Forslag om vedtægtsændringer fra bestyrelsen

 

Bestyrelsen foreslår at § 12 stk. 3b. slettes.

”§12 stk. 3b: Der vælges i lige år 1 landssekretær, for en to-årig periode, samt 1 landssekretærsuppleant, der vælges hvert år”.

Begrundelse: Vi mangler hænder i bestyrelsen. Ordningen med landssekretær samt suppleant blev indført for at få plads til flere arbejdende kræfter i FAKS. FAKS har udfordringer med at finde hænder nok til at udfylde bestyrelsesposterne, derfor ønsker vi at nedlægge de 2 stillinger, og lægge arbejdsområderne tilbage i bestyrelsesregi.

 

Bestyrelsen foreslår følgende tilføjelse til §15

”Ved opløsning af FAKS, er det bestyrelsens ansvar, at alle aftaler indfries og afsluttes, og evt. overskud overdrages til en anden humanitær forening”.

Begrundelse: Det er blevet os oplyst at det ikke er nok at det af vedtægterne fremgår hvad vi stiller op hvis en lokalafdeling lukker ned. Vi skal også beskrive hvad vi gør hvis hele FAKS lukker ned.

 

Forslag til generalforsamling.
Generalforsamling og medlemsweekend slås sammen.
Eks. flytte dato for generalforsamling eller medlemsweekend
eller begge datoer.
Jeg tror der kan bliver større deltagelse ved generalforsamling.
Kærlig Hilsen
Niels Olesen
Horsens
Medl. Nr. 1258

Nyheder

maj 13, 2017

Holdning til medicinsk cannabis:

Holdning til medicinsk cannabis: Der findes stadig begrænset viden og forskning om medicinsk cannabis. Derfor er det usikkert, hvorvidt det er en effektiv medicin til kroniske smertepatienter, til trods for at der findes mange gode udsagn om brugen af den.…
apr 23, 2017

Bloggen April 2017

Et forsømt sundhedsområde, samarbejde og et nationalt kvalitetsprogram for smerter -…
feb 04, 2017

Ordinær generalforsamling 2017

Dagsorden for Ordinær generalforsamling Onsdag den 29. marts 2017. Kl. 18.30 til 21.30…
jan 29, 2017

Bloggen Januar 2017

Bloggen Januar 2017 Vi vil lige starte med at ønske jer alle et rigtigt godt nytår.…
jan 29, 2017

Duloxetin og gabapentin får generelt tilskud

Duloxetin og gabapentin får generelt tilskud Fra den 30. januar 2017 får duloxetin 30 og…
jan 14, 2017

Tilbageblik på 2016.

Tilbageblik på 2016. Hermed en nytårshilsen fra undertegnede næstformand og resten af…
dec 09, 2016

Frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg.

Frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg. Du kan frit vælge sygehus, når du skal…