Er du smertepatient, og er du lige blevet optaget på din nye uddannelse? Så gør du dig højest sandsynligt en del tanker om, hvordan du skal klare dig igennem studiet. Fortvivl ikke.

Her giver FAKS dig som ny studerende en kort introduktion til de støtteordninger, der findes til studerende på videregående uddannelse, som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Alt afhængig af, hvordan din smertesygdom påvirker dig, kan du søge om forskellige støtteordninger under din studietid. Det er vores anbefaling, at du sætter dig grundigt ind i de støtteordninger, der findes, idet der kan være støtteordninger, som du måske ikke umiddelbart tænker, at du har brug for, men som måske kan blive relevante for dig at kende til senere i dit studieforløb.

Nedenfor vil vi kort præsentere støttemulighederne for studerende på videregående uddannelser.

For at få et samlet overblik over mulighederne på netop din uddannelse skal du søge på uddannelsesstedets hjemmeside.

SPS – specialpædagogisk støtte

Der findes en lang række hjælpemidler, såvel fysiske som psykiske, der retter sig mod smertepatienter. Nogle af hjælpemidlerne kan du få brug for under hele dit studie, mens der vil være andre hjælpemidler, som du kun har brug for i en kortere periode.

 • Fysiske hjælpemidler (f.eks. ergonomisk kontorstol, hæve/sænkebord, ergonomisk mus og tastatur). Bemærk, at der kan søges om hjælpemidler til både studie og eget hjem.
 • Sekretærhjælp (hjælp til notater og andre praktiske ting).
 • It-startpakke
 • Praktisk hjælp
 • Diktafon
 • Talegenkendelsesprogram Dictus
 • En studiestøtterådgiver (hjælp til fx struktur i en hverdag præget af smerter, håndtering af eksamensangst og planlægning af din tid).
 • En studiementor (støtte til fx indlæring af fagbegreber og uoverskuelige mængder læsestof).
 • En studiesekretær (hjælp til fx notater i undervisningen og transskribering af lydfiler).

 Du kan læse mere om ovenstående hjælpemidler på https://www.spsu.dk/.

Kontakt SPS-kontoret på dit uddannelsessted for at høre nærmere om dine muligheder for SPS. Ansøgningen om SPS kræver en lægeerklæring, der dokumenterer din funktionsnedsættelse.

Forlængelse/udsættelse af eksamener og nedsat studietid

 Som smertepatient kan du få behov for forlænget tid til eksamener og eventuelt have brug for at få nogle eksamener udsat. Nogle smertepatienter kan desuden få brug for at læse på nedsat tid. Mulighederne for at læse på nedsat tid kan variere fra uddannelse til uddannelse.

 Du kan bl.a. søge om:

 • Forlænget tid til eksamener (såvel til skriftlige stedsprøver, bundne hjemmeopgaver og frie hjemmeopgaver samt forberedelse til mundtlige eksamener).
 • Udsættelse af eksamener
 • Forlængelse af studietid (I den forbindelse kan det blive nødvendigt at søge om flere SU-klip hos SU-styrelsen).

Disse ansøgninger vil typisk skulle behandles af studienævnet på din uddannelse og kræver en lægeerklæring, der dokumenterer din funktionsnedsættelse.

Handicaptillæg

Handicaptillæg er et økonomisk tillæg til SU’en og kan søges af studerende, der går på en videregående uddannelse og samtidig har en fysisk funktionsnedsættelse, som gør det umuligt at varetage et studiejob ved siden af studiet. Handicaptillægget skal ikke tilbagebetales.

Det er vigtigt, at du sætter dig godt ind i reglerne for handicaptillæg og vedlægger så meget dokumentation for din sygdom som muligt, for jo bedre beskrevet din sygdom er, desto hurtigere går det, før SU-styrelsen har truffet en afgørelse i din sag. Der går typisk 3-4 måneder, fra du har søgt handicaptillæg, til du modtager afgørelsen i din e-Boks. Vær dog opmærksom på, at der i komplekse sager kan gå noget længere tid, før din sag bliver behandlet. Det er for eksempel tilfældet, hvis der skal indhentes en speciallægeerklæring. Får du afslag på din ansøgning om handicaptillæg og er du ikke enig i denne afgørelse, kan du klage til SU-styrelsen. Det kan for eksempel være tilfældet, hvis der under sagsbehandlingen er kommet nye lægelige oplysninger i din sag.

Du kan læse mere om handicaptillæg på nedenstående link: 

su.dk/su/saerlig-stoette-til-foraeldre-handicappede-mv/handicaptillaeg/

Sats for handicaptillæg i 2020 er 8.800 kr. pr. md. før skat for studerende på videregående uddannelser.

Vi ønsker dig en rigtig god studiestart.

Vi ved, hvor hårdt og opgivende det kan føles, men jo før, du får søgt, jo før falder støtten på plads og jo hurtigere kan du få den berettigede hjælp og koncentrere dig om dit studie.

Nyheder

November 15, 2020

Årets sidste medlemsblad er snart på trapperne!

Vi er ved at lægge sidste hånd på årets sidste udgave af SmerteLiv. Vi pakker kuverten mandag d. 30. november og derefter direkte til posthuset! Bladet indeholder en masse spændende artikler, nyt fra lokalafdelingerne og meget mere. Udover bladet får du også…
Nov 15, 2020

FAKS skal bruge en ny kasserer – er det dig?

Vores kasserer har valgt at træde tilbage ved kommende generalforsamling, så derfor skal…
Okt 25, 2020

Deltag i undersøgelse om, hvad der skal forskes i.

Forskningsprioriteter indenfor længerevarende muskuloskeletale smerter. Vi blev i foråret…
Sep 23, 2020

Kroniske smertepatienter har ikke altid et alternativ til svømmebadet

Godt 825.000 danskere lider af kroniske eller hyppigt tilbagevendende smerter. En del af…
Sep 22, 2020

Ændring af medlemsweekend

Kære Alle, Tusind tak for jeres tilmelding til FAKS medlemsweekend!! Bestyrelsen har i…
Sep 03, 2020

FAKS medlemsweekend 2020

Så er det endelig igen tid til medlemsweekend. Der er som altid lavet et spændende…
Aug 29, 2020

Bestyrelsen 2020

Bestyrelsen har just afholdt det første bestyrelsesmøde. Det var en fantastisk oplevelse,…