Et forsømt sundhedsområde, samarbejde og et nationalt

kvalitetsprogram for smerter  -  måske.  

 

    
af Lars Bye Møller.

     
I denne udgave af bestyrelsens blog, fortæller jeg om behovet for større prioritering af kroniske smerter som sundhedsområde. Desuden fortæller jeg om betydningen af samarbejde mellem alle os der beskæftiger sig med smerteområdet og et af vores seneste af slagsen. Her har vi sammen med Dansk psykologforening og en række andre interessenter forsøgt at sætte kroniske smerter på dagsorden som særligt sygdoms og indsatsområde under Det Nationale Kvalitetsprogram.

Et forsømt sundhedsområde.


Kroniske smerter kan ramme os alle og har stor betydning for ikke blot din og min livskvalitet men også for samfundet som helhed. Smerter hvad end de er akutte eller kroniske bliver overvejende opfattet som et symptom og spildprodukt, og smerteområdet er traditionelt set et sundhedsområde uden den store politiske og folkelige bevågenhed eller sundhedsfaglige interesse. Dette er på trods af at kroniske smerter har stor indflydelse på det enkelte menneskes funktionsevne og livskvalitet og kan være stærkt invaliderende. Gennem mit frivillige foreningsarbejde gennem snart 10 år og mit eget liv med kroniske smerter i snart 20 år, har jeg erfaret dette og konsekvenserne heraf både på egen krop, og gennem de mange forskellige mennesker, jeg har mødt.


Behov for samarbejde.


Derfor er det vigtigt at arbejde på at sætte kroniske smerter på den politiske, folkelige og faglige dagsorden. I FAKS - Foreningen af Kroniske Smertepatienter gør vi dette via nationale såvel som europæiske samarbejder med andre smertebekæmpende organisationer, faglige selskaber, fagpersoner, uddannelsesinstitutioner og myndigheder. Der er behov for et fælles løft på området der griber ind i både vidensniveau, uddannelse, behandlerkultur, oplysning og organisation. Sådanne forandringer tager tid, og der er mange systemiske og menneskelige benspænd undervejs. Desuden betyder kompleksiteten i kroniske smerter, at der er behov for en bredt funderet og koordineret indsats på tværs af offentlige sektorer, faggrupper og myndigheder. Derfor er dialog og samarbejde helt essentielt for at skabe et velfungerende behandlersystem og håndtering af kroniske smerter. Heldigvis har vi i foreningen oplevet mange eksempler på god dialog og store og små samarbejder. Jeg føler, at disse tilsammen medvirker til at øge bevågenheden over for kroniske smerter og forhåbentlig over tid vil give et større tiltrængt løft til smerteområdet.


Foto af Lars Bye Møller.

Indstilling af kroniske smerter som særligt sygdoms og indsatsområde.


Tilbage i januar 2017 blev vi i foreningen kontaktet af Dansk Psykologforening for at være medunderskrivere af en indstilling til Danske Regioner. Målet er at kroniske smerter skal blive et særligt sygdoms- og indsatsområde med etableringen af lærings- og kvalitetsteams under det såkaldte Nationale Kvalitetsprogram. Selvom der var kort deadline, valgte vi at bakke op om indstillingen i form af en skrivelse med vores kommentarer. I korte træk står der i skrivelsen, hvor det er, vi oplever behandlingssvigt og udfordringer, og hvorfor netop smerteområdet bør prioriteres med et større fokus og indsats. De indstillinger der bliver godkendt kommer til at indgå i Det Nationale Kvalitetsprogram. Her er næste skridt, at man nedsætter de omtalte lærings og kvalitetsteams bestående af mennesker med særlig viden og erfaring indenfor det givne sundhedsområde. Kort fortalt skal man så finde ud af, hvilke tiltag der er mulige og samtidig kan øge kvaliteten i behandlingen, og ikke mindst hvordan man udbreder den gode praksis til hele landet.

                                                                                                    

Foto af Lars Bye Møller.   


Den 31. marts blev indstillingen til Det Nationale Kvalitetsprogram behandlet i en vurderingsgruppe bestående blandt andet af repræsentanter fra Temagruppe for kvalitet, Lægernes Videnskabelige Selskab, Danske Patienter, KL og Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklings Program. I skrivende stund den 18. april har vi netop fået svar på, at kroniske smerter desværre ikke  blev valgt som fokusområde. Vi var dog blandt de otte ud af i alt 24 indstillinger, der kom videre til anden runde.
At kroniske smerter ikke blev valgt begrundes overvejende med, at der ikke findes let tilgængelige og gode data på smertepatienter, hvorfor det er svært at følge patienterne over tid og evaluere på, om en eventuel indsats skaber forbedringer. Dette problem er desværre noget, som vi kender alt for godt i forvejen. Da smerter hvad end de er akutte eller kroniske traditionelt bliver opfattet som et symptom og ikke en selvstændig sygdom, bliver patienterne registreret under andre sygdomskoder og diagnosekoderne for kroniske smerter bliver overvejende anvendt på patienter henvist til de tværfaglige smerteklinikker. Danske regioner skriver, at de erkender problemstillingen og opfordrer til, at der oprettes en kvalitetsdatabase, så man fremadrettet vil kunne følge patientgruppen. Når den nuværende gruppe af særlige indsatsområder er afviklet, vil der desuden være mulighed for at ansøge igen.

Vi vil følge en mulig udvikling af en kvalitetsdatabase, og afventer de nye ansøgningsmuligheder. Vi ved, at vi kan bidrage med vores viden og erfaringer om kroniske smerter, og vi ved, hvor stor betydning det har for mange smertepatienter, at behandlingen på smerteområdet forbedres.

Læs med i næste udgave af vores medlemsblad SmerteLiv. Her går jeg mere i dybden med det Nationale Kvalitetsprogram, den tidligere sundhedspolitiske model samt tankerne og visioner bag. Ikke mindst prøver jeg at forstå, hvilken betydning disse programmer og modeller har for arbejdsgangen i sundhedsvæsenet og behandlingen af os patienter.

Vi læses ved. mvh. Lars Bye Møller.
    

Nyheder

November 17, 2018

Nationale Kliniske Retningslinjer for opioidbehandling af kroniske non-maligne smerter.

Opioider også kendt som morfinlignende lægemidler har en vigtig rolle i behandlingen af akutte og subakutte smerter, men også ved kroniske smerter kan de have deres berettigelse. For nogle af os der lever med kroniske smerter kan medicinen være det, der skal…
Nov 17, 2018

Smertens ansigt

Så er smertens ansigt rykket til Aarhus universitetshospital, Nørrebrogade 44, 8000 Århus…
Nov 04, 2018

Blog November 2018

Jeg skal til barnedåb på søndag. Vi er nemlig blevet bedsteforældre. Wauuuu for 3 måneder…
Okt 27, 2018

Tak for deltagelse i medlemsweekenden.

Det har været en stor fornøjelse at være med til at planlægge en medlemsweekend for så…
Sep 21, 2018

Bloggen september 2018

Færre personer har et langtidsforbrug af Opioider, sådan skriver Sundhedsstyrelsen i…
Sep 09, 2018

Tilskud til medicinsk cannabis.

Dansk Folkeparti og regeringen har afsat penge på finansloven 2018 til området medicinsk…
Jul 04, 2018

Bloggen juli 2018

Så er sommeren over os og vi har haft nogle skønne uger med sol og varme.…