Lever du selv med kroniske smerter eller er pårørende, synes du sikkert, at det er befriende fra tid til anden at være sammen med ligesindede. Mennesker som er i nogenlunde samme båd som dig selv, og som derfor har en bedre forudsætning for at forstå og acceptere dig.

Jeg tror, dette er en er årsagerne til, at foreningens årlige medlemsweekend er så eftertragtet, og vores medlemmer vender tilbage år efter år.

 

Gode rammer

Medlemsweekenden i 2019 foregik i slutningen af oktober, og vanen tro var det på Park Hotel i Middelfart.

Vores medlemsweekend har altid fundet sted her sådan cirka midt i landet. På den måde forsøger vi at tilgodese alle jer medlemmer uanset, hvor i landet I kommer fra. Desuden befinder hotellet sig kun et stenkast fra togstationen og er handicapvenligt indrettet.

Indhold

Tidligere medlemsweekender har budt på temaer såsom smertefysiologi, smertemestring, musikterapi, medicinsk cannabis, opioider mm. Ikke mindst har vi haft et væld af gode oplægsholdere, der til dagligt arbejder med kroniske smerter professionelt eller som selv lever med dem.

På dette års medlemsweekend kom vi også vidt omkring med temaer såsom livskvalitet, ensomhed, skyld og skam, humor, pårørende, kommunikation og sex.

Jeg vil ikke beskrive de enkelte oplæg nærmere her, da du i resten af bladets tema kan læse artikler, som oplægsholderne selv har skrevet. I stedet for vil jeg med afsæt i medlemsweekenden beskrive betydningen af  fællesskab og muligheden for den samhørighed man kan finde i vores forening.

Betydningen af fællesskab og samhørighed

At leve med kroniske smerter betyder for mange af os, der lever med smerter et tab af funktionsevne og livskvalitet. Dette betyder en række praktiske udfordringer i hverdagen og udfordringer af en mere følelsesmæssig og eksistentiel karakter.

Det er naturligt at opleve et tab af social og økonomisk status og større afhængig fra omgivelserne, når man får kroniske smerter, og dette kan føre til en følelse af uligværdighed og kontroltab.

Desuden har omgivelserne ofte svært ved at forstå og acceptere kroniske smerter, fordi de ikke er synlige og almindelig anerkendt i sundhedssystemet og samfundet. Dette betyder ofte en lang række frustrationer, sorg og vrede. Det er derfor ikke sjældent at folk trækker sig fra fællesskaber og relationer og ender med at isolere sig. Dette er naturligvis ikke en sund og holdbar strategi.

Det er derfor vigtigt med muligheden for at møde mennesker, der ligesom en selv lever med kroniske smerter. Naturligvis skal man på sigt lære at omgås “almindelige mennesker” men for en stund kan det være opbyggeligt at møde mennesker, der bedre kan forstå og acceptere ens situation. Dette betyder, at man ikke føler, at man skal retfærdiggøre sine begrænsninger i samme udstrækning eller behøver at forklare sig for at undgå misforståelser.

Jeg bruger selv bruger det sociale fællesskab omkring vores medlemsweekend som et fristed, hvor jeg kan være sammen med andre mennesker på lige fod og glemme, at der er mange ting, jeg ikke længere kan. Desuden henter jeg viden og inspiration ved at snakke med andre mennesker, der lever med kroniske smerter om, hvordan deres smerter er opstået og hvordan de mestrer deres hverdag.

Vores medlemsweekend er heldigvis ikke den eneste mulighed for at blive en del af et større fællesskab og møde nye mennesker. I FAKS Foreningen af kroniske smertepatienter har du også mulighed for at blive del af fællesskabet ude i vores lokalafdelinger rundt omkring i landet. Bor du for langt væk fra en af vores lokalafdelinger er der også råd for dette.

Foreningen har en lukket Facebookgruppe for medlemmer og derudover har en del lokalafdelinger  ligeledes en Facebook gruppe, du kan blive del af. Her har du ikke blot mulighed for at læse, hvad andre mennesker med kroniske smerter oplever og tænker og dele dine egne erfaringer og tanker. Det digitale fora giver også mulighed for at blive en del af et fællesskab eller få en ny ven eller veninde. Jeg har i hvert fald oplevet talrige eksempler på medlemmer der kun har snakket med hinanden på Facebook men som har aftalt efterfølgende at mødes på foreningens medlemsweekend eller lokalafdelinger eller privat.

Tak for denne gang og på forhåbentlig gensyn i 2020

Tak til alle jer der deltog på medlemsweekenden 2019 og som med jeres medlemskab ikke blot skaber glæde for jer selv men også støtter vores arbejde for at forbedre vilkårene for mennesker med kroniske smerter. Ikke mindst tak til alle jer andre frivillige, der hjalp med at gøre medlemsweekenden mulig.

Vi håber på igen i år at rejse de økonomiske midler og frivillige ressourcer til at stable endnu en medlemsweekend på benene. Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen den 17-18 okt og vær opmærksom på at vi i 2020 som noget nyt vil afholde medlemsweekenden i Kolding.

Mvh. Lars Bye Møller.

Frivillig i FAKS - Foreningen af Kroniske Smertepatienter

Nyheder

Juli 13, 2020

FAKS søger energisk redaktør med passion for kvalitet!

Vi skal bruge ekstra kræfter til alle de spændende projekter, som vi har i FAKS regi. Et af projekterne er vores medlemsblad, som udkommer ca. 4 gange om året. Bladet læses af alle vores medlemmer, samarbejdspartnere og andre foreninger. Bestyrelsen vil meget…
Jul 13, 2020

Tak fra den nye bestyrelse

Den nyvalgte bestyrelse vil gerne sige tak for medlemmernes tillid. Tilliden til, at vi…
Jul 04, 2020

Formandens Beretning 2020.

Lokalafdelinger: I år har der været gang i vores afdelinger. Vi startede ud med at holde…
Maj 24, 2020

Behov for at styrke tværfaglig koordinering og anerkendelsen af kroniske smerter.

Af Lars Bye Møller Mange mennesker med kroniske smerter har ligesom jeg selv været…
Maj 24, 2020

Ny Digital Besøgstjeneste

Røde Kors og Boblberg.dk har sammen med en række partnere etableret en digital…
Mar 11, 2020

Aflysning af lokale arrangementer resten af marts

I FAKS har vi taget den beslutning at aflyse alle lokale arrangementer resten af måneden.…
Mar 07, 2020

Hjælpemiddelbasen – overblik og vejledning om hjælpemidler

Hjælpemidler kan have afgørende betydning for mestring, selvstændighed og livskvalitet…