2017 var det år, hvor jeg kom ind i FAKS. Grunden til, at jeg meldte mig ind, var, at jeg voksede op med en mor som havde kronisk migræne, og jeg har altid gerne villet hjælpe mennesker som hende. Med en uddannelse i kommunikation så blev det aldrig fra et medicinsk eller forskningsperspektiv, men i FAKS så jeg muligheden for at bidrage på en anden måde. Det har jeg forsøgt at gøre gennem Facebook hovedsageligt, hvor jeg har arbejdet mest på at udbrede kendskabet til SmerteLinjen. Derudover har jeg arbejdet på medlemsbladet og hjulpet til, når vi har haft med kommunikationsbureauer at gøre. Noget af det sjoveste og mest værdifulde har været videoer og kampagner for SmerteLinjen, hvor vi prøver at skabe nogle genkendelige budskaber, der kan gøre SmerteLinjen til en almindelig del af folks livsverden.

I oktober blev jeg konstitueret formand da Pia Frederiksen gik på fortjent orlov, fordi hun skulle i nyt hus. Det var en stor oplevelse, og det har været en lærerig periode, hvor jeg har forsøgt at navigere gennem de mange aspekter, der er i en patientforening. Det har uden tvivl lært mig, at Pia lægger et kæmpe arbejde i foreningen, og at det ikke skal tages for givet. En frivillig forening eksisterer kun pga. af personers gode vilje, og derfor skal den gode vilje varetages og understøttes. FAKS opfører sig meget professionelt, og det kan give et indtryk af, at vi er en foreningen med flere tusinde medlemmer.

Det er ikke sådan, at det står til, fordi vi mangler medlemmer, og jeg vil gerne opfordre alle til at fortælle jeres omgangskreds om, hvorfor det er en god ting at støtte FAKS. Det er også det, som jeg vil fortælle om i dag i denne beretning. FAKS arbejder nemlig for at have indflydelse på det sundhedspolitiske, og en lokalafdeling kan tilbyde et fællesskab til dem, som lever med kroniske smerter, pårørende såvel som patienter.

Jeg håber, at vi sammen kan vokse os større og få mere indflydelse på de rammer, der findes omkring de mennesker, der lever med kroniske smerter i Danmark.

1. Sundhedspolitisk arbejde

FAKS engagerer sig i sundhedspolitisk arbejde for at tale patienternes sag og sørge for at de bliver hørt.
I de seneste år har der bl.a. været et øget fokus på forbruget af morfinlignende stoffer både i medierne og politisk. Der er desuden blevet begrænset i mængden af præparater, der er til rådighed for den kroniske smertepatient. Derfor har vi stadig et stort fokus på, at forklare både presse og politikere at ingen kan forudsige, hvilken behandling der hjælper hvilken patient. Og derfor bør kroniske smertepatienter have adgang til så bred en vifte af medicinsk og ikke-medicinsk behandling som muligt. Kun ved at prøve sig frem kan man i samråd med en specialiseret læge finde den mest optimale behandling. En behandling som vi mener bør ske på de tværfaglige smertecentre. Derfor er vi i færd med at kontakte og mødes med alle de relevante interessenter så som sundhedsstyrelsen, regionerne, de almen praktiserende læger mv. for at fremlægge disse synspunkter og få en lettere vej til behandling for de mange kroniske smertepatienter.

1.1  Etiske retningslinjer og sponsorater

FAKS var også med i et tv program på DR om medicinalindustrien og sponsorater, hvor vi blev udfordret ift. vores samarbejder med medicinalindustrien. Det skal siges, at det er forståeligt at man bliver skeptisk, når man hører, at en patientforeningen arbejder sammen med medicinalfirmaer, og derfor har FAKS meget klare etiske retningslinjer liggende på vores hjemmeside under “etiske retningslinjer”.

De går kort sagt ud på, at:

  • Der skal være fuldstændig uafhængighed mellem samarbejdspartneren og FAKS, at de penge der sponsoreres med ikke forpligter FAKS til noget andet end at bruge pengene til den begivenhed eller aktivitet, de er sponsoreret til.
  • Alle kontrakter og dokumentationer for samarbejder ligger på hjemmesiden
  • FAKS ikke laver reklame på nogen som helst måde

Sponsorater gør det bl.a. muligt at afholde en medlemsweekend, borgermøder, temadage og lave medlemsblad og selvhjælpsguide. Uden dem ville det ikke være muligt at komme til en medlemsweekend for 300 kr + transport, hvor landets førende eksperter debatterer om de vigtigste og mest relevante emner for kroniske smertepatienter. Det er almindeligt at patientforeninger modtager sponsorater fra medicinalfirmaer til at afholde arrangementer, det er noget, som f.eks. Gigtforeningen også gør. Deres borgermøder og folkemøder i 2017 blev også støttet af medicinalfirmaer. Og det samarbejde er der heller ikke noget i vejen med, fordi det også følger deres etiske retningslinjer. Derfor vil vi gerne forsikre alle om, at vi ikke har gang i noget som helst ualmindeligt eller uetisk.

Hvis I møder skepsis derude i lokalafdelingerne, så vil vi gerne opfordre til, at kigge på vores etiske retningslinjer på hjemmesiden.

1.2  Projekt om værdibaseret sundhed på de tværfaglige klinikker

FAKS blev i efteråret 2017 kontaktet af Danske regioner, om vi ville indgå i en arbejds- og referencegruppe i forbindelse med et nyt projekt. Projektet skal sætte patienten i centrum og fokusere på, hvad der giver patienten mere værdi i behandlingsforløbet. Samtidig skal projektet indeholde nytænkning af afregningen, og tilstræbe at inddrage både private og offentlige behandlingssteder i udviklingen, og samtidig benytte sig mest muligt af eksisterende viden. Pia Frederiksen blev bedt om, at gå med i arbejdsgruppen, og vi har fundet yderligere FAKS-medlemmer, der ville være i referencegruppen og deltage med deres viden og erfaringer i 2 workshops.

De kendte FAKS fra noget af det andet politiske arbejde, vi har lavet. Danske regioner synes, at vi arbejder seriøst for patientgruppen. Vi er blevet rost for vores brede viden og vores generelle arbejde, underordnet hvilken diagnose, der ligger bag.

I arbejdsgruppen findes repræsentanter fra både private og offentlige klinikker, både læger, sygeplejersker og socialrådgiver. Herudover er der naturligvis repræsentanter fra Danske Regioner og Sundhed Danmark.

1.3  Og hvorfor er det så vigtigt for FAKS at deltage i sådanne projekter?

FAKS har ofte kritiseret myndighederne for at tage beslutninger om fremtidig behandling, uden at tale med dem, det drejer sig om. Skal man vide, hvad der er vigtigt for patienten, så må man spørge dem. Og i dette projekt er patienterne omdrejningspunktet.

I dette projekt er FAKS sammen med mennesker der dagligt har med patienter at gøre. Det vil sige, at den netværksdannelse der er en naturlig del af samværet, giver mulighed
for at pege på øvrige udfordringer, patienter møder. FAKS har mulighed for at forklare, hvorfor et tiltag ikke vil give mening uden at et andet følger efter. Vi arbejder videre, 2. workshop er her i april måned. Efterfølgende er det implementeringsgruppen, der skal i gang. Vi glæder os til at se, hvad det hele munder ud i.

2. Medlemsweekend

Dette års medlemsweekend handlede om medicinsk cannabis og den havde rekordhøj tilmeldelse og blev helt udsolgt - plus vi sendte live video over Facebook og fik op til 70 ekstra seere med til en paneldebat om medicinsk cannabis med Tina Horsted, Jette Højsted og Thomas Gregersen. Det var rigtig spændene, at høre fordele og ulemper ved den nye medicin, og høre hvilke udfordringer det giver læger. Læger står på nuværende tidspunkt med hele ansvaret, når det gælder medicinsk cannabis, hvilket gør at mange læger ikke vil udskrive det. Speciallæge Tina Horsted er dog en, som gerne vil, og er stor fortaler for det. Det var også interessant at diskutere den nye forsøgsordning med medicinsk cannabis, fordi det på mange måder virker som et meget lille skridt i den rigtige retning ift. at få mere viden om medicinsk cannabis, bl.a. fordi der ikke findes tilskud til en medicin, som kan koste 4-5000 kr om måneden. Det er alt for mange penge til for de fleste, der har brug for det.

3. Medicinsk cannabis

Ift. medicinsk cannabis har FAKS lagt en officiel holdning op på vores hjemmeside, som gør det klart, at vi mener der mangler forskning og viden om det, før man kan være for eller imod det som patientforening. Derfor er det virkelig ikke godt nok, at man ikke kan få tilskud til det, selvom man deltager i et forskningsforsøg. Det gør det om noget svært at indsamle viden så hurtigt som muligt. FAKS deltog også i et møde med sundhedsstyrelsen om projektet, som ikke var særligt fortrøstende.

4. Smertelinjens kampagner

FAKS og Smertedanmark står bag SmerteLinjen og i den forbindelse har vi kørt en Facebook kampagne, som mange af jer forhåbentlig har lægt mærke til, hvis I er på Facebook. Hvis I ikke er, så vil jeg gerne foreslå, at I giver det et forsøg og glemmer det dårlige indtryk, som det muligvis har gjort på jer tidligere. Det er ikke mere en sladderkanal, men et sted hvor du kan vælge, hvad du vil se, og er blevet et sted for foreninger, nyheder og videnskabelige artikler.

I kampagnen har vi prøvet at skabe opmærksomhed om, hvilke slags rådgivere der findes hos SmerteLinjen og hvordan SmerteLinjen kan hjælpe. Vi har bl.a. haft stor succes med at gøre det klart at SmerteLinjen også er for pårørende, da de lige såvel som smerteramte kan have behov for at snakke med nogen om situationen. Derudover, så er vi næsten færdige med en animationsvideo som fortæller om de teknikker og redskaber som man kan bruge til at håndtere sine smerter og sine aktiviteter på, så man ikke enten overbelaster eller bliver for passiv i balancen mellem aktiviteter og smerter.

5. Videoer om Smertelinjen

Der er også blevet lavet tre videoer til SmerteLinjen, som er animationer af tre former for rådgivning, som man kan få. Vejledning gennem systemet, at snakke med nogen der taler dit sprog og forstår dine bekymringer og at der både er smertesygeplejersker, socialrådgivere, smertepatienter og psykologi studerende, som kan hjælpe dig.

6. Erhvervsmedlemskab

FAKS har nu fået etableret muligheden for at lave et erhvervsmedlemskab. Dermed vil vi opfordre alle til at forslå virksomheder og organisationer at stifte et erhvervsmedlemskab i FAKS. Ved indmeldelse vil der blive tilsendt et diplom, som virksomheden eller organisationen kan hænge op og dermed vise et socialt ansvar til offentligheden.

Diplomet vil blive fornyet hvert år og deres medlemskab vil blive vist på hjemmesiden.

7.Årets gang i lokalafdelingerne 2017/18

I Helsinge har vi holdt åbent hus, da tilslutningen til afdelingen ikke er så stor. Vi sendte breve ud til alle læger, tandlæger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, apoteker, biblioteker og speciallæger i hele kommunen.

FAKS har modtaget 15.000 kr. til Odense afd. Det var en psykologistuderende, Frederikke Grith Rosenstand der havde været i praktik på smerteklinikken i Odense, der fik øjnene op for, hvor stor en belastning det er at være påvirket af smerter døgnet rundt. Frederikke er amatørfotograf og havde lige været på rejse til Maldiverne og Sri Lanka, hvor hun havde taget nogle fantastiske billeder. De blev udstillet på Nelles Cafe i Odense, hvor Frederikke har fritidsjob. Der blev lavet auktion over billederne og pengene der kom ind, blev doneret til FAKS Odense. De har indtil videre holdt julefrokost for nogle af pengene og de arbejder på at finde udflugtsmål i 2018.

I foråret 2017 åbnede vi afdeling i Aalborg, men den har vi desværre måtte lukke igen her i januar 2018, da vi ikke kan skaffe kontaktpersoner til at viderefører den.

Vi har måtte lukke Nordfyn, da der ikke er medlemstilslutning til afdelingen.

8.SmerteLiv

Medlemsbladet kom ud fire gange i løbet af 2017 og havde emnerne: Medicin og bilkørsel, Professorens 10 råd om smerter, Pårørende og Medicinsk Cannabis. Første blad i 2018, af SmerteLiv er udkommet i Marts og handler om smerter før og efter operationer. Vi vil fortsat opfordre til, at sende artikler eller forslag til Per og Elin i Kalundborg.

Tak

Afslutningsvist, vil jeg gerne sige tak for, at I er kommet til generalforsamlingen, det er en lang tur for mange og smerter er altid en konsekvens af arrangementer som dette. Så stor respekt for, at I vil være tilstede, og I skal vide at FAKS er her på grund af jer.

Derudover, vil jeg også gerne give en kæmpe tak til kontaktpersonerne rundt i landet, som sørger for at der er en lokalafdeling, som kan tilbyde noget fællesskab og nogle arrangementer. Det er så vigtigt, at vi er så tætte på medlemmerne som muligt, og husk at der er en del penge man kan bruge til at holde arrangementer og lave aktiviteter sammen.

Så tusind tak og jeg håber I vil nyde dagen og maden. God fornøjelse : )

De bedste hilsner,

Jonas Meelby Bach Nielsen

Godkendt på ordinær generalforsamling

  1. marts 2018
Feb 05, 2021

Deltag i undersøgelse om, hvad der skal forskes i.

Forskningsprioriteter indenfor længerevarende muskuloskeletale smerter. Vi blev i foråret…
Jan 24, 2021

Medlemsweekenden rykkes til juni!

Pga. restriktionerne og den nuværende situation så må medlemsweekenden endnu engang…
Dec 13, 2020

Det er tid til at gøre kroniske smerter til en politisk prioritet!

Med den nye finanslov måtte FAKS gøre opmærksom på, at man desværre endnu engang ikke har…
Nov 15, 2020

Årets sidste medlemsblad er snart på trapperne!

Vi er ved at lægge sidste hånd på årets sidste udgave af SmerteLiv. Vi pakker kuverten…
Nov 15, 2020

FAKS skal bruge en ny kasserer – er det dig?

Vores kasserer har valgt at træde tilbage ved kommende generalforsamling, så derfor skal…
Sep 23, 2020

Kroniske smertepatienter har ikke altid et alternativ til svømmebadet

Godt 825.000 danskere lider af kroniske eller hyppigt tilbagevendende smerter. En del af…
Sep 22, 2020

Ændring af medlemsweekend

Kære Alle, Tusind tak for jeres tilmelding til FAKS medlemsweekend!! Bestyrelsen har i…
Sep 03, 2020

FAKS medlemsweekend 2020

Så er det endelig igen tid til medlemsweekend. Der er som altid lavet et spændende…
Aug 29, 2020

Bestyrelsen 2020

Bestyrelsen har just afholdt det første bestyrelsesmøde. Det var en fantastisk oplevelse,…
Jul 13, 2020

FAKS søger energisk redaktør med passion for kvalitet!

Vi skal bruge ekstra kræfter til alle de spændende projekter, som vi har i FAKS regi. Et…
Jul 13, 2020

Tak fra den nye bestyrelse

Den nyvalgte bestyrelse vil gerne sige tak for medlemmernes tillid. Tilliden til, at vi…
Jul 04, 2020

Formandens Beretning 2020.

Lokalafdelinger: I år har der været gang i vores afdelinger. Vi startede ud med at holde…
Mar 11, 2020

Aflysning af lokale arrangementer resten af marts

I FAKS har vi taget den beslutning at aflyse alle lokale arrangementer resten af måneden.…
Mar 10, 2020

Medlemsweekend 2019

Lever du selv med kroniske smerter eller er pårørende, synes du sikkert, at det er…
Mar 05, 2020

Bloggen marts 2020

Som bekendt har der i den seneste tid været talt og skrevet en del om FAKS. Men er tiden…
Jan 12, 2020

Bloggen januar 2020

Så fik vi skudt år 2020 i gang og jeg håber at I er kommet godt ind i det nye år. Vi var…
Jan 12, 2020

EFIC 2019 - European pain conference.

If you read this article, you probably live with chronic pain yourself, is a relative to…
Dec 07, 2019

Julehilsen fra formanden 2019

Tak for endnu et dejligt år i FAKS. Så er endnu et begivenhedsrigt år gået i FAKS, nu…
Dec 07, 2019

Bloggen december 2019

Jul jul jul jul jul jul – rør blot ikke ved min gamle jul Så nåede vi tiden igen DECEMBER…
Nov 17, 2019

PLO lægedage i Bellacetret

FAKS har i den forgangne uge været med til PLO lægedage i Bella Centeret. Det har været…
Nov 03, 2019

Møde med Center for komplekse symptomer

Onsdag den 13.8.2019 havde FAKS et møde med Center for komplekse Symptomer i Region…
Nov 03, 2019

Bloggen november 2019.

Medlemsweekenden. Allerførst en stor tak til alle jer, som kom og gjorde medlemsweekenden…
Okt 13, 2019

Bloggen oktober 2019

Efterår Kulde regn og rusk. Ikke ligefrem smertepatienternes bedste venner. Derfor er det…
Sep 24, 2019

Bloggen september 2019

Jeg er simpelt hen nødt til at dele min begejstring med jer. Den 3 september åbnede vi en…
Aug 14, 2019

TV2 Øst interview

I anledning af at WHO nu har anerkendt smerter som en sygdom var TV2 Øst forbi formand…
Jul 28, 2019

Bloggen august 2019

Jeg hedder Jeanette Hesselberg, er 57år og forholdsvis ny i FAKS, samt ét af de nye…
Jul 28, 2019

Vanedannende Medicin

Ny folder om vanedannende medicin mod smerter, angst eller søvnbesvær Sundhedsstyrelsen…
Jul 06, 2019

Bloggen Juli 2019

Så blev det min tur til at skrive lidt, det bliver lidt fra min verden og det bliver lidt…
Jun 23, 2019

Åbent hus i Aalborg

Jeg er simpelthen så glad for at jeg tog turen hele vejen fra Jyllinge til Aalborg, da…
Jun 16, 2019

Besøg på smertecenter Middelfart og Næstved

Pia F. og Janni har endnu engang haft fornøjelsen af at besøge to smertecentre.Denne gang…
Jun 02, 2019

3 Artikler fra DR.dk om kroniske smerter

På DR.dk ligger der to artikler, skrevet af Sandra Meersohn Meinecke. Smerteformand glad…
Jun 02, 2019

Arbejdet med smertehandlingsplan i sundhedsstyrelsen.

Den 14. maj skal anden workshop løbe af stablen i forbindelse med sundhedsstyrelsens…
Maj 12, 2019

Bloggen maj 2019

Temadage for den nye bestyrelse og for kontaktpersoner for de lokale afdelinger. 1./2.…
Maj 12, 2019

Nyt tilbud til patienter med alvorlige symptomer ofte uden en egentlig diagnose

Så var der lige en nyhed. Region Hovedstaden åbner nyt Center for Komplekse Symptomer på…
Maj 12, 2019

Kronisk smerte bliver anerkendt som sygdom

FAKS hilser nyheden om, at smerter nu fremover klassificeres som en sygdom, meget…
Maj 12, 2019

Bloggen marts 2019

Formandens Beretning 2019. Hold nu op et begivenhedsrigt år. Sådan synes jeg at jeg har…
Apr 14, 2019

Besøg på smertecenter Odense

Pia F. og Janni har endnu engang haft fornøjelsen af at besøge et smertecenter.Denne gang…
Mar 16, 2019

FAKS Facebookgruppe

Så kommer den endelig, den I har efterspurgt så meget. FAKS har nemlig oprettet en…
Mar 16, 2019

Rundtur til afdelinger.

Tusind tak til alle vores afdelinger rundt om i landet. Det har været en fornøjelse at…
Feb 12, 2019

Bloggen februar 2019

Jubii – vi har simpelthen startet året helt fantastisk. Vi har fået 10 nye medlemmer…
Jan 27, 2019

Vigtig artikel omkring aftrapning af opioider.

Den kommer med nogle virkelig vigtige pointer i forhold til aftrapning af opioider. Mange…
Jan 04, 2019

Besøg på smertecenter Køge

Den 5 december besøgte Pia F., Gitte Ørris og Janni Køge Smertecenter Vi blev taget godt…
Jan 03, 2019

"Smertepatienter risikerer at komme i klemme"

Sundhedsstyrelsen har netop udgivet en ny National klinisk retningslinie med fokus på…
Jan 02, 2019

Nationale Kliniske Retningslinjer for opioidbehandling af kroniske non-maligne smerter.

Opioider også kendt som morfinlignende lægemidler har en vigtig rolle i behandlingen af…
Dec 08, 2018

Yoga og smerter e-bog

” Ene Ravn, Psykoterapeut, yoga- og mindfulnesslærer, har lavet en e-bog omkring yoga og…
Dec 01, 2018

Besøg på smertecentre

I forbindelse med besøg på smertecentre rundt i landet har vi foreløbig besøgt KIAPRO i…
Nov 04, 2018

Blog November 2018

Jeg skal til barnedåb på søndag. Vi er nemlig blevet bedsteforældre. Wauuuu for 3 måneder…
Okt 27, 2018

Tak for deltagelse i medlemsweekenden.

Det har været en stor fornøjelse at være med til at planlægge en medlemsweekend for så…
Sep 21, 2018

Bloggen september 2018

Færre personer har et langtidsforbrug af Opioider, sådan skriver Sundhedsstyrelsen i…
Sep 09, 2018

Tilskud til medicinsk cannabis.

Dansk Folkeparti og regeringen har afsat penge på finansloven 2018 til området medicinsk…
Jul 04, 2018

Bloggen juli 2018

Så er sommeren over os og vi har haft nogle skønne uger med sol og varme.…
Jun 05, 2018

Åbent samråd af 15/5-2018 om behandling af smertepatienter i Danmark.

http://www.ft.dk/da/udvalg/udvalgene/suu/tv på dette link kan man selv gå ind og se…
Jun 05, 2018

Sundhedsstyrelsen advarer mod stærke fentanyl-analoger

Oprettet 30. maj 2018I denne uge bliver en række uautoriserede fentanyl-analoger omfattet…
Maj 26, 2018

Sundhedspolitisk arbejde

Fra tid til anden udarbejder Sundhedsstyrelsen (SST) nationale kliniske retningslinjer…
Maj 26, 2018

Tilbagetrækning af depotformuleret paracetamol.

Vi er blevet kontaktet af flere af vores medlemmer grundet rygter om at det Europæiske…
Maj 06, 2018

Blog maj/juni

En blog om bekymring. ”Jeg har haft mange bekymringer. De fleste er ikke blevet til…
Apr 14, 2018

Pulje: Kan ny behandlingsmetode fryse smerter væk?

Oprettet 10. april 2018 Offentlige og private aktører kan nu søge om midler til at…
Apr 08, 2018

Projekt om værdibaseret sundhed på de tværfaglige klinikker.

FAKS blev i efteråret 2017 kontakten af Danske regioner, om vi ville indgå i en arbejds-…
Mar 27, 2018

Bestyrelsens blog.

 Af Lars Bye Møller. Dette bliver min sidste bestyrelsens blog i denne omgang, da jeg har…
Mar 27, 2018

Værd at vide om smertestillende håndkøbsmedicin

Oprettet 23. marts 2018 Sundhedsstyrelsen har lavet et informationsark, hvor borgere kan…
Mar 11, 2018

Hvordan er det at være medlem af bestyrelsen

Hvem er jeg: Jeg hedder Gitte, er 50 år. Været kronisk smertepatient siden 2004. Er…
Jan 07, 2018

Forsøgsordning med medicinsk cannabis i Danmark.

I november 2016 vedtog et næsten enigt folketing i Danmark, at det var en god ide at…
Nov 28, 2017

Bloggen november/december 2017

Som jer der var med på weekenden ved er jeg egentlig på orlov. Men jeg kan altså ikke…
Aug 12, 2017

Bloggen august 2017

Sommeren er over os - i al fald i følge kalenderen. Lokalafdelingerne har holdt…
Aug 12, 2017

Adresseændring for smerteklinik

Pr. 1/6 er det tværfaglige smertecenter på Herlev flyttet. Herlev hospital skal være…
Jun 18, 2017

Medicinsk Smertebehandling på godt og ondt.

Med de sidste dages debat omkring Tramadol, og dens bivirkning i form af afhængighed, fik…
Jun 17, 2017

Bloggen - juli 2017

I foråret har vi kørt en kampagne med henblik på fagforeningerne i Danmark og nu har vi…
Maj 13, 2017

Holdning til medicinsk cannabis:

Holdning til medicinsk cannabis: Der findes stadig begrænset viden og forskning om…
Apr 23, 2017

Bloggen April 2017

Et forsømt sundhedsområde, samarbejde og et nationalt kvalitetsprogram for smerter -…
Jan 29, 2017

Bloggen Januar 2017

Bloggen Januar 2017 Vi vil lige starte med at ønske jer alle et rigtigt godt nytår.…
Jan 29, 2017

Duloxetin og gabapentin får generelt tilskud

Duloxetin og gabapentin får generelt tilskud Fra den 30. januar 2017 får duloxetin 30 og…
Jan 14, 2017

Tilbageblik på 2016.

Tilbageblik på 2016. Hermed en nytårshilsen fra undertegnede næstformand og resten af…
Dec 09, 2016

Frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg.

Frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg. Du kan frit vælge sygehus, når du skal…
Nov 20, 2016

Bloggen november 2016

Bloggen november 2016 I skrivende stund har vi netop afsluttet det sidste borgermøde i…
Nov 12, 2016

Medlems-weekend 2016.

Medlems-weekend 2016. Igen i år valgte vi at gentage succesen fra sidste år med en…
Nov 12, 2016

Orientering til borgere i region hovedstaden.

Orientering til borgere i region hovedstaden. Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon…
Okt 15, 2016

Smertens ansigt Køge

Smertens Ansigt fotoudstilling og borgermøde på Sjællands universitetshospital Køge. Som…
Okt 15, 2016

Funktionelle lidelser konsensus med svar

FAKS har løbende været med ved seminarer om de funktionelle lidelser, sidst 26. maj i år.…
Okt 06, 2016

Bloggen september 2016

Bloggen september 2016 En stolt formand3 gange på 3 uger har et af vores medlemmer…
Mar 22, 2016

Bloggen marts 2016.

Bloggen marts 2016. Så er foråret over os. Vintergækker og erantis stikker deres hoveder…
Feb 07, 2016

Banebrydende hjælp til amputerede

Personer der er armamputerede søges til forskningsprojekt, dette udføres som et…
Dec 23, 2015

Bloggen December 2015

Bloggen December 2015 Så er et helt fantastisk år ved at gå på hæld. Et år præget af…
Nov 22, 2015

FAKS 25 års jubilæum

FAKS 25 års jubilæum Reception og medlemsweekend For 25 år siden startede en gruppe…
Okt 24, 2015

Bloggen oktober 2015

Bloggen oktober 2015 Ny pjece til pårørende og 25 års jubilæum.Så har FAKS en ny pjece…
Okt 24, 2015

Nyt fra sundhedsstyrelsen

Automatisk kronikertilskud til berettigede borgere fra 1. januar 2016 Fra den 1. januar…
Maj 09, 2015

Bloggen april 2015.

Bloggen april 2015. Generalforsamlingen er vel overstået og vi glæder os i bestyrelsen…
Maj 09, 2015

Sådan ! Nu har FAKS - Foreningen af Kroniske Smertepatienter nået 300 medlemmer!

Sådan ! Nu har FAKS - Foreningen af Kroniske Smertepatienter nået 300 medlemmer! I FAKS…
Apr 12, 2015

Formandens Beretning 2015.

Formandens Beretning 2015. Hold nu op et begivenhedsrigt år. Sådan synes jeg at jeg har…
Feb 23, 2015

National Klinisk Retningslinje (NKR)

National Klinisk Retningslinje (NKR) for generaliserede smerter i bevægeapparatet. En NKR…
Feb 15, 2015

Bloggen januar 2015.

Bloggen januar 2015. Så er vi i gang igen for fuld udblæsning efter en dejlig og…
Feb 15, 2015

Lyt til radioprogram om smerter.

Lyt til radioprogram om smerter. Airing Pain er et radioprogram på engelsk, der gennem…
Feb 15, 2015

Pain Toolkit

Pain Toolkit Det er en meget stor omvæltning af din hverdag, når du får kroniske…
Dec 20, 2014

Bloggen december 2014

Bloggen december 2014 Så er året ved at gå på hæld.Sikken et år vi har haft i FAKS.…
Okt 20, 2014

Bloggen oktober 2014.

Bloggen oktober 2014. Nationale Kliniske Retningslinjer (NKR) for udredning og behandling…
Okt 12, 2014

Kommentarer til udarbejdelse af Nationale Kliniske Retningslinjer

Kommentarer til udarbejdelse af Nationale Kliniske Retningslinjer. Fra FAKS’s side er vi…
Okt 12, 2014

Høringssvar vedr. Nationale Kliniske Retningslinjer

Høringssvar vedr. Nationale Kliniske Retningslinje for generaliserede smerter i…
Aug 20, 2014

Red din ryg - med ny behandling.

Red din ryg - med ny behandling. En artikel bragt i BT d. 21/07-2014 omtaler en ny type…
Jun 19, 2014

Bloggen juni 2014:

Bloggen juni 2014: Med ønsket om en god sommer. Hold nu op hvor går det stærkt i…
Jun 15, 2014

Økonomisk håndsrækning fra Trygfonden

”Smertelinjen har fået en økonomisk håndsrækning af de store. Trygfonden har valgt at…
Jun 14, 2014

Formandens Beretning 2014.

Formandens Beretning 2014. Sikke et år, sikke mange begivenheder. På både godt og ondt…
Apr 06, 2014

Fynbo bag ny smertelinje

Fynbo bag ny smertelinje 850.000 danskere lider af kroniske smerter. Fra i dag kan de få…
Apr 06, 2014

Ny telefonrådgivning skal vejlede kroniske smertepatienter og deres pårørende

Ny telefonrådgivning skal vejlede kroniske smertepatienter og deres pårørende Sydfyn:…
Apr 06, 2014

Stort fald i antallet af tilkendte førtidspensioner i 2013

Undersøgelser, statistik, publikationer, nyheder m.m. Stort fald i antallet af tilkendte…
Apr 06, 2014

Smertepatienter og pårørende får hjælp.

Smertepatienter og pårørende får hjælp. Omtale af Smertelinjen i MetroExpress d. 31.…
Mar 31, 2014

Smertelinjen åbner

Mange tusinde danskere står alene med deres smerteproblemer Nu åbner SmerteLinjen, hvor…
Mar 31, 2014

Bloggen April 2014

Smertelinjen Smertelinjen er nu klar. 25 frivillige rådgivere sidder pr. 1. april klar…
Mar 16, 2014

Funktionelle lidelser.

Funktionelle lidelser. Kære alle sammen. Der har igennem snart en årrække hersket en del…
Jan 11, 2014

Hvorfor melde mig ind i Faks

Hvorfor melde mig ind i Faks -fordi jeg kan få noget faglig viden. -fordi jeg kan være…
Dec 24, 2013

Bloggen December 2013

Bloggen December 2013 Kære alle sammen, Når et år er ved at være slut, så kan man ikke…
Dec 17, 2013

Hej Sundhedsvæsen, en ny kampagne rettet mod sundhedsvæsenet og patienterne.

Hej Sundhedsvæsen, en ny kampagne rettet mod sundhedsvæsenet og patienterne. Selv om der…
Dec 17, 2013

Ny app med Handleplan.

Ny app med Handleplan. Når jeg og andre instruktører over hele landet underviser i, Lær…
Dec 17, 2013

"Smerte har mange ansigter"

"Smerte har mange ansigter" Plakat færdigtrykt og på vej ud i landet. Jeg vil gerne…
Okt 12, 2013

Bloggen oktober 2013.

Bloggen oktober 2013. Rådgivningslinje på vej til kroniske smertepatienter. Det er…
Okt 12, 2013

Kommunale støttemuligheder til medicin

Kommunale støttemuligheder til medicin I FAKS ser vi nu for alvor konsekvensen af at…
Sep 08, 2013

Ny rådgivningslinje til smertepatienter.

Ny rådgivningslinje til smertepatienter. Sundhedsminister Astrid Krag har valgt at hjælpe…
Sep 08, 2013

’Syg i sygt system’ kræver anstændig sagsbehandling for langtidssyge og kronisk syge.

Vi har fået nedenstående henvendelse fra en gruppe der prøver at gøre noget ved alle de…
Jun 28, 2013

Bloggen juni 2013

Bloggen juni 2013 Som I kan se, er det ved at være et stykke tid siden, at jeg har haft…
Jun 28, 2013

Har du mistet tilskud til medicin ?

Har du mistet tilskud til medicin ? og vil du hjælpe andre med din egen historie ? Har du…
Jun 09, 2013

Million-donation fra Japansk fond til dansk smerteforskning.

Million-donation fra Japansk fond til dansk smerteforskning. De fleste af os der til…
Jun 09, 2013

Anmodning om møde i forbindelse med kroniske smertepatienter.

Anmodning om møde med Social- og Integrationsminister Karen Hækkerup i forbindelse med…
Jun 09, 2013

Uddybende spørgsmål til Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen.

Uddybende spørgsmål til Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Tak for dit svar af 16.…
Jun 09, 2013

Svar fra Mette Frederiksen.

Svar fra Mette Frederiksen. Jeg må desværre takke nej til dit forslag om et møde, men jeg…
Maj 04, 2013

Svar fra Astrid Krag fra mødet d. 11. marts 2013

Svar fra Astrid Krag fra mødet d. 11. marts 2013 Så kom der et svar fra Astrid Krag. Det…
Apr 21, 2013

”Nyt ansøgningsskema på vej til smertepatienter”

”Nyt ansøgningsskema på vej til smertepatienter” kunne man læse på Dagens Medicin den 9/4…
Apr 07, 2013

Anmodning om møde i forbindelse med kroniske smertepatienter.

Anmodning om møde i forbindelse med kroniske smertepatienter. Som opfølgning på vores…
Apr 07, 2013

TERAPI MED HJERTET

TERAPI MED HJERTET Gennem nærvær, fortrolighed og åbenhed kan dine problemer/temaer…
Mar 29, 2013

Paragraffer stiller sig i vejen for hjælp til smertepatienter.

Paragraffer stiller sig i vejen for hjælp til smertepatienter. Vi har i FAKS - Foreningen…
Mar 28, 2013

Formandens Beretning 2013.

Formandens Beretning 2013. Nu er der endelig begyndt at ske noget på smerteområdet. Jeg…
Mar 15, 2013

Møde med Astrid Krag 11. marts 2013.

Møde med minister for sundhed og forebyggelse Astrid Krag 11. marts 2013. Flere års…
Mar 15, 2013

Bloggen marts 2013.

Bloggen marts 2013. Tanker om førtidspension. Jeg har lige modtaget nyhedsbrevet fra…
Mar 03, 2013

Vejledende kriterier for enkelttilskud

Smerter: Stærke smertestillende lægemidler (opioider) Vejledende kriterier for…
Mar 03, 2013

Tilskudsregler.

Tilskudsregler. Vi får ofte henvendelser fra medlemmer der gerne vil vide mere om…
Mar 03, 2013

Tilskud og Sygeforsikringen ”Danmark”.

Tilskud og Sygeforsikringen ”Danmark”. Er du en af dem der nu mister dit tilskud på din…
Mar 02, 2013

Mister du tilskud???

Som alle ved er der sket ændringer i tilskudsreglerne, det kan være svært at gennemskue.…
Mar 02, 2013

Interesseorganisationen SmerteDanmark

Interesseorganisationen SmerteDanmark ser dagens lys den 7. februar 2013. Smerteområdet…
Feb 12, 2013

Et stort skridt for den danske smertepatient.

Et stort skridt for den danske smertepatient. En interesseorganisation på smerteområdet…
Dec 22, 2012

Julebloggen december 2012.

Julebloggen december 2012. Så er året 2012 ved at rinde ud. Det er nu det er tid til…
Nov 30, 2012

To our European readers

Many a little makes a mickle - A European platform for achieving national goals. Being a…
Nov 15, 2012

Bloggen november 2012

Bloggen november 2012. Årets temadage for kontaktpersoner er netop vel overstået. Det er…
Okt 26, 2012

PRESSEMEDDELELSE:

PRESSEMEDDELELSE: KAOS NÅR 25.000 SMERTEPATIENTER SKAL HAVE NY MEDICIN De kommende…
Okt 26, 2012

Revurdering af tilskud

Så kom der som sagt en afgørelse fra sundhedsstyrelsen vedr. revurdering af tilskud på…
Okt 26, 2012

Satspuljemidler

Så er det netop lige offentliggjort at satspuljen på smerteområdet 2013 - 16 er kommet på…
Okt 23, 2012

Oplever du problemer med omlægning af din medicin.

Oplever du problemer med omlægning af din medicin. I forbindelse med at…
Okt 23, 2012

Afgørelse på revurdering af tilskud

Sundhedsstyrelsen er nu kommet med en afgørelse på revurdering af tilskud på stærke…
Okt 15, 2012

Åbent samråd

Åbent samråd med sundheds- og forebyggelsesminister Astrid Krag den 9. oktober 2012.…
Okt 06, 2012

Whiplashforeningen DK

Whiplashforeningen DK arrangerer for 2.gang en messe i Århus for piskesmældsramte, deres…
Okt 06, 2012

Bloggen oktober 2012.

Bloggen oktober 2012. Så må det være på tide at der kommer et par ord fra mig igen. Der…
Aug 26, 2012

Den sidste udvikling i revurderingssagen

Her er lidt info om den sidste udvikling i revurderingssagen. Allerede i næste uge…
Aug 26, 2012

Societal Impact of Pain 2012 – Dansk Satellitsymposium.

Societal Impact of Pain 2012 – Dansk Satellitsymposium. Nationale handlingsplaner I…
Jul 29, 2012

Medicintilskudsregler

Ny undersøgelse sår tvivl om patienternes adgang til medicin. Medicintilskudsreglerne er…
Jul 29, 2012

Høringssvar til Medicintilskudsnævnet

Vedr. høringssvar til Medicintilskudsnævnets supplerende indstilling til tilskudsstatus…
Jun 30, 2012

ADVARSEL:

ADVARSEL: Brugen af NSAID'er til kroniske smertebehandling. Pressen har i den seneste tid…
Jun 20, 2012

Bloggen Juni 2012

Bloggen Juni 2012. FAKS har været med til at skrive historie. Det er første gang at der…
Jun 20, 2012

KRONISKE SMERTER.

KRONISKE SMERTER ER IKKE BARE EN LÆNGEREVARENDE AKUT SMERTE. Det er en udbredt…
Jun 05, 2012

SIP symposium

Så er den 3. Societal Impact of Pain symposiom slut, i løbet af de næste uger vil der…
Apr 07, 2012

Høringssvar vedrørende revurdering af tilskud for stærke Opioider

Vi har nu indsendt vores endelige høringssvar til Sundhedsstyrelsen, vedrørende…
Mar 31, 2012

Bloggen april 2012

Det er en kæmpe stor glæde at byde velkommen til vores nye friske hjemmeside. Vi har…
Mar 31, 2012

Formandens Beretning 2012

2011 har været et begivenhedsrigt år. Vi har forhandlet gode aftaler i hus, vi har fået…
Mar 30, 2012

Bekæmp fjernelse af medicintilskud

Som I jo nok ved, er der kommet et forslag til høring vedr. tilskuddet på vores…
Mar 01, 2012

Bloggen Marts 2012.

Al min tid går i øjeblikket med at begrænse den katastrofe jeg skrev om sidst. Udspillet…
Mar 01, 2012

Lær at tackle Kroniske Smerter

Nu er det kursus vi smertepatienter har manglet endelig kommet til Danmark. "Lær at…
Mar 01, 2012

Lær at leve med en Kronisk Sygdom

Lær at leve med en Kronisk Sygdom De fleste kommuner tilbyder alle med en kronisk sygdom…
Jan 12, 2012

Bloggen Januar 2012.

Så er der kommet et forslag fra medicintilskudsnævnet til høring vedr. revurdering af…
Dec 14, 2011

Bloggen December 2011.

Så er året ved at være slut. Det har været et spændende år i FAKS, der er sket meget. Vi…
Nov 16, 2011

Bloggen November 2011

Regeringen har en målsætning, om at det ikke skal være muligt for personer under 40 år at…
Okt 12, 2011

Bloggen oktober 2011

Jeg er lige hjemvendt fra et besøg i Brussels. Formålet med mit besøg var at få FAKS med…
Aug 17, 2011

Bloggen august 2011

23/8 har medicintilskudsnævnet, de første indledende drøftelser af revurdering af…
Jul 01, 2011

Bloggen juni/juli 2011.

Frivillighedens dag er den 30. september. Fremover er den sidste fredag i september…