Som bekendt har der i den seneste tid været talt og skrevet en del om FAKS.

Men er tiden nu inde til, at vi begynder at tale om hvordan vi i fællesskab......sammen, begynder at tage et ansvar.....Et ansvar for at få kørt FAKS videre, som den fantastiske forening den er.

Et Fællesskab som det der er i FAKS, opstår ikke af sig selv. Et fællesskab er en ramme om det at skabe noget fælles.

Men hvordan kan vi så skabe et fællesskab, som giver rummelighed og plads til os alle og som er robust nok, til at vi også trives i det. For vi har alle en forskellig tilgang, forskellige udfordringer, som gør at vi må tænke os om en ekstra gang, før vi melder os ind i et fællesskab.

Vores fællesskab i FAKS er vores kroniske smerter. Vi vil gerne selv hjælpes og vi vil gerne give vores erfaringer videre til andre med kroniske smerter som behøver hjælp. Men en sådan hjælp må aldrig blive sådan, at vi tilsidesætter os selv i det arbejde, for glemmer vi os selv, kan vi ikke hjælpe andre mennesker.

Jeg er f.eks. god på sidelinjen, jeg vil aldrig mere kunne være i front. det har den hjerneskade jeg pådrog mig i en bilulykke, meget tydeligt klargjort for mig og især her i det sidste år. Men derfor er der jo stadig en masse jeg kan. Mine skader og mine kroniske smerte har gjort at jeg handler langsomt...til tider meget langsomt, både til at forstå og til at udføre noget, det tager også længere tid at lære noget nyt. Men min vilje til gerne at ville og til at være med hvor tingene sker, den er der stadig.

Det er det, vi kan gøre for hinanden i FAKS, vi kan og skal skabe et miljø som er rummelig og tilgængeligt for alle, så der er plads til at vi kan yde det, vi hver især er gode til.

Jeg arbejdede engang med noget der hed "den lærende organisation", kort fortalt arbejdede vi i små teams. Vi arbejde ud fra "det hele menneske", hvad er det, dette "menneske" skal kunne for at denne organisation kan fungere og hvor mange personer skal vi bruge for at opfylde, hvad dette "menneske" skal udføre i vores team.

Når vi i mit arbejdsliv skulle finde personer til disse teams, så vi på hvad den enkelte kunne, frem for hvad den enkelte ikke kunne. Vi arbejdede med at se det positive i mennesker, frem for det negative.

 Det at arbejde med et positivt livssyn på andre mennesker og det at arbejde ud fra "det hele menneske", det har fulgt mig lige siden, som en god måde at danne fællesskaber på og på hvordan vi som mennesker kan agere sammen i et samarbejde.

Hvis vi i FAKS kunne blive mange nok til at skabe det hele "menneske" mange nok, som vil påtage sig en ekstra opgave for fællesskabet, så FAKS også kan bestå i fremtiden. Så vil den enkeltes arbejdsopgave ikke fylde så meget at det tapper dem, som stiller op for energi.

Det må ikke ske, vi må sammen i fællesskab finde en vej.

Fællesskab handler om at lytte til hinanden, acceptere hinanden, være der for hinanden. Ligegyldig hvad vi hver især slås med i det daglige, og ligegyldig hvad vi hver især har med i rygsækken af bagage fra livet.

Fællesskab handler om samarbejde, så vi kan skabe et forum af tryghed, venlighed, tolerance overfor forskellighed.

Et fællesskab baseret på et positivt og medmenneskeligt livssyn.

Der skal være plads til os alle, alle har vi en ret til at være i fællesskabet.

-Vi betyder alle noget for fælleskabet-

Birgit Anni Pedersen

Nyheder

September 23, 2020

Kroniske smertepatienter har ikke altid et alternativ til svømmebadet

Godt 825.000 danskere lider af kroniske eller hyppigt tilbagevendende smerter. En del af dem, er afhængige af svømmebadet for at holde smerterne på et tåleligt niveau. Når alle svømmebade pludselig lukker ned, har det altså alvorlige konsekvenser for en stor…
Sep 22, 2020

Ændring af medlemsweekend

Kære Alle, Tusind tak for jeres tilmelding til FAKS medlemsweekend!! Bestyrelsen har i…
Sep 03, 2020

FAKS medlemsweekend 2020

Så er det endelig igen tid til medlemsweekend. Der er som altid lavet et spændende…
Aug 29, 2020

Studiestart og støtteordninger

Er du smertepatient, og er du lige blevet optaget på din nye uddannelse? Så gør du dig…
Aug 29, 2020

Bestyrelsen 2020

Bestyrelsen har just afholdt det første bestyrelsesmøde. Det var en fantastisk oplevelse,…
Aug 15, 2020

Patienterne ønsker digitale læger

Af Kasper Skaanning7. august 2020 kl. 7:40 Iben Rohde forkvinde i Foreningen af Kroniske…
Jul 13, 2020

FAKS søger energisk redaktør med passion for kvalitet!

Vi skal bruge ekstra kræfter til alle de spændende projekter, som vi har i FAKS regi. Et…