Af Nina Bache

Afdelingssygeplejerske Tværfagligt Smertecenter, Køge

Master i Rehabilitering og ledelse.

Selvom jeg tidligere har skrevet en artikel om nedtrapning i jeres medlemsblad “Smerteliv” http://www.faks.dk/attachments/article/37/blad%204%202018%20web.pdf, synes jeg det er relevant at tage emnet op igen. 

Dette sker i forbindelse med Sundhedsstyrelsens udgivelse af “Ny folder om vanedannende medicin mod smerter, angst eller søvnbesvær” http://www.faks.dk/images/Pjecer/Vanedannende_medicin_A5_folder_web1.pdf

Desuden sker det i forbindelsen med den øget fokus, som har været på det store forbrug af morfinlignende præparater hos både medierne og sundhedsmyndighederne.

I denne artikel vil jeg dog primært beskæftige mig med, hvad jeg mener er forudsætningerne for en vellykket nedtrapning.

Dialogbaseret opioidnedtrapning.

I dag er nedtrapning en fast bestanddel af behandlingen af de smerteramte der har fået opioider i lang tid, uden at have fået det bedre. Når nedtrapning skal lykkes, fordrer det at den smerteramte har stor tillid til processen og til den enkelte smertebehandler, uanset om det er den praktiserende læge, eller læge eller sygeplejerske i et smertecenter, der står for det.

I det tværfaglige Smertecenter, hvor jeg er ansat, har vi udviklet en nedtrapningsmetode i tæt samarbejde med nogle af vores patienter. Metoden hedder Dialogbaseret opioidnedtrapning til kroniske smertepatienter.

Tryghed er et nøgleord.

På smertecentret indleder vi altid med en konsultation, hvor patienten og meget gerne også en pårørende bliver inviteret ind i meget af den nyere viden der er, om de mange mulige negative sideeffekter, der kan være forbundet med langtidsbehandling med opioider. Der bliver som udgangspunkt ikke rørt ved opioiddoseringen ved den første konsultation, fordi formålet er, at den smerteramte får lidt ny viden og indsigt, og forhåbentlig også tillid til at nedtrapningen vil foregå i tæt dialog og under hensyntagen til, hvad der måtte komme undervejs.

Når man så starter nedtrapningen og reducerer dosis, er det vigtigt, at det er med så lille en dosis, at man er tryg ved det. Opfølgningshyppighed planlægges individuelt, men som udgangspunkt skal der helst ikke gå mere end 14 dage. I starten gerne hyppigere, evt. telefonisk. Fremmøde prioriteres højt, fordi det er i det helt tætte samarbejde at nuancerne om hvordan man har det, og hvordan smerterne ter sig, kommer frem.

God tid og tålmodig:

Det er vigtigt at være tålmodig. De fleste smerteramte er bange for, at det går for hurtigt, mens nogle er meget utålmodige og vil reducere med (for) stor en dosis hver gang. Jeg er overbevist om, at det er en god idé at tage sig rigtig god tid. For nedtrapningen skal gå så tilpas langsomt, at der ikke opstår ukontrollerede smerter, og så den smerteramte skal føle sig tryg.

Sidst, men ikke mindst, er det vigtigt at den smerteramte får mindsættet med - eller sagt anderledes - at den smerteramte forstår og forener sig med at nedtrapningen er den rigtige behandling. Det sker ofte først efter flere konstruktive dialoger, og når den smerteramte og dennes pårørende begynder at fornemme nogle af alle de gevinster der er ved at nedtrappe, eks. bedre hukommelse, bedre koncentrationsevne, mere energi m.v. Eller som en af jeres læsere så fint beskrev i jeres medlemsblad nr.4. 2018 (indsæt link) om at være trappet ud af opioider “Jeg oplevede, at jeg blev mere mig selv, at jeg blev mere nærværende, og at jeg igen kunne mærke glæde, sorg m.m..”

En rejse der er så skøn at følge for os behandlere, men som forhåbentlig ikke vil blive så nødvendig i fremtiden, hvor færre nok vil være i langtidsbehandling med opioider.

Jeg vil ikke gå yderligere i detaljer om selve nedtrapningsmetoden, bl.a. fordi den kan tilgås på Region Sjællands dokumentportal, hvor metoden er beskrevet rimelig detaljeret.

Følg evt. nedenstående link, http://dok.regionsjaelland.dk/ og skriv 457816 i søgefeltet. 

 

Nyheder

maj 24, 2020

Behov for at styrke tværfaglig koordinering og anerkendelsen af kroniske smerter.

Af Lars Bye Møller Mange mennesker med kroniske smerter har ligesom jeg selv været igennem årelange udrednings- og behandlingsforløb. De er endt som kastebolde og svingdørspatienter mellem fagpersoner og specialer i social- og sundhedssystemet i et forsøg på…
Maj 24, 2020

Ny Digital Besøgstjeneste

Røde Kors og Boblberg.dk har sammen med en række partnere etableret en digital…
Mar 15, 2020

UDSAT: Ordinær Generalforsamling

AFLYSNING AF GENERALFORSAMLING DEN 28. MARTS FAKS har grundet corona-situationen i…
Mar 11, 2020

Aflysning af lokale arrangementer resten af marts

I FAKS har vi taget den beslutning at aflyse alle lokale arrangementer resten af måneden.…
Mar 10, 2020

Medlemsweekend 2019

Lever du selv med kroniske smerter eller er pårørende, synes du sikkert, at det er…
Mar 07, 2020

Hjælpemiddelbasen – overblik og vejledning om hjælpemidler

Hjælpemidler kan have afgørende betydning for mestring, selvstændighed og livskvalitet…
Mar 05, 2020

Bloggen marts 2020

Som bekendt har der i den seneste tid været talt og skrevet en del om FAKS. Men er tiden…