Færre personer har et langtidsforbrug af Opioider, sådan skriver Sundhedsstyrelsen i deres nyhedsbrev.

Antallet af personer, der får Opioider, som fx morfinpræparater, i mere end seks måneder, er faldet. I årerne 2011-2016 lå antallet stabilt på omkring 183.000 personer. I 2017 er det tal faldet til cirka 170.000 personer. Det viser nye tal fra Sundhedsstyrelsen.  Samme tendens viser sig for personer, der har brugt Opioider i over 5 år. Dette tal er faldet fra cirka 86.000 til 60.000 personer. Disse tal glæder Sundhedsstyrelsen der igennem de sidste år har haft stadig større fokus på dette område.

Den nye analyse peger dog på den udfordring, at en tredjedel af langtidsbrugerne får et korttidsvirkende opioid. Det er på trods af at korttidsvirkende Opioider ikke anbefales til patienter med kroniske smerter, da der er større risiko for afhængighed og misbrug. Endvidere ved man at depotformuleringerne giver en langt bedre stabil smertedækning døgnet igennem. Får du hurtigtvirkende morfin, vil det være en god ide at tale med din læge om at blive flyttet over på en depotmedicin. Mange kan have glæde af depotformuleringerne som grundmedicin, og så eventuelt have en hurtigtvirkende ved gennembrudssmerter efter behov.

I FAKS har vi fulgt udviklingen og debatten nøje. Vi er enige i at opioider er den sidste medicinske løsning, og absolut kun skal bruges til mennesker der ikke kan finde anden mulig smertelindring. Samtidig er det enormt vigtigt at der ligger en behandlingsplan. Både for hvor lang en periode at opioiderne skal afprøves, og hvilken dosis man vil gå op til for der tænkes i nedtrapning eller opioidrotation. Når man kommer op i en dosis, som man i samråd med lægen synes er for høj, kan en nedtrapning, eller en rotation over på en anden Opioid, hjælpe til at bevare effekten af samme dosis.

Det er vigtigt at bevare dialogen med den behandlende læge. Hele tiden skal effekten holdes op mod bivirkningerne. Har du ringe effekt, eller overstiger bivirkningerne gevinsten ved effekten, så skal du trappes ud. (En ofte set bivirkning ved Opioider er forstoppelse. Dette emne er desværre stadig tabu blandt mange patienter. Husk at du rent faktisk kan få hjælp til dette problem. Tal med din læge om det.)

HUSK endelig at medicinsk behandling, uanset art, ikke kan stå alene. Medicin kan afhjælpe op mod 30% af dine smerter, så er der ca. 70% tilbage. Forskellige coping strategier så som afspænding, visualisering, mindfulness, aktivitetsregulering og pacing er alle vigtige redskaber til at få en fornuftig hverdag med smerter.

Har du brug for gode råd, så ring til SmerteLinjen. Find SmerteLinjen åbningstider på:

www.smertelinjen.dk

Pia Frederiksen

Formand for FAKS.

 

 

Nyheder

Juli 06, 2019

Smertens ansigt

 ”Smertens ansigt” udstillingen er nået til Horsens sygehus. Her kan den ses frem til den 02 august 2019. Denne udstilling illustrerer gennem portrætter og personlige fortællinger, hvordan det er at leve med kroniske smerter. Ti kendte og mindre kendte deler…
Jul 06, 2019

Bloggen Juli 2019

Så blev det min tur til at skrive lidt, det bliver lidt fra min verden og det bliver lidt…
Jun 23, 2019

Åbent hus i Aalborg

Jeg er simpelthen så glad for at jeg tog turen hele vejen fra Jyllinge til Aalborg, da…
Jun 16, 2019

TV2 Øst interview

I anledning af at WHO nu har anerkendt smerter som en sygdom var TV2 Øst forbi formand…
Jun 16, 2019

Besøg på smertecenter Middelfart og Næstved

Pia F. og Janni har endnu engang haft fornøjelsen af at besøge to smertecentre.Denne gang…
Jun 02, 2019

3 Artikler fra DR.dk om kroniske smerter

På DR.dk ligger der to artikler, skrevet af Sandra Meersohn Meinecke. Smerteformand glad…
Jun 02, 2019

Arbejdet med smertehandlingsplan i sundhedsstyrelsen.

Den 14. maj skal anden workshop løbe af stablen i forbindelse med sundhedsstyrelsens…