk Satellitsymposium.

Societal Impact of Pain 2012 – Dansk Satellitsymposium. Nationale handlingsplaner I…
Jul 29, 2012

Medicintilskudsregler

Ny undersøgelse sår tvivl om patienternes adgang til medicin. Medicintilskudsreglerne er…
Jul 29, 2012

Høringssvar til Medicintilskudsnævnet

Vedr. høringssvar til Medicintilskudsnævnets supplerende indstilling til tilskudsstatus…
Jun 30, 2012

ADVARSEL:

ADVARSEL: Brugen af NSAID'er til kroniske smertebehandling. Pressen har i den seneste tid…
Jun 20, 2012

Bloggen Juni 2012

Bloggen Juni 2012. FAKS har været med til at skrive historie. Det er første gang at der…
Jun 20, 2012

KRONISKE SMERTER.

KRONISKE SMERTER ER IKKE BARE EN LÆNGEREVARENDE AKUT SMERTE. Det er en udbredt…
Jun 05, 2012

SIP symposium

Så er den 3. Societal Impact of Pain symposiom slut, i løbet af de næste uger vil der…
Apr 07, 2012

Høringssvar vedrørende revurdering af tilskud for stærke Opioider

Vi har nu indsendt vores endelige høringssvar til Sundhedsstyrelsen, vedrørende…
Mar 31, 2012

Bloggen april 2012

Det er en kæmpe stor glæde at byde velkommen til vores nye friske hjemmeside. Vi har…
Mar 31, 2012

Formandens Beretning 2012

2011 har været et begivenhedsrigt år. Vi har forhandlet gode aftaler i hus, vi har fået…
Mar 30, 2012

Bekæmp fjernelse af medicintilskud

Som I jo nok ved, er der kommet et forslag til høring vedr. tilskuddet på vores…
Mar 01, 2012

Bloggen Marts 2012.

Al min tid går i øjeblikket med at begrænse den katastrofe jeg skrev om sidst. Udspillet…
Mar 01, 2012

Lær at tackle Kroniske Smerter

Nu er det kursus vi smertepatienter har manglet endelig kommet til Danmark. "Lær at…
Mar 01, 2012

Lær at leve med en Kronisk Sygdom

Lær at leve med en Kronisk Sygdom De fleste kommuner tilbyder alle med en kronisk sygdom…
Jan 12, 2012

Bloggen Januar 2012.

Så er der kommet et forslag fra medicintilskudsnævnet til høring vedr. revurdering af…
Dec 14, 2011

Bloggen December 2011.

Så er året ved at være slut. Det har været et spændende år i FAKS, der er sket meget. Vi…
Nov 16, 2011

Bloggen November 2011

Regeringen har en målsætning, om at det ikke skal være muligt for personer under 40 år at…
Okt 12, 2011

Bloggen oktober 2011

Jeg er lige hjemvendt fra et besøg i Brussels. Formålet med mit besøg var at få FAKS med…
Aug 17, 2011

Bloggen august 2011

23/8 har medicintilskudsnævnet, de første indledende drøftelser af revurdering af…
Jul 01, 2011

Bloggen juni/juli 2011.

Frivillighedens dag er den 30. september. Fremover er den sidste fredag i september…