Dagsorden for

Ordinær generalforsamling

Onsdag den 29. marts 2017. Kl. 18.30 til 21.30

Hospitalet Valdemar, Haslevvej 13

4100 Ringsted

Velkomst ved Næstformand Lars Bye Møller

DAGSORDEN:

1)      Valg af dirigent

2)      Valg af referent og stemmetællere 2 stk.

3)      Formandens beretning. Ved Pia Frederiksen

4)      Regnskab og budget. Ved Pia Lorentzen

5)      Fastsættelse af kontingent.

6)      Indkomne forslag. (Skal være bestyrelsen i hænde senest 7. marts)

a.       Forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændring af § 12 og 15

7)      Valg til hovedbestyrelse

a.       Næstformand: (for 2 år) Lars Bye Møller, stiller ikke op til genvalg. Bestyrelsen foreslår Sidse Holten-Rossing

b.       Kasserer: (for 2 år) Pia Lorentzen, stiller op til genvalg

c.       Landssekretær suppleant (for 1 år) Janni Jørgensen, stiller op til genvalg Punktet udgår hvis forslag om vedtægtsændring vedtages.

d.       Bestyrelsesmedlemmer: Gitte Dyrlund Jensen og Sidse Holten Rossing er på valg for 2 år. 2 bestyrelsesmedlemmer har trukket sig, hvorfor vi også skal bruge 2 bestyrelsesmedlemmer for 1 år. Janni Jørgensen, Jonas Meelby Bach, Helle Jensen og Max Linnebjerg stiller op.

e.       Suppleanter (2-4 stk) Birthe Omdahl, Lars Bye Møller og Gitte Andersen Ørris stiller op.

Man har stadig mulighed for at stille op til bestyrelsen ved generalforsamlingen. Kontakt gerne bestyrelsen forinden.

8)      Valg af revisorer (2 stk.) Lis Lyster og Maja Rasmussen. Revisorsuppleant. (1 stk.) Anders Kristiansen Alle stiller op til genvalg.

9)      Eventuelt.

Nyheder

maj 13, 2017

Holdning til medicinsk cannabis:

Holdning til medicinsk cannabis: Der findes stadig begrænset viden og forskning om medicinsk cannabis. Derfor er det usikkert, hvorvidt det er en effektiv medicin til kroniske smertepatienter, til trods for at der findes mange gode udsagn om brugen af den.…
apr 23, 2017

Bloggen April 2017

Et forsømt sundhedsområde, samarbejde og et nationalt kvalitetsprogram for smerter -…
mar 02, 2017

Forslag om vedtægtsændringer fra bestyrelsen

Forslag om vedtægtsændringer fra bestyrelsen Bestyrelsen foreslår at § 12 stk. 3b.…
jan 29, 2017

Bloggen Januar 2017

Bloggen Januar 2017 Vi vil lige starte med at ønske jer alle et rigtigt godt nytår.…
jan 29, 2017

Duloxetin og gabapentin får generelt tilskud

Duloxetin og gabapentin får generelt tilskud Fra den 30. januar 2017 får duloxetin 30 og…
jan 14, 2017

Tilbageblik på 2016.

Tilbageblik på 2016. Hermed en nytårshilsen fra undertegnede næstformand og resten af…
dec 09, 2016

Frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg.

Frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg. Du kan frit vælge sygehus, når du skal…