Tak for endnu et dejligt år i FAKS.

Så er endnu et begivenhedsrigt år gået i FAKS, nu står kun tilbage at sige tak og sende en hjertelig julehilsen.

Jeg vil starte med at sige tak. Jeg vil gerne takke de sponsorer der gennem året har hjulpet os med flotte donationer. Hovedsageligt er det donationer til vores vidunderlige medlemsweekend. En weekend med godt humør og nye bekendtskaber. Det bringer mig til næste tak. Tak til alle dem der er med til at planlægge weekenden, alle dem der deltager, samt vores skønne oplægsholdere. Sammen er vi med til at skabe et inspirerende frirum hvor netværksdannelse kommer i fokus, og betydningen af det sociale sammenhold bliver gjort tydeligt.

Så vil jeg naturligvis takke alle vores øvrige samarbejdspartnere. Det være sig sundhedsministeriet, sundhedsstyrelsen og andre offentlige instanser. Det være sig de tværfaglige smerteklinikker, som i løbet af året har været så venlige at byde os indenfor, til en god dialog om smertebehandling, og hvad vi kan støtte hinanden med. Jeg vil også gerne takke de dygtige folk hos Caretoons, som gennem året har hjulpet os med en kampagne på de sociale medier for SmerteLinjen.

Der skal selvfølgelig også lyde en kæmpe tak til alle vores frivillige. De mange der sidder og tager telefonerne på SmerteLinjen, kontaktpersonerne rundt om i landet samt vores bestyrelse. Dagligt gør i en kæmpe forskel for den enkelte smertepatient. I støtter og hjælper folk til at få et bedre liv med deres smerter. Det er hjælp til selvhjælp, en hjælp der rækker langt ud over den enkelte smertepatient, som også gives til den ramtes familie, venner og kolleger.

Endelig vil jeg gerne takke vores medlemmer for den store støtte som jeres medlemskab er. I er med til at give patienterne deres stemme. Det gør at vi sammen kan gøre en forskel.

Jeg er rigtig spændt på at se hvad det nye år bringer. Vi har en smertehandlingsplan der mangler at komme i høring. Det bliver spændende at se hvordan planen bliver modtaget af vores politikere. Er der mon nogen der kan se hvor vigtigt det er at gøre noget for denne store patientgruppe, og er der nogen der er villige til at investere i projektet, selvom besparelserne først kommer retur senere.

WHO har anerkendt smerter som en sygdom. Hvilken betydning får det i de kommende år. Vil lægerne begynde at bruge de nye diagnosekoder, så vi kan følge de afledte omkostninger i systemet. Det ville kunne have en stor betydning for at få politikerne til at forstå besparelsespotentialet i deres investeringer.

Jeg vil gerne ønske jer alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Jeg glæder mig til det fortsatte samarbejde i det nye år.

De bedste julehilsener

Pia Frederiksen

Formand for FAKS

Nyheder

Marts 15, 2020

UDSAT: Ordinær Generalforsamling

AFLYSNING AF GENERALFORSAMLING DEN 28. MARTS FAKS har grundet corona-situationen i Danmark valgt at aflyse vores generalforsamling den 28. marts. Der sendes indkaldelse med ny dato hurtigst muligt. Med venlig hilsen Bestyrelsen Dagsorden for Ordinær…
Mar 11, 2020

Aflysning af lokale arrangementer resten af marts

I FAKS har vi taget den beslutning at aflyse alle lokale arrangementer resten af måneden.…
Mar 10, 2020

Medlemsweekend 2019

Lever du selv med kroniske smerter eller er pårørende, synes du sikkert, at det er…
Mar 07, 2020

Hjælpemiddelbasen – overblik og vejledning om hjælpemidler

Hjælpemidler kan have afgørende betydning for mestring, selvstændighed og livskvalitet…
Mar 05, 2020

Bloggen marts 2020

Som bekendt har der i den seneste tid været talt og skrevet en del om FAKS. Men er tiden…
Jan 12, 2020

Bloggen januar 2020

Så fik vi skudt år 2020 i gang og jeg håber at I er kommet godt ind i det nye år. Vi var…
Jan 12, 2020

EFIC 2019 - European pain conference.

If you read this article, you probably live with chronic pain yourself, is a relative to…