Ny folder om vanedannende medicin mod smerter, angst eller søvnbesvær

Sundhedsstyrelsen har netop udgivet en folder om vanedannende medicin mod smerter angst og søvnbesvær. Vi har i foreningen kommet med indput til folderen sammen med Dansk Selskab for Almen Medicin og Benzorådgivningen.

Vi udtrykte blandt andet bekymring for, at fokusset på vanedannende medicin kan medføre, at nogle mennesker, der kunne have gavn af behandlingen med vanedannende medicin, ikke får adgang til den, fordi der skabes stigma om brug af netop denne type medicin. Dette skal også ses i lyset af den stigende politiske og faglige fokus samt kritik der har været på opioider i behandlingen af kroniske non-maligne smerter. Vi frygter, at dette sammen med manglende uddannelse, viden og forståelse for kroniske smerter øger tilbøjeligheden til en mere sort-hvid holdning til behandling med opioider. På den måde risikerer individuelle hensyn til smertepatienter at gå tabt, og der opstår mistænkeliggørelse og flere konflikter med patienterne.

Samtidig synes vi, at der er behov for at nedbringe anvendelsen af vanedannende medicin, da den sandsynligvis skader en stor del smertepatienter mere end den gavner.

Vi er naturligvis klar over, at folderen ikke kan gøre dette alene, og den ikke kan indeholde alle nuancer, og hele den kompleksitet samtlige patienter med kroniske smerter oplever. Alligevel håber vi på, at materialet kan skabe bedre oplysning samt håndtering af denne type medicin hos både smertepatienter og læger.

Mvh Lars Bye Møller. 

Frivillig faglig konsulent.

Folderen kan læses her.. http://www.faks.dk/images/Pjecer/Vanedannende_medicin_A5_folder_web1.pdf

Vanedannende medicin i tal.

Medicin mod angst og søvnbesvær

Omkring 295.000 personer indløste ifølge Sundhedsdatastyrelsen i 2017 mindst én recept på vanedannende medicin mod angst og/eller søvnbesvær, såkaldte benzodiazepiner og benzodiazepinlignende lægemidler. Eksempler på lægemidler:

  • Zopiclon®
  • Zolpidem®
  • Stesolid®

Medicin mod smerter

Knap 470.000 personer indløste ifølge Sundhedsdatastyrelsen i 2017 mindst én recept på vanedannende medicin mod smerter, såkaldte opioider. Heraf havde ca. 170.000 personer i 2017 haft et langvarigt forbrug af opioider svarende til mere end seks måneders behandling. Eksempler på lægemidler:

  • Tramadol®
  • Contalgin®
  • OxyContin®

Nyheder

maj 24, 2020

Behov for at styrke tværfaglig koordinering og anerkendelsen af kroniske smerter.

Af Lars Bye Møller Mange mennesker med kroniske smerter har ligesom jeg selv været igennem årelange udrednings- og behandlingsforløb. De er endt som kastebolde og svingdørspatienter mellem fagpersoner og specialer i social- og sundhedssystemet i et forsøg på…
Maj 24, 2020

Ny Digital Besøgstjeneste

Røde Kors og Boblberg.dk har sammen med en række partnere etableret en digital…
Mar 15, 2020

UDSAT: Ordinær Generalforsamling

AFLYSNING AF GENERALFORSAMLING DEN 28. MARTS FAKS har grundet corona-situationen i…
Mar 11, 2020

Aflysning af lokale arrangementer resten af marts

I FAKS har vi taget den beslutning at aflyse alle lokale arrangementer resten af måneden.…
Mar 10, 2020

Medlemsweekend 2019

Lever du selv med kroniske smerter eller er pårørende, synes du sikkert, at det er…
Mar 07, 2020

Hjælpemiddelbasen – overblik og vejledning om hjælpemidler

Hjælpemidler kan have afgørende betydning for mestring, selvstændighed og livskvalitet…
Mar 05, 2020

Bloggen marts 2020

Som bekendt har der i den seneste tid været talt og skrevet en del om FAKS. Men er tiden…