Færre personer har et langtidsforbrug af Opioider, sådan skriver Sundhedsstyrelsen i deres nyhedsbrev.

Antallet af personer, der får Opioider, som fx morfinpræparater, i mere end seks måneder, er faldet. I årerne 2011-2016 lå antallet stabilt på omkring 183.000 personer. I 2017 er det tal faldet til cirka 170.000 personer. Det viser nye tal fra Sundhedsstyrelsen.  Samme tendens viser sig for personer, der har brugt Opioider i over 5 år. Dette tal er faldet fra cirka 86.000 til 60.000 personer. Disse tal glæder Sundhedsstyrelsen der igennem de sidste år har haft stadig større fokus på dette område.

Den nye analyse peger dog på den udfordring, at en tredjedel af langtidsbrugerne får et korttidsvirkende opioid. Det er på trods af at korttidsvirkende Opioider ikke anbefales til patienter med kroniske smerter, da der er større risiko for afhængighed og misbrug. Endvidere ved man at depotformuleringerne giver en langt bedre stabil smertedækning døgnet igennem. Får du hurtigtvirkende morfin, vil det være en god ide at tale med din læge om at blive flyttet over på en depotmedicin. Mange kan have glæde af depotformuleringerne som grundmedicin, og så eventuelt have en hurtigtvirkende ved gennembrudssmerter efter behov.

I FAKS har vi fulgt udviklingen og debatten nøje. Vi er enige i at opioider er den sidste medicinske løsning, og absolut kun skal bruges til mennesker der ikke kan finde anden mulig smertelindring. Samtidig er det enormt vigtigt at der ligger en behandlingsplan. Både for hvor lang en periode at opioiderne skal afprøves, og hvilken dosis man vil gå op til for der tænkes i nedtrapning eller opioidrotation. Når man kommer op i en dosis, som man i samråd med lægen synes er for høj, kan en nedtrapning, eller en rotation over på en anden Opioid, hjælpe til at bevare effekten af samme dosis.

Det er vigtigt at bevare dialogen med den behandlende læge. Hele tiden skal effekten holdes op mod bivirkningerne. Har du ringe effekt, eller overstiger bivirkningerne gevinsten ved effekten, så skal du trappes ud. (En ofte set bivirkning ved Opioider er forstoppelse. Dette emne er desværre stadig tabu blandt mange patienter. Husk at du rent faktisk kan få hjælp til dette problem. Tal med din læge om det.)

HUSK endelig at medicinsk behandling, uanset art, ikke kan stå alene. Medicin kan afhjælpe op mod 30% af dine smerter, så er der ca. 70% tilbage. Forskellige coping strategier så som afspænding, visualisering, mindfulness, aktivitetsregulering og pacing er alle vigtige redskaber til at få en fornuftig hverdag med smerter.

Har du brug for gode råd, så ring til SmerteLinjen. Find SmerteLinjen åbningstider på:

www.smertelinjen.dk

Pia Frederiksen

Formand for FAKS.

 

 

Nyheder

Marts 16, 2019

FAKS Facebookgruppe

Så kommer den endelig, den I har efterspurgt så meget. FAKS har nemlig oprettet en Facebookgruppe kun for medlemmer og støttemedlemmer. Denne gruppe er til for at udveksle erfaringer, viden og nyheder mellem Jer medlemmer og foreningen. Vi håber også, den kan…
Mar 16, 2019

Rundtur til afdelinger.

Tusind tak til alle vores afdelinger rundt om i landet. Det har været en fornøjelse at…
Feb 12, 2019

Bloggen februar 2019

Jubii – vi har simpelthen startet året helt fantastisk. Vi har fået 10 nye medlemmer…
Jan 27, 2019

Vigtig artikel omkring aftrapning af opioider.

Den kommer med nogle virkelig vigtige pointer i forhold til aftrapning af opioider. Mange…
Jan 13, 2019

Smertens ansigt

 ”Smertens ansigt” udstillingen er nået til Kolding bibliotek. Her kan den ses frem til…
Jan 04, 2019

Besøg på smertecenter Køge

Den 5 december besøgte Pia F., Gitte Ørris og Janni Køge Smertecenter Vi blev taget godt…
Jan 03, 2019

"Smertepatienter risikerer at komme i klemme"

Sundhedsstyrelsen har netop udgivet en ny National klinisk retningslinie med fokus på…