FAKS Stege

Mødested:

Sundhedscenteret i Stege på 2. Sal

Mødetid:

Til selvtræning,

Onsdag kl 13.30-14.30 med start onsdag den 7.august, undtagen i skoleferier.

Kontaktpersoner.

Annie Pilegaard
Tlf. 22357605
anniepilegaard@hotmail.com

Anders Bitsch-Christensen
Tlf. 23661875
Abc-venlig@email.dk

 

 


KALENDER:   

 
Stege afdeling besøger Masnedøfort sommerudstilling onsdag 31.7.19 kl 11.00.

Stege og Vordingborg lokalafdeling afholder Varmvandstræning i Vandhuset Vordingborg udenfor offentlig åbningstid kl 14.30-15.30 på følgende torsdage:
21 november
Adgang til omklædningsrummene kl 14.10
Bassinet er 135 cm dybt og vandet 34 grader.
Tilmelding til Marlon Cramers / Stege afdeling med hensyn til antal deltagere / gang (maks 15)
Deltagelse kræver medlemsnummer.

Mvh Marlon Cramers.