Dagsorden for

Ordinær generalforsamling

Onsdag den 21. marts 2018. Kl. 18.30 til 21.30

Aleris Hamlet, Haslevvej 13

4100 Ringsted

Velkomst ved Næstformand Sidse Holten Rossing

DAGSORDEN:
1)    Valg af dirigent
2)    Valg af referent og stemmetællere 2 stk. (Bestyrelsen foreslår Gitte Andersen Ørris
       som referent)
3)    Formandens beretning. Ved Jonas Nielsen
4)    Regnskab og budget. Ved Pia Lorentzen
5)    Fastsættelse af kontingent. (Bestyrelsen foreslår fastholdelse af nuværende kontingent)
6)    Indkomne forslag. (Skal være bestyrelsen i hænde senest 28. februar)
7)    Valg til hovedbestyrelse
       a.    Formand: (for 2 år) Pia Frederiksen, stiller op til genvalg.
       b.    Landssekretær: (for 2 år) Birthe Omdahl.
       c.    Landssekretærsuppleant: (for 1 år) Janni Jørgensen
       d.    Bestyrelsesmedlemmer: (2 stk. for 2 år) Jonas Meelby Bach og
              Janni Jørgensen stiller op. (1 stk. for 1 år) Gitte Andersen Ørris stiller op.
       e.    Suppleanter (2-4 stk. for 1 år) 

Man har stadig mulighed for at stille op til bestyrelsen ved generalforsamlingen, såfremt at man har været medlem af FAKS i mindst 3 måneder. Kontakt gerne bestyrelsen forinden.

8)    Valg af revisorer (2 stk.) Lis Lyster og Maja Rasmussen modtager begge genvalg.
       Revisorsuppleant. (1 stk.)

9)    Eventuelt.

Regnskabet og evt. indkomne forslag vil være tilgængelige på vores hjemmeside senest den. 13. marts.

Nyheder

januar 07, 2018

Forsøgsordning med medicinsk cannabis i Danmark.

I november 2016 vedtog et næsten enigt folketing i Danmark, at det var en god ide at etablere en fireårig forsøgsordning med medicinsk cannabis. Den 15. dec 2017 blev loven vedtaget, og forsøgsordningen starter den 1. januar 2018. Med denne ordning vil læger…
nov 28, 2017

Bloggen november/december 2017

Som jer der var med på weekenden ved er jeg egentlig på orlov. Men jeg kan altså ikke…
aug 12, 2017

Bloggen august 2017

Sommeren er over os - i al fald i følge kalenderen. Lokalafdelingerne har holdt…
aug 12, 2017

Adresseændring for smerteklinik

Pr. 1/6 er det tværfaglige smertecenter på Herlev flyttet. Herlev hospital skal være…
jun 18, 2017

Medicinsk Smertebehandling på godt og ondt.

Med de sidste dages debat omkring Tramadol, og dens bivirkning i form af afhængighed, fik…
jun 17, 2017

Bloggen - juli 2017

I foråret har vi kørt en kampagne med henblik på fagforeningerne i Danmark og nu har vi…
maj 13, 2017

Holdning til medicinsk cannabis:

Holdning til medicinsk cannabis: Der findes stadig begrænset viden og forskning om…